Nekilnojamo turto registro centro n įmonės veiklos
5 (100%) 1 vote

Nekilnojamo turto registro centro n įmonės veiklos

TURINYS

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………..3

ĮVADAS………………………………………………………………………………………..4

1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA……………………………………………….5-6

2. INTERNETINIAI UŽSAKYMAI………………………………………………………………………………7-8

3. VĮ REGISTRŲ CENTRO N FILIALO ĮMONĖS VEIKLA…………………………9-10 IŠVADOS………………………………………………………………………………………11

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI………………………………………………………….12PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1pav.Įmonės struktūros schema……………………………………………………………………6

2pav.Internetinis užsakymų priėmimo langas……………………………………………………..8ĮVADAS

Kiekvieno žmogaus gyvenime didelę svarbą turi kokybiškas paslaugos tiekimas.Šiandieniniame gyvenime mes negalėtume išsiversti be vienos, ar kitos mums siūlomos arba teikiamos paslaugos.

Didelę įtaką daro šios paslaugų savybės:

Ų neapčiuopiamumas,

Ų heterogeniškumas(nevienalytiškumas),

Ų nepatvarumas,

Ų vartotojo dalyvavimas paslaugos tiekimo procese,

Ų paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė(vienalaikiškumas),

Ų nuosavybės nekeičiamumas.

Naujos technologijos iš esmės pakeitė daugelio paslaugų teikimo būdus ir vartotojų, ir teikėjų santykių formas. Technologinės inovacijos palengvina naujų paslaugų kūrimą, leidžia pertvarkyti kai kurias paslaugas pav. paslaugų užsakymą.

Paslaugos sampratos evoliucija susijusi su paslaugos plėtra.Paslauga- tai proceso ir rezultato sintezė, nes tai yra neapčiuopiamos veiklos ir prekės derinys(L.Bagdonienė,R.Hopenienė 2004).

Šiandien sunku įsivaizduoti įmonių darbą be pasaulinio kompiuterinio tinklo, spartinančio įvairias paslaugų operacijas.

1.TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Registrų centrą 1997m. įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Steigėjo funkcijas vykdo Teisingumo ministerija. Įmonės paskirtis- administruoti nekilnojamojo turto sistemą ir užtikrinti valstybės garantijas teisėms į nekilnojamąjį turtą.

Įmonė vykdo šias Lietuvos Vyriausybės pavestas funkcijas:

· registruoja fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamąjį turtą, nuosavybės bei kitas teises į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus;

· teikia oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis;

· atlieka statinių kadastrinius matavimus;

· formuoja, tvarko, atnaujina nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų banką;

· atlieka nekilnojamojo turto rinkos tyrimus ir turto vertinimą;

· registruoja juridinius asmenis ir teikia duomenis apie juos.

Lietuvos nekilnojamojo turto registro sistema (NTRS) atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos kriterijus, išdėstytus nekilnojamojo turto administravimo gairėse bei Kadastro 2014 rekomendacijose. Lietuvoje sukurta bendra kompiuterinė nekilnojamojo turto administravimo sistema, jungianti duomenis apie sklypus, teises į juos, duomenis apie statinius, butus, inžinierinius statinius.

Garantuojant visų duomenų naudojimą bei plečiant duomenų paslaugas, reikėjo sujungti NTRS duomenis su kitais registro ir kadastro duomenimis.

Pastaruoju metu per mėnesį vidutiniškai įregistruojama 15-20 tūkst. nekilnojamųjų daiktų ir teisių į juos.

Nekilnojamojo turto registro duomenų bankas jungia žemės ir statinių duomenis į bendrą sistemą. Įdiegus bendrą nekilnojamojo turto registro duomenų banką:

· sujungti įregistruotų statinių ir žemės sklypų registravimo duomenys;

· sukurtas kompiuterinis on-line tinklas, jungiantis 11 filialų;

· kompiuterizuotas visos nekilnojamojo turto registravimo procedūros filialuose;

· sukurta universali nekilnojamojo turto sistema.

Pagrindinis dėmesys kuriant žemės kadastro informacinę sistemą skiriamas kadastro vietovių, blokų, ir žemės sklypų ribų įtraukimui į skaitmenines duomenų bazes ir jų koregavimui.

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt/[2005-08-20]

1pav.Įmonės struktūros schema.

VĮ Registrų centrą sudaro tokie struktūriniai padaliniai:

· Centrinis padalinys.Centrinis padalinys administruoja nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, nekilnojamojo turto vertinimą, juridinių asmenų registravimą, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauja įmonės filialo veiklai ir ją kontroliuoja.

· Filialai.11filialų kaupia kadastro ir registro duomenis, atlieka kadastrinius matavimus, turto vertinimą bei rinkos tyrimus, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, kaupia kadastro(GIS) duomenis, tvarko turto formavimo archyvus, vadovauja filialų skyrių veiklai.

· Filialų skyriai. 39 filialų skyriai rajonų centruose ir miestuose priima dokumentus registruoti nekilnojamąjį turtą, registruoja nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos, išduoda nekilnojamojo daikto nuosavybės ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas nekilnojamojo turto savininkams ir naudotojams.

2.
INTERNETINIAI UŽSAKYMAI

VĮ Registrų centre nuo 2005m. įdiegta nauja internetinė užsakymų priėmimo paslauga.

Darbai internetu- valstybės įmonės Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema.Ši sistema skirta privatiems ir juridiniams asmenims, taupantiems savo brangų laiką. Ji padeda išvengti stovėjimo eilėse, kuris kartais gali užtrukti ir ilgiau nei tikėtasi.

Naudojantis sistema galima užsisakyti :

1. Pažymą sandoriui.

2. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.

3. Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką.

4. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie nekilnojamąjį turtą, įregistruotą per paskutiniuosius metus

5. Pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registruotą nekilnojamąjį turtą ir teises į jį.

6. Statinių kadastrinius matavimus.

7. Kadastrinių matavimų bylos dublikatą.

8. Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus.

9. Kadastro žemėlapio ištraukos atspausdinimą.

10. Pažymą apie nuosavybės teisę turimą žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Pradžia / Nekilnojamojo turto registras / Darbų užsakymas Užsakymas

Pageidaujama dokumentų atsiėmimo vieta: * Kontaktinė informacijaTelefonas: * El. paštas: *

Prašome nurodyti savo telefono numerį ir el. paštą, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti.Papildoma informacija(vardas, pavardė / pavadinimas; PVM mok. kodas): Jeigu Jūs nusprendėte mokėti pavedimu, papildomos informacijos lauke tą nurodykite. * – būtini laukai

Šaltinis:Prieiga per internetą http://www.kada.lt[2005-08-20]

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 784 žodžiai iš 2529 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.