Reklamos kalbos referatas
5 (100%) 1 vote

Reklamos kalbos referatas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

HUMANITARINIU MOKSLU FAKULTETAS HTV 3/1

Dėst: O.Vainiene

Stud: K.Mainyte

REKLAMOS KALBOS ANALIZĖ

Kaunas 2004

Įžanga

Kiekvienas iš mūsų žino, kas yra reklama. Reklamos nepastebėti ar neišgirsti tiesiog neįmanoma. Ji kasdiens mus pasiekia namuose, skaitant laikrasčius ar žiurint televizorių, automobilyje, gatvėse, kino teatre, baruose, klubuose ir kitose įstaigose.

Kiekvienas savaip supranta ir traktuoja reklamą. Vieniems tai yra informacijos ir žinių šaltinis, kitiems – tiesioginis darbas, reikalaujantis gerų psichologijos ir komunikacijos žinių, dar kitiems – nepageidaujantis reiškinys, sukeliantis neigiamas emocijas.

Šio darbo tikslas – atrasti atsakymus į pagrindinius klausimus, susijusius su reklamos mokslu, jos analize, bei susipažinti su pagrindinių reklamos priemonių privalumais ir trūkumais bei jų taikymu.

KALBINĖS MANIPULIACIJOS REKLAMOJE

Žinomi reklamos teoretikai reklamų vadina komunikacija. To¬kios komunikacijos tikslas – ne tik perteikti informaciją adresatui, bet ir paveikti galimą vartotoją, paskatinti jį įsigyti tam tikrą prekę ar paslaugą. Kaip teigia viena iš užsienio reklamos tyrėjų A. Rogers, „reklamos propaguoja ne vien prekes, jos perša įvaizdžius, vertybes, tikslus, supratimą, formuoja mūsų pažiūras, o nuo pažiūrų priklauso elgesys“ (Rogers 1999).

Būtų galima klausti, kiek prie reklamos paveikumo gali prisi¬dėti pats tekstas arba, kitaip tariant, – reklamos kalba. Pirmiausia būtina pabrėžti, kad kalbos raiškos priemonių pasirinkimui reklamoje tiesioginę (dažnai net lemiamą) įtaką turi ir nekalbiniai veiksniai, ypač psichologiniai, socialiniai, kultūriniai ir kitokie. Atsižvelgiant į tai, toliau aptariama keletas svarbesnių reklamos kalbos ypatybių.

Reklamoje ypač svarbu sukurti prekės ar paslaugos naujumo įspūdį. Tokio įspūdžio raiškos sinonimų eilei priskirtina nemaža žo¬džių, turinčių šaknį nauj-: būdvardis naujas, -a, įvardžiuotinė jo forma naujasis, -oji, aukščiausiojo laipsnio forma naujausias, -ia, daiktavar¬džiai naujiena (ypač dažnas, tiesiog trafaretinis pasakymas karšta nau¬jiena), naujovė, naujumas ir kt. Pastaruoju metu prie šios eilės yra prisišliejęs ir pasakymas naujos kartos (pvz.: naujos kartos produktas, nau¬jos kartos vaistai, naujos kartos benzinas, naujos kartos skanėstas ir pan.).

Naujumo ir kartu netikėtumo įspūdį padeda kurti tokie daikta¬vardžiai kaip staigmena, stebuklas, siurprizas, sensacija, perversmas ar net revoliucija. Kadangi vos ne kiekviename tekste vienaip ar kitaip pabrė¬žiamas prekės ar paslaugos naujumas, susidaro įspūdis, kad gyvenama tiesiog atradimų, išradimų ir sensacijų pasaulyje. Tačiau minėtų kalbos priemonių pasirinkimą reklamoje nesunku motyvuoti psichologiškai: žmogaus prigimtis nuolat trokšta naujovių, t. y. naujas daiktas yra priešprieša senam, be to, jį išbandyti pirmam visuomet malonu.

Reklamoje svarbu pabrėžti ne tik prekės ar paslaugos nauju¬mą, bet ir kainą. Turimi duomenys rodo, kad kaina dažniausiai nusa¬koma būdvardžiais maža, žema arba gera. Pasakymas gera kaina gali atrodyti dviprasmiškas, nes nepasakytas adresatas – kam ta kaina yra gera? (jei kaina gera pardavėjui – brangu, jei kaina gera pirkėjui -pigu). Anot G. Akelaičio, gyvoji kalba ir ją atspindintis „Lietuvių kal¬bos žodynas“ rodo, kad pasakymas gera kaina turėtų reikšti „didelė kaina“, t. y. brangu: Oho! Gera kaina – ir labai norėdamas negali pirkt LKŽ III 245 (Akelaitis 2003: 123-124). Tačiau turint omeny, kad reklama skirta ne pardavėjui ar paslaugų teikėjui, o vartotojui, gali¬ma manyti, kad reklamos tekste gera kaina įgyja reikšmę „pigu“.

Kiek rečiau prie daiktavardžio kaina priderinamas koks nors semantiškai neįprastas būdvardis ar būdvardiškasis žodis, pvz.: sau¬lėtos kainos, draugiškos kainos, šeimyniškos kainos, teisingos kainos..Iš originalesnių ir patrauklesnių pasakymų dar minėtina: kainų sprogimas; kainų atodrėkis; kainų lietus; kainos užšaldytos; kainos nesi¬kandžioja; kainų striptizas; siaučia kainų anticiklonas.

Tačiau vartotojui svarbi ne tik kaina, bet ir siūlomos prekės ar paslaugos kokybė. Galima atkreipti dėmesį, kad reklamos tekstuose ypač svarbūs tokie būdvardžiai, kurie apie reklamuojamą objektą ne¬pateikia jokios konkrečios, tikslios informacijos, o yra tik emociniai palydovai bendram įspūdžiui sustiprinti. Prie tokių priskirtini: ypa¬tingas, -a, neįprastas, -a, tobulas, -a, neįtikėtinas, -a, puikus, -i, nuosta¬bus, -i, idealus, -i, žavingas, -a, efektyvus, -i, nepakartojamas, -a, unika¬lus, -i, stilingas, -a, specialus, -i, savotiškas, -a, specifinis, -ė ir 1.1. Pavyz¬džiui, pasakymui ypatingo skonio gėrimas būdvardis ypatingas sutei¬kia tam tikrą emocinio pasitenkinimo įspūdį, kitaip tariant – kiek¬vienas vartotojas čia ras „savo“ skonį.

Kaip dar vieną kalbinės manipuliacijos reklamoje būdą galima nurodyti reklamos kalbos įasmeninimą. Norint sukurti artimumo, sa¬vumo įspūdį, žmonėms būdingi bruožai ir gyvenimo reiškiniai perke¬liami į prekių ir paslaugų pasaulį,
t. y. jis sužmoginamas. Sakykim, kad ir tokie pavyzdžiai: gudrus skalbimo būdas; gudrus kremas; pro¬tinga šiluma; pati protingiausia banko kortelė; protingas telefonas; ma¬žas, bet gudrus telefonas; tu kalbi, o moka telefonas.

Akivaizdu, kad reklamoje išties galima nemaža žodinės kūrybos laisvė, tik svarbu skirti, kas yra specifinės reklamos kalbos ypatybės, o kas jau kalbos normų pažeidimai. Kita vertus, reklamos kalba – tai nuo¬latinė kūryba, nes net originaliausi pasakymai, eidami iš teksto į teks¬tą, greitai įgrysta.

REKLAMOS FIRMŲ VARDAI

Šiandien, labai retas kuris galėtų paaiškinti, ką reiškia jų atstovaujamos fir¬mos vardas ir kodėl buvo pasirinktas kaip tik toks. Ne vienas gūžčiotų pečiais ir siūlytų klausti direkto¬riaus. Reklamos firmų varduose yra lietuviškų, turinčių visiems žinomas reikšmes žodžių arba sutrumpinimų. Galėčiau pateikti keletą pavyzdžių:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 914 žodžiai iš 1827 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.