Reklamos įtaka prekės pardavimui
5 (100%) 1 vote

Reklamos įtaka prekės pardavimui

Turinys

Turinys 1

Įvadas 2

I Reklamos esmė 3

Reklamos raida 3

Reklamos sąvoka ir jos vaidmuo ekonomikoje 4

II Reklamos procesas ir jos rūšys 5

Procesas 5

Funkcijos 6

Priemonės 7

III Reklamos poveikis vartotojui 9

Poveikis vartotojui 9

Spalvų reikšmė 10

Spalvos suvokimo psichologija 10

Madingos spalvos 12

Trumpa reklamos analizė 13

Išvados 14

Literatūros sąrašas 15

Įvadas

Jau nuo XX. a. pradžios sparčiai besivystant Europos ir Amerikos firmoms augo jų pajėgumas ir gamybos apimtys. 1929 metais susidarius sudėtingai situacijai, kai prekių pasiūla pralenkė paklausą, kilo ekonominė krizė. Firmoms sunkiau sekėsi parduoti savo produkciją, todėl išaugo paklausa būtent tokiems žmonems, kurie žinojo, kaip prekę pateikti klientui, išskiriant jos privalumus. Taip reklama įgijo svarbią vietą ir iki šiol užima be galo svarbią reikšmę prekių ir paslaugų rinkoje.

Kova rinkoje – tai natūralus procesas, vykstantis ne tiek tarp prekių ir firmų, o greičiau tarp prekių ir firmų įvaizdžių. Todėl kiekvienai firmai labai svarbu formuoti tokį savo įvaizdį ir prekės ar paslaugos pateikimą vartotojui, kad jis būtų firmos verslui visapusiškai palankus. Dabartinėje rinkoje klaidžiojant tarp gausybės panašios kokybės ir paskirties prekių, svarbiausią vaidmenį vaidina ir vaidins firmos ar verslininko individualus, išsiskiriantis įvaizdis ir aišku vartotojų pritraukimo priemonės. Tam, savaime suprantama, dadmos dideles pastangos, pasitelkiant visas galimas reklamos rūšys bei priemonės.

Savo darbe stengėmės aprėpti kuo įvairesnes reklamos galimybes, paanalizavimo reklamos tiesioginį poveikį vartotojui ir jos efektingumą prekės ar paslaugos pardavimui. Apžvelgę reklamos pagrindines sudedamąsias dalis pabandėm atskleisti jos veiksmingumo paslaptis. Tikimės, kad ši informacija mums, kaip būsimoms dizainerėms, padės ugdyti įgūdžius reklamos srityje ir ateity rasti naujų alternetyvių idėjų bei būdų, kuriant kokybišką ir veiksmingą prekės ar įmonės pateikimą vartotojui.

I Reklamos esmė

Reklamos raida

Svarbią vietą reklamos istorijoje užima 1450 metai, kai Gutenbergas išrado knygų spausdinimą. Pirmą kartą civilizacijos istorijoje buvo pritaikytas tipografinis šriftas. XV a. pabaigoje spausdinimas tipografiniu šriftu išsipletė po visą Europą ir tai buvo pirmasis žingsnis į dabartinės reklamos erą.

Pati reklamos istorija siekia daug senesnius laikus. Senovėje ir viduramžiais reklama buvo pagal šiuolaikinius supratimus labai primityvi ir grubi. Bet vis dėl to pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės naudojo ją buvo ta pati kaip ir šiandien – pranešimų platinimas tarp žmonių grupų su tikslu pakeisti ar patvirtinti jų požiurį į reklamuojamą prekę. Įdomu, kad taip vadinamieji šiuolaikiniai reklamos metodai nėra nauji, o tik senai žinomų metodų modifikacijos.

Mūsų duomenys apie senovės reklamą labai paviršutiniai. Archeologiniai kasinėjimai Viduržiemio jūros šalyse liudija, kad jau romėnai suprato tai, kad pinigai, išleisti reklamai, atsiperka labai greitai. Iki spausdinimo preso atsiradimo, kuris atidarė duris šiuolaikinių masinių informacinių priemonių vystimuisi, egzistavo trys pagrindinės reklaminės veiklos formos.

Prekybinės markės. Pasididžiavimas savo meistriškumu vertė meistrus žymėti prekes savo inicialais. Išsiplėtojant gandams apie kokio nors meistro meną, pirkėjai pradėdavo ieškoti ant prekių jo atpažinimo ženklų lygiai taip pat, kaip ir šiandien mes vadovaujames gerai žinomų firmų prekybinias ženklais.

Gildijų sistema su monopolistinėmis prekybos formomis teikė žmonėms, kurie turėjo teisę gaminti tam tikras prekes, teisinę ginybą. Prekės, kurios neturėjo gildijos antspaudo, negalėjo būti parduodamosi. Antspaudo padirbinėjimas buvo griežtai sekamas. Taigi prekybinė markė turi ilgą istoriją ir iki mūsų dienų atlikinėja savo pagrindines funkcijas, saugodama vartotojus nuo padirbinėjimų, užtikrina prekės kokybę.

Iškabos. Kai kurie prekiautojai, pvz. finikiečiai, nupiešdavo ties prekybinių kelių ant gerai matomų uolų komercinio pobūdžio pranešimus. Jie gyrė parduodamas prekes ir buvo šiuolaikinės išorinės reklamos pradininkai. Pompėjos kasinėjimai parodė, kad kiekviena parduotuvė buvo pažymeta užrašu ant sienos netoli įejimo kur būdavo parašyta tai, ką užeidami žmonės galėjo ten nusipirkti.

Šis identifikacijos metodas vėliau buvo patobulintas: užrašą nebekabindavo ant sienos, o pradėjo kabinti skersai gatvės. Šiandien į tokius užrašus įrengiamas dirbtinis apšvietimas, o kartais ir judančiais dalimis kad pritraukti daugiau pirkėjų.

Miesto Šaukliai. Senovės Graikijoje miesto šaukliai buvo visuomeniniu institutu. Jiems mokėjo už tai, kad jie vaikščiodavo miesto gatvėmis ir pranešdavo visas svarbias žynias. Vėliau, viduramžiose, Anglijoje ir Prancūzijoje šaukliai susijungdavo į sąjungas. Jie vaikščiodavo gatvėmis atkreipdami miestečių dėmesį su skambučiais. Po paskutiniųjų žinių pranešimo jie perduodavo užsakovu apmokamus skelbimus, dažniausiai tai būdavo gerimų įstaigos. Miesto šaukliai atlikinėjo šiolaikines radijos funkcijas.

Ankstyvoji spausdintinė reklama. Gutenbergo principo platus panaudojimas Europoje prasidėjo Renesanso epochoje. Dabar jau nebereikėjo perrašineti ranka
knygų norint gauti papildomų egzempliorių. Nors tipografinis parinkimas ir užimdavo daug laiko, bet pagaminta klišė leisdavo atspausdinti šimtus egzempliorių. Tik 1885 metais buvo padaryta efektyvi surinkimo mašina (linotipas, Mergentalerio patentas).

Pirmas iš mums žinomų atspausdintų reklaminių skelbimų pasirodė 1473 metais anglų kalba. Šiais metais anglas Viljamas Kokstonas atspausdino ir išplatino skelbimą, kuriuo prašė potencialius pirkėjus atkreipti dėmesį į jo išleistą knygą. XVII a. viduryje Anglijoje pradėjo leistis savaitraščiai, kurie buvo vadinami „merkurijais“. Taip spausdinimo presas tapo reklaminių skelbimų platinimo priemone tarp raštingosios gyventojų dalies. Dauguma tuolaikinių skelbimų buvo išreikšti paprasto pareiškimo forma. Tais laikais dauguma reklamos užsakovu siūlė importuojamas į Angliją naujų prekių. Pvz. kavos laikraštyje pirmą kartą buvo pasiūlyta 1625 metais, kakavos – 1657 metais, arbatos – 1658 metais. Ir mūsų laikais vienu iš pagrindinių uždavinių išlieka nauju prekių rėmimas pradinėje jų rinkos formavimo stadijoje.

Reklamos išsivystimas Anglijoje ir JAV ėjo skirtingais keliais. JAV reklamos dinamizmas buvo akivaizdus jau pirmoje XIX a. pusėje. Skirtingi reklamos vystimosi tempai priklausė nuo įvairių priežasčių. Pagrindinis reklamos išsivystimo stabdis Anglijoje buvo valstybinis mokestis reklaminiams skelbimams laikraščiuose, kuris buvo panaikintas tik 1853 metais.

Akcizinių mokesčių įvedimas buvo viena iš amerikos kolonistų nepasitenkinimo priežasčių, todėl po JAV pergalės nepriklausomybės kare vyriausybė tokių mokesčių neįvedinėjo.

Kai 1704 metais balandžio 24 d. Bostone išėjo pirmasis laikraščio „News Letter“ numeris, jame buvo išspausdinti reklaminiai skelbimai, kurie buvo labai panašus į tuo metu Anglijos laikraščiuose spausdinamus skelbimus. Turėjo praeiti daug laiko, kad JAV reklama galetų prisiartinti prie dabartinio lygio.

Poreikiai, susiję su 1861-1865 m.m. pilietiniu karu, pagreitino neišvengiamą JAV pramoninės revoliucijos procesą. Mašinos ir technologijos, kurios buvo išrastos Anglijoje, buvo pritaikitos JAV gamyklose.

Pramoninė revoliucija privedė prie esminių pasikeitimų prekės gamintojo ir vartotojo santykiuose. Ankščiau prekių gamintojų buvo nedaug, o gamybos apimtis nedidelė. Tas, kuriam reikėjo batų, kreipėsi pas vietinį batsiūvį ir duodavo jam užsakymą, kurį šis atlikdavo, kai ateidavo jo eilė. Gamintojo parinkimą sąlygodavo jo kaip meistro reputacija, atstumas iki dirbtuvės ir susitarimas dėl kainos. Viską tai pakeitė mechanizacija. Prekė pradėjo gamintis greitai ir per daug dideliais kiekiais, kad ją galima būtu parduoti gamyklos rajone. Prekės gamintojui reikedavo platinti savo rinkos geografiją ir užsiimineti dilerių paieškomis tolimose rajonose. Bet toli nuo gamyklos vartotojai nieko nežinojo apie gamyntojo reputaciją ir jo prekių kokybę. Atsirado duomenų apie prekės privalumus platinimo problema ir jos sprendimas buvo reklama. Kai gamybos metodų tobulėjimas atvedė prie masinės gamybos, reikėjo praplatinti vartojimą tam kad įmonė veiktu su maksimalių užkrovimų. Čia taip pat padėjo reklama.

Kol gamybos galimybės nepasiekė tokio lygio, kai prekės pasiūla viršijo paklausą, kuri atitinka žmonių mokumą, gamintojas nejautė tikro poreikio reklamuoti savo prekės. Dauguma reklamos specialistų teigia, kad pramoninė revolicija buvo pagrindinė jėga, kuri atvedė prie šiuolaikines reklamos, nes pagrindinis reklamos vystymąsi įtakojantis veiksnys ir buvo aukšto lygio pramoninis išsivystimas.

Reklamos sąvoka ir jos vaidmuo ekonomikoje

Reklamos apibūdinimas yra sudėtingas ir gana keblus. Nagrinėjant jos sąvoką susipina tiek ekonomikos, sociologijos, tiek psichologijos, ir estetikos klausimai. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį, ir funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.

Reklama apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų, tarp prekių pasiūlos ir vartotojų paklausos.

Šiuo metu reklama tapo būtinu mūsų gyvenimo atributu. Be jos neisivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo.

Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją, nukreiptą į potencialius pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visais visuomenes tarpusavio interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklejimui. Ji susijusi su visuomenines nuomones formavimu. Reklama yra daugiafunkcijine veikla ir daug tikslų gali būti siekiama jos pagalba. Prekybine reklama, taikydama įvairių būdų ir priemonių sistemą, siekia objektyviai informuoti gyventojus apie prekes, jų savybes, paskirti, vartojimo būdus, apie prekybos firmas, parduotuves, pardavimo formas bei metodus, apie pirkėjams teikiamas paslaugas. Tačiau
išsamia informacija neapsiribojama. Kartu reklama kreipiasi į vartotojus, ragindama nepraeiti pro šalį, o nusipirkti reklamuojamą prekę, ją vartoti ir savo pavyzdais užkresti aplinkinius, pažistamus. Prekių reklama yra nukreipta į galutinį vartotoją ir apsiriboja individualaus vartojimo prekių reklamavimu. Pagrindinis jos skirtumas nuo prekybinės reklamos yra tas, kad į pastartąją įeina ir prekių reklama (ne tik individualaus vartojimo, bet ir pramoninės reikšmės prekių), ir informacija apie įmones, įstaigas, firmas, parduotuves bei įvairių organizacijų teikiamas paslaugas. lr prekybinės reklamos, ir prekių reklamos objektas iš esmės tas pats – prekė. Tačiau sąvoka „prekių reklama“ yra siauresnė nei „prekybinė reklama“. Ji apima tik pačios prekės charakteristiką, vartojimo būdus, savybes, o platesnę informaciją apie įmonę palieka nuošalyje.

Reklamuojant asmeninio ir gamybinio vartojimo prekes, skiriasi reklamos pobūdis. Pirmosios įgyjamos be kokios nors specialios konsultacijos su kitais žmonėmis, nebent su šeimos nariais, todėl reklama šiuo atveju turi būti suprantama eiliniam žmogui. Pramoninio pobūdzio prekės, atvirkščiai, įgyjamos be emocijų. Paprastai, priimant sprendimus pirkti prekę, dalyvauja didėlis žmonių kolektyvas – vadovai, verslininkai ar pan. Todėl šios reklamos tikslas – pasiekti svarbiausius asmenis, sprendžančius tokius klausimus. Pramoninės reikšmės prekės reklamuoja ne tik prekyba, bet taip pat ir pramonė. Pastaruoju metu, pramonės įmonių darbą pradėjus vertinti pagal realizuotą produkciją, padidėjo ir jos suinteresuotumas savo gaminių reklama. Pramonės organizuojama reklama dažniausiai reklamuoja tik savo produkcją, iš dalies ir pačias pramonės įmonės bei jų teikiamas gyventojams paslaugas ir patarnavlmus. Svarbus pramonės uždavinys reklamos šrityje yra tas, kad ji, išleisdama prekę, turi aprūpinti didmeninę ir mažmeninę prekybą reklamine medžiaga:prekės charakteristika, paskirtis, savybės, priežiūra. Pramonei daug lengviau reklamuoti šios gaminius nei prekybai, nes ji yra prekės gamintojas, žino jos gamybos technologijos ypatumus, žaliavą, gaminio paskirtį ir gali geriau prekę apibūdinti. Pagaliau, pramonės reklama didina jos įmonių prestižą ir, reklamuodama įmonių firminius ženklus, garantuoja pirkėjams savo gaminių kokybę.

Prekyba, skirtingai nuo pramonės, reklamuoja ne vieną kurią nors prekę, o daugelio gamybos įmonių vienos gamybos šakos prekes (didmeninė prekyba) arba daugelio prekių grupių ir gamybos šakų prekes (mažmeninė prekyba).

Reklama gali būti išreiškiama ir kaip komunikacinio ryšio tarp gamybos ir vartojimo forma, nes šis ryšys sutampa su prekių judejimu nuo gamintojo iki vartotojo. Reklama yra būtina prekinei gamybai, nes be jos negali įvykti visuomeniniai mainai „prekė – pinigai“. Per reklamą „gamyba – vartojimas“ sistemos dalyviai siekia realizuoti savo interesus, kurie yra būtini, kad ši sistema normaliai funkcionuotu. Bet kadangi aktyvioji reklamos proceso pusė yra reklamos teikėjas, tai reklama, kaip socialinis reiskinys, daugiausiai išreiškia reklamos teikėjo interesus.

Taigi trumpai apibrėžiant reklamos proceso esmę, reklamą galima paaiškinti kaip tam tikro įvaizdžio apie prekės vartotojiškas savybes formavimą vartotojui, vardan šios prekės gamintojo ekonominių interesų.

II Reklamos procesas ir jos rūšys

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2042 žodžiai iš 6649 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.