Teisės esmė ir socialinė paskirtis
5 (100%) 1 vote

Teisės esmė ir socialinė paskirtis

P l a n a s

1. Įžanga.

2. Teisės samprata.

3. Teisės funkcinė struktūra.

4. Teisės ir pareigos.

5. Teisės socialinė paskirtis.

6. Išvados.

Į ž a n g a

Žmonijos istorijos aušroje egzistavo primityvi socialinio reguliavimo sistema.Tuo laikotarpiu atskiro giminės nario teisės neturėjo didesnio prioriteto. Socialinio reguliavimo sistema buvo nukreipta giminės išgyvenimo klausimui spręsti, egzistavo papročių teisė, kuri buvo visiems besąlygiškai privaloma. Teisių ir pareigų vienovė pradėjo formuotis, įsivyravus darbo specializacijai. Atsiradus intelektualių žmonių, ūkinei gamybai padidinus našumą, žmonija iš pirmykštės visuomenės, perėjo į civilizaciją. Iškyla būtinybė vystyti perteklinius prekių mainus. Juos reikėjo pagrįsti lygiaverčiu darbu, investuotu į mainų objektą. Taip atsirado privati teisė. Priešinga kryptimi formavosi viešasis visuomenės gyvenimas. Pagrindinės socialinės klasės grindė santykius ne teise, o jėga. Ekonomiškai ir politiškai stipresni, savo pareigas primetė silpnesniem. Nuo to laikotarpio visuomenės viešąjį gyvenimą reguliavo ir tvarkė ne teisė, o įstatymas, nekreipiantis dėmesio į teisę. Bet kurį sukurtą įstatymą imta vadinti teise. Todėl įvyko teisės ir įstatymo išsiskyrimas, susiformavo etatistinė teisės samprata, kurios šaltinis buvo – valstybės valia. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė, buvo susiaurinta iki teisės principo, taikomo tik civilinėje ar privačioje teisėje. Todėl to laikotarpio visuomenėje egzistavo dvi teisės sampratos: viešoji teisė ir privačioji teisė.

Privačioji teisė rėmėsi abipusių teisių ir pareigų pusiausvyra, lygiateisiškumu, nes reguliavo laisvų piliečių santykius. Privačioji teisė reguliuojanti santykius tarp piliečių liko vienintelė teisė, kurios nebuvo palietęs supriešinimas, ir iš jos prasidėjo autentiškos šiuolaikinės teisės prisikėlimas, jos sugrįžimas į žmonių santykius su valstybe, humanizuojant juos teisių ir pareigų vienove.

Viešoji teisė reguliavo santykius tarp piliečių ir valstybės, ji rėmėsi etatistinės teisės samprata, jėgos primatu ir nelygiateisiškumu.

T e i s ė s s a m p r a t a

Egzistuoja ne vienas teisės sampratos aiškinimas, nes skirtingose šalyse ar kontinentuose ji suprantama skirtingai. Teisė yra susijusi su nacionalumu ir tos šalies teisinės sistemos tradicijomis. Nors nuomonės skiriasi apie teisės sampratą, tačiau kurios šalys pripažįsta asmens primatą prieš valstybę, žmogaus teisių prigimtinį pobūdį, įgytų teisių neatimamumą, lygiateisiškumą, socialinį kompromisą, todėl galima pripažinti, kad jos orientuotos į demokratines vertybes ir šiuolaikinės teisės sampratą. Į šiuolaikinės teisės sampratą jas integravo asmens primato prieš valstybę pripažinimas,kuris reikalauja visą teisės sistemą pradėti ir grįsti privačia teise, versti jos principus visos teisės principais. O privati teisė pripažįsta visų santykio dalyvių lygiateisiškumą, kuris įpareigoja apibrėžti teisę, kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovę. Tada ši vienovė individo primato sąlygomis ima reikšti šiuolaikinės teisės esmę, nes susivienija visos teisės idėjos: prigimtinės teisės pobūdis, abipusis žmonių visuomenės sąryšys, prioritetinė teisės padėtis valstybės atžvilgiu, socialinis kompromisas ir t.t. Valstybė yra viena iš lygiateisių santykių subjektų, todėl atskleidžiant teisės sampratos esmę, reiškia paaiškinti ir pagrįsti subjektinių teisių ir pareigų vienovę. Taip pat būtini du teisės sampratos elementai: norminis teisės pobūdis ir svarbiausias šio tvarkymo dalykas – įtvirtinti autonomiškos asmenybės laisvę, teisiškai leistino elgesio erdvę.

T e i s ė s f u n k c i n ė s t r u k t ū r a

Žmogus gyvena apsuptas kitų žmonių, todėl paversti savo egzistencinį interesą elgesio taisykle, išplaukia iš individo noro apsaugoti tą interesą nuo pavojų, kurie kyla gyvenant visuomenėje.Nuolatinė grėsmė skatina individą laikyti savo interesą (gyvybę, laisvę, sveikatą, ir t.t. ) reikšmingu savo gyvenimui ir jis privalo reikalauti, kad ir kiti žmonės nedarytų žalingo poveikio šio intereso atžvilgiu. Šio intereso suvokimas ir pastangos jį apsaugoti, lemia pradinės teisės struktūros elementus: vertybinį ir norminį.

Vertybinis – vertybės, kurias jis nori apsaugoti, susikurti ar įsigyti.

Norminis – subjektyvus reikalavimas pagarbos savo egzistencinėm vertybėm. Šitas reikalavimas adresuotas kitiems asmenims, kad jie nedarytų žalingo poveikio tų vertybių atžvilgiu, neliestų jų, netrukdytų įsigyti ar naudotis. Šis noras apsaugoti savo asmenį, reiškiasi žmogaus pastangomis įgyti subjektinę teisę. Teisės objektas ir valinis pagarbos jam reikalavimas tarpusavyje, santykiauja kaip tikslas ir jo pasiekimo priemonė. Vien reikalavimu, kad kiti individai rodytų pagarbą ar nedarytų žalingo poveikio jam, dar nėra subjektinė teisė.Tai gali būti suprasta, kitų asmenų, kaip agresyvus individo egoizmas.Reikia išaiškint visuomenei, kad šitoks individo reikalavimas naudingas, o vykdyti jį taip pat naudinga. Tokios pretenzijos turėtojas turi savo reikalavimus suderinti su savo paties įsipareigojimais, gerbti ir
kito žmogaus egoistinę pretenziją.Iš šitų reikalavimų išeina pradinis teisės apibrėžimas: “Teisė – tai pagarbos reikalavimas ir įsipareigojimas pagarbai.” Teisės terminais – subjektinių teisių ir pareigų vienovė reiškia, kad žmogus kitaip negali apsaugoti savo intereso, kaip gerbdamas kitų individų interesus. Tai kyla ne iš altruizmo, bet iš egoizmo. Todėl teisėmis žmogus – egoistas, o pareigomis – altruistas. Egoizmas ir altruizmas yra socializuoto žmogaus ir teisės esmę išreiškiančios priešingybės, kurios atskleidžia priešybės vienybę, ir atskleidžia teisės esmę, neiškreiptą savavališkos prievartos.

Šiuo metu Jūs matote 36% šio straipsnio.
Matomi 898 žodžiai iš 2473 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.