Reklamos oraganizavimas
5 (100%) 1 vote

Reklamos oraganizavimas

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………….……………

Summary…………………………………………………………………………………………………………………………

1. Reklamos reikšmė, savybės…………………………………………………………………………………………..2

1.1. Reklamos reikšmingumas……………………………………………………………………………………..2

1.2. Reklamos reikalingumas………………………………………………………………………………………2

1.3. Reklamos tikslai………………………………………………………………………………………………….3

1.3.1. Reklamos principai…………………………………………………………………………………3

1.3.2. Reklama………………………………………………………………………………………………..3

1.3.3. Išskirtinės reklamos ypatybės ir tikslai………………………………………………………4

1.3.4. Reklamos tikslai…………………………………………………………………………………….5

2. Tarptautinis reklamos kodeksas…………………………………………………………………………………….7

3. Produkto reklamos priemonės……………………………………………………………………………………..10

3.1. Televizijos reklama……………………………………………………………………………………………10

3.2. Pristatomoji knyga……………………………………………………………………………………………..10

3.3.Reklaminės užsklandės………………………………………………………………………………………..11

3.4. Elektroniniai forumai………………………………………………………………………………………….11

3.5. Skelbimų lentos…………………………………………………………………………………………………12

3.6. Konferencijos……………………………………………………………………………………………………12

3.7.Lapeliai ir užsakymo blankai……………………………………………………………………………….12

3.8. Brošiūros ir katalogai…………………………………………………………………………………………12

3.9. Užsakymo blankai……………………………………………………………………………………………..12

3.10. Reklaminiai prospektai……………………………………………………………………………………..13

3.11. Siūlomieji prekių kuponai…………………………………………………………………………………13

3.12. Reklaminiai plakatai…………………………………………………………………………………………14

3.13. Reklaminiai laiškai…………………………………………………………………………………………..14

3.14. Kitos priemonės……………………………………………………………………………………………….14

3.14.1. Spausdintos………………………………………………………………………………………..14

3.14.2. Garso irašai……………………………………………………………………………………..15

3.14.3. Pakuotė……………………………………………………………………………………………..15

4. Reklamos vieta……………………………………………………………………………………………………………….16

1.1. Spauda…………………………………………………………………………………………………………………..16

1.2. Skelbimai……………………………………………………………………………………………………………….16

1.3. Radijas…………………………………………………………………………………………………………………..16

1.4. Kinas…………………………………………………………………………………………………………………….16

1.5. Reklama televizijoje………………………………………………………………………………………………..17

1.6. Reklama paštu………………………………………………………………………………………………………..17

5. Prekių ir paslaugų ženklai……………………………………………………………………………………………….17

6. Prekės reklama………………………………………………………………………………………………………………..19

7. Pagrindinės reklamos grupės…………………………………………………………………………………………….21

7.1. Spaudos reklama………………………………………………………………………………………………..21

7.2. Spausdinta
…………………………………………………….22

7.3. Proginiai reklaminiai leidiniai……………………………………………………………………………..23

7.4. Audiovizualinė reklama………………………………………………………………………………………24

7.5. Radio ir televizijos reklama…………………………………………………………………………………24

7.6. Demonstracinė- propaguojanti reklama………………………………………………………………..25

7.7. Reklamainiai suvenyrai……………………………………………………………………………………..25

7.8. Pašto reklama…………………………………………………………………………………………………….25

7.9. Lauko reklama…………………………………………………………………………………………………..26

7.10. Ryšiai su visuomene…………………………………………………………………………………………26

7.11. Kompiuterizuota reklama………………………………………………………………………………….26

8. Demonstracinės reklamos organizavimas…………………………………………………………………………..26

Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………………..29

ĮVADAS

Reklama šiandien labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant dideliai prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių elementų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Ji padeda vartotojui išsirinkti prekę, kryptingai veikia, skatina atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius vartotojų sluoksnius įsigyti prekę. Susidurdamas su reklama vartotojas įsijungia į nuolatinę prekės ar paslaugos pažinimo ir vertinimo veiklą. Reklama turi įtikinti, kad siūloma prekė geriausiai patenkins tam tikrą poreikį.

Reklamos svarba visuomenėje nuolatos didėja. Kaip žiniasklaida visur daro milžinišką įtaką,taip ir reklama besinaudojanti kaip priemonė , yra skvarbi, galinga jėga,formuojanti nuostatas ir elgesį šiandienos pasaulyje. Reklama šiandieninėje visuomenėje daro didžiulę įtaką žmonių požiūriui į gyvenimą, pasaulį ir pačius save, tai ypač pasakytina apie jų vertybes ir rinkimosi bei elgesio būdus. Reklama nėra savaime gera ar bloga. Ji yra įrankis, instrumentas, kuriam galima panaudoti geram arba blogam tikslui. Kartais jos rezultatai gali būti naudingi, tačiau poveikis individui bei visuomenei gali būti ir neretai būna- neigiamas, žalingas. Reklama nėra tiesiogiai melaginga tačiau ji gali iškreipti tiesą, kuri iš tikrųjų yra kitokia.

Ši tema mus sudomino, nes šiuolaikinių įmonių veikla neįsivaizduojama be reklamos. Firmų vadovai jau nesvarsto ar jiems reikia reklamos, o iškart kelia klausimą: kaip ir kokiomis priemonėmis reklamuotis? Ieško efektyviausių reklamos formų. Kad įmonės reklaminė veikla būtų efektyvi ir naudinga, vadovai turi žinoti galimus reklamos tipus tipus, formas, jų specifiką- tik tada įmanoma racionaliai parinkti reklamos priemones.

Pagrindiniai mūsų tikslai ir uždaviniai rašant šį darbą buvo:

2. susipažinti su reklamos efektyvumu;

3. gauti informacijos apie jos tipus ir rūšis;

4. susipažinti su reklamos davėjais;

5. rasti informacijos kaip reklama veikia vartotojus.

Summary

We are Margarita Mankute and Egle Petrauskaite and we are studying in Šiauliai university.As we are studying management our topic is about advertisement, because we will need it in the future. We chose this topic, because advertisement is very important nowadays. In this work we have written about advertisement’s importance for contemporary society, main mean sorts and other impartant informacion about advertisement’s activities and methods.

1. REKLAMOS REIKŠMĖ, SAVYBĖS

Kokia bus taikoma reklama priklauso nuo rėmimo strategijos, kuri gali būti:

· Stūmimo (gamintojas – > prekybininkas -> vartotojas);

· Traukimo (gamintojas -> prekybininkas <- vartotojas).

Esant stūmimo strategijai, bus taikoma reklama, skirta prekybininkams, o traukimo stra-tegijos atveju – reklama, skirta vartotojams.

Reklama skirta vartotojams, atlieka didžiulį vaidmenį rinkoje. Pagal Levige ir Sneiger, žmogus, gaunantis informaciją, jos veikiamas nueina keletą žingsnių, kol ryžtasi pirkti. Šiam proce-sui būdingi tokie pagrindiniai etapai:

1) poreikio tam tikrai prekei įsigyti atsiradimas,

2) informacijos apie šią prekę rinkimas,

3) prekės pažinimas ir teigiamas jos suvokimas,

4) pirmenybės teikimas vienai iš analogiškų prekių,

5) sprendimo pirkti konkrečią prekę priėmimas,

6) pats pirkimas.

1. 1. Reklamos reikšmingumas

Reklamos reikšmingumas priklauso nuo keletos faktorių:

· rinkos pobūdžio,

· prekės pobūdžio,

· prekės gyvavimo ciklo stadijos,

· prekės kainos

· reklamai skiriamų lėšų.

1. 2. Reklamos reikalingumas

Reklama dažniausiai reikalinga
šiais atvejais:

1) naujiems produktams, kai prekė tik įvesdinama į rinką,

2) reguliariai neperkamiems ir brangiems produktams: automašinoms, kompiuteriams,

3) produktams rinkoje susiduriantiems su didele konkurencija (pavyzdžiui, alui, gaivie-siems gėrimams, cigaretėms, kruopoms),

4) krautuvininkams paskatinti – kad rinktųsi tos firmos produktą (nes jie gali prekiauti pa-našiais įvairių firmų produktais),

5) pardavimo palaikymui – neaktyviai perkamoms prekėms.

Labai svarbu pasirinkti tinkamą reklamos organizavimo pradžios momentą.

Reklama Vakarų šalyse – tai atskiras biznis; juo užsiima specialios agentūros. Reklamos agentūros sparčiai kuriasi ir Lietuvoje. Štai keletas vardų: UAB “Langen Langen”, Eden Ltd., “Al-veronas”.

Jų veikla gali būti dvejopa: “ką reklamuoti?” ir “kur reklamuoti?” Agentūros, atliekančios abi funkcijas, vadinamos pilno serviso; o atliekančios tik pirmąją dalį (“ką reklamuoti”), vadinamos kūrybinėmis; pagaliau tos, kurios specializuojasi “kur reklamuoti” – “vietos pirkimo” tarnybomis.

1. 3. Reklamos tikslai

Reklama gali turėti vieną ar keletą tikslų. Jei siekiama pateikti naują prekę, tai bus informa-cinė reklama, o jei norima, kad pirkėjas pradėtų pirkti vienos firmos prekę vietoj firmos panašios prekės – tai įtikinimo reklama. Jei stengiamasi palaikyti dėmesį produktui – priminimo reklama. Tačiau kuo daugiau tikslų siekiama, tuo sunkiau vartotojui suvokti, ko iš jo norima.

Kai klientas ir reklamos agentūra sutaria dėl tikslų, prasideda kūrybinis darbas – reklamos gaminimas. Jis gali tęstis nuo kekių savaičių iki kelių mėnesių. Reklama turi būti pagrįsta juridiškai ir įvertinta specialistų, kurie laiduoja už produkto sveiką ir saugų panaudojimą, ekonomistų, kurie nustato, sakykim, ar tikrai produktas leidžia vartotojui sutaupyti.

Prieš pradedant vartoti ir paskleidus reklamą, turi būti įvertintas jos efektyvumas. Geros agentūros reklamą vertina tris kartus:

1) dar neužbaigtą, bet jau galimą vartoti; turinys pateikiamas nedaugeliui vartotojų, nes no-rima nustatyti jų reakciją;

2) galutinai paruošta reklama rodoma platesniam vartotojui ir prašoma ją įvertinti;

3) plačiai paskleidus, būtina apklausti nors dalį vartotojų, kad galima būtų įvertinti jos efektyvumą.

1.3.1. Reklamos principai

Reklama nėra įmonės tikslas. Prekės ir paslaugos reklama paprastai yra tik produkcijos par-davimo kampanijos dalis. Visuomeninių santykių palaikymas, kaip ir reputacijos kėlimas, – tai sėk-mės strategija, o veiklos rėmimas ir reklama – daugiau taktika. Taigi, turint gana įdomų ir naudingą verslą, gerų verslumo savybių ar net įgimtą talentą, vis vien sunku pasiekti puikių rezultatų, o dar sudėtingiau tą pasiekimą ilgiau išlaikyti. Istorija rodo: net labai talentingas žmogus, reikiamu metu nesuradęs konsultanto arba prodiuserio, galinčio tinkamai orientuoti visuomenę, netapdavo populia-rus, kol kas nors nesiimdavo kurti jo įvaizdį.

1.3.2. Reklama – tai glausta informacija, kurioje ryškiai, suvokiamai ir prieinamai atsklei-džiamos esminės siūlomų prekių ir paslaugų savybės. Jai keliami tokie pat reikalavimai, kaip ir įvaizdžiui (M. Čeikauskienė, H. Karteris, O. Obelenytė, A. Venckus ir kt.):

· teisingumas. Reklama turi būti dalykinio pobūdžio, atitikti objektyvią realybę, nežadėti dau-giau, nei galima ištesėti, teikti informaciją, atitinkančią tikrovę, turi būti formos ir turinio vienovė,

· informuotumas. Būtina pateikti informaciją apie produkto kilmę, žaliavas, technologiją ir jo savybes.Reklama turėtų atlikti tam tikrą šviečiamąją ir mokslo propaguojamąją funkciją, skatinti tausoti gamtos išteklius, saugoti aplinka, vartoti ekologiškus produktus;

· originalumas. Reklamos priemonės, jų turinys ir forma turi išsiskirti iš kitų priemonių nau-jumu,

· lakoniškumas, konkretumas ir suprantamumas. Reklamą sudaro paprastas, lengvai supran-tamas ir įtikinamas tekstas, apgalvoti argumentai ir įskaitomi duomenys, logiškai išbaigtas meninis sprendimas,

· tikslingumas ir veiksmingumas. Reklama turi būti orientuota į tam tikrus gyventojų sluoks-nius, amžių, socialines ir profesines grupes, turinčias bendrų interesų. Patyrę reklamos kūrė-jai teigia, kad apgauti vartotoją galima tik kartą, o pritraukti ir išlaikyti klientą galima tik tikslinga, teisinga ir pasitvirtinančia reklama,

· planingumas ir efektyvumas. Reklama yra sudedamoji bet kuriose įmonėse masinių organi-zacinių renginių plano dalis. Reklama turi būti kontroliuojama, reguliuojama ir vertinamas jos efektyvumas,

· socialinės atsakomybės užtikrinimas. Reklamos priemonės turi užtikrinti, kad nei gamintojas nei užsakovas ar reklamos vykdytojas neklaidintų vartotojų, atsakingai žiūrėtų į vaikų ir jaunimo suvokimo ypatumus.

1.3.3. Išskirtinės reklamos ypatybės ir tikslai. Galima išvardyti tokias reklamos ypatybes:

· išsiskiria iš kitų,

· individualizuota, pateikta stambiu planu,

· demonstruoja produkto vartojamąsias savybes,

· aiškiai ir ryškiai išskiria prekės įmonės ženklus,

· akcentuoja prekės, įmonės emblemą,

· gerai atpažįstama,

· gerai įsimenama,

· glaustai (trumpai) pateikta,

· prieinama ir suprantama,

· turininga,

· turi pažintinę reikšmę,

· vaizdi,

· gražiai atlikta,

· sukuria
įvaizdį,

· sukuria asociaciją su atitinkama preke, paslauga ar koncepcija,

· skatina impulsyvumą,

· orientuota pagal lytį, amžių, polinkius ir skonius, pajamų lygį, aplinką, kokybę ir t.t.

1.3.4. Reklamos tikslai gali būti tokie: 1) informuoti apie produkto ir įmonės egzistavimą, 2) sukurti palankią nuomonę apie produktą, 3) informuoti apie jo savybes ir naudingumą, 4) atremti konkurentų kritiką, 5) ištaisyti blogą įspūdį ar neteisinga informaciją, 6) padaryti pakuotę ar prekės ženklą gerai žinomus, 7) suskurti kompanijos įvaizdį, 8) sukurti geros reputacijos pagrindą prieš įdiegiant naujus produktus, 9) pateikti unikalų pardavimo pasiūlymą, 10) parodyti pavyzdį pardavė-jams, 11) įtikinti, kad produktą verta įsigyti dabar.

Modelis “žinojimas – susidomėjimas – troškimas – veiksmas” ne visada taikomas praktiškai, bet labai tinka reklamos tikslams nustatyti. Svarbu nesutapatinti jų su visos rinkodaros tikslais, nusaky-ti juos konkrečiai, o ne apibendrintai.

Reklama remiasi tokiais pagrindiniais teiginiais:

· Reklamai organizuoti būtinos tam tikros prielaidos.

· Reklama yra komunikacijos priemonė, jos tikslas yra perduoti informaciją potencialiems vartotojams.

· Reklama įtikina recipientus (priėmėjus) ir verčia juos veikti (iš karto arba vėliau ateityje).

· Reklama turi vadovautis tam tikrais principais, kad galėtų siekti savo tikslų ir būtų efektyvi.

· Reklamos efektyvumas priklauso nuo tikslių žinių apie reklamos priėmėjus ir sugebėjimo įtikinamai pateikti informaciją.

· Reklamos įtaka laipsniškai mažėja ir išnyksta. Atėjęs pirkti vartotojas renkasi produktą, nes jį žino ir mato, jo pakuotę gražesnę ir kainą mažesnę, o ne todėl, kad ankščiau matė gaminio reklamą.

· Reklama turi būt prasminga ir efektyvi kitaip neišsiskirs iš kitų.

· Reklama veikia produktą ir jo pardavimą inertiškai.

· Reklamos žiūrėjimas nėra tikslingas (išskyrus atvejus kai specialiai ieškomo konkretaus produkto, pavyzdžiui, lyginamos konkrečių įmonių prekių kainos ir kokybė).

Kuriant ir vertinant reklamą, reikia atkreipti dėmesį į:

· nešališkumą,

· vaizdinį reklamos poveikį,

· reklamos poveikio trumpumą,

· personalizuotą kreipimąsi į vartotoją,

· informacijos šaltinių parinkimą,

· produkto įmonių ženklo dizainą,

· reklamos priimamumą ir nuoseklumą,

· vartotojo suinteresuotumo prekėmis ir paslaugomis laipsnį,

· prekių ir paslaugų pardavimo būdus ir priemones,

· vartotojo motyvaciją, perkant prekę ar naudojantis paslauga.

Literatūroje reklama įvardijama labai įvairiai ir skirstoma pagal šiuos kriterijus:

– pagal tai, kas pateikia reklamą;

– pagal reklamos tikslus;

– pagal reklamos pobūdį;

Pagal tai, kas ją pateikia, reklama skirstoma į keturis pagrindinius tipus:

· pateikta gamintojų;

· pateikta prekybininkų;

· pateikta individualių asmenų;

· pateikta vyriausybės ar visuomeninių organizacijų.

Ši klasifikacija yra pakankamai plati, leidžia reklamą nagrinėti pagal jos užsakovų pobūdį. Tačiau ji neatspindi giluminio reklamos pobūdžio ir specifikos.

Pagal tikslus reklama klasifikuojama į tris jau minėtus tipus:

1. informacinė,

2. įtikinanti,

3. primenanti.

Šių reklamų tipų formulavimas leidžia ištirti reklamos svarbą ir tikslus įvairiomis dinamiš-kos rinkos bei produkto padėties sąlygomis.

Pagal pobūdį reklama klasifikuojama į:

· firminę;

· prekės;

· siekiančią paklausos didinimo.

R. Morris šias reklamos rūšis apibūdina kaip svarbiausius reklaminės kampanijos kompo-nentus. Firminė reklama parastai siekiam dviejų tikslų:

– stiprinti firmos reputaciją,

– sukurti firmos įvaizdį, kurį būtų galima panaudoti daugumai ar visoms firmos reikmėms remti.

Kad pardavimą skatinančios priemonės duotų norimą efektą, būtina laikytis šių rekomen-dacijų:

· tiksliai išsiaiškinti, kam rinkoje skirtas produktas ir adresuota reklama,

· daryti viską, kad įmonės ir prekių ženklai būtų pastebimi ir išsiskirtų iš kitų įmonių, negalima būtų jų supainioti,

· nepervarginti vartotojų savo reklama, kad ji nebūtų per daug įkyri,

· reklamuojant remtis ne jausmais, o faktais,

· sukurti reklaminius skelbimus, ryškius ir įtaigius savo produktų prospektų bei kata-logų pavadinimus,

· naudoti kuo paprastesnes priemones, vartoti aiškius ir įdomius posakius,

· reklamos prospektuose ir kataloguose naudoti kuponus, kitas pirkimą skatinančias priemones,

· apie įmonę ir gaminį sukurti viešumo aplinką, nenutraukti reklamos, kol nepanaudo-tos visos jos galimybės.

Reklama iš esmės kuria produkto įvaizdį ir pateikia įmonę visuomenei, atlieka ekonomines ir socialines funkcijas. Remiantis rinkodaros koncepcija, komercinė reklama yra viena svarbiausių prekių ir paslaugų pateikimo ir patekimo į rinka prielaidų.

Reikėtų negailėti lėšų paprastam, ryškiam ir lengvam įsimenamam įmonės bei prekės žen-klui sukurti ir viešai juos kuo dažniau skelbti. Rengiant reklamos priemones reikia nevengti naujų elementų ir idėjų, išsiskiriančiom apiforminimo. Neapgalvotos pardavimą skatinančios priemonės potencialų pirkėją gali paveikti neigiamai. Reklaminė veikla gana rizikinga, tačiau labiau rizikuo-jant daugiau laimima. Norint išvengti netikėtumų, būtina nuolat stebėti reklamos poveikį, efektą,
nesėkmių priežastis ir laiku nutraukti nepasisekusią kampaniją.

Poreikis reklamuoti savo produktus, atsiradęs dar industrinės revoliucijos metais, kilo iš no-ro daryti tiesioginį poveikį vartotojams, o nepriklausyti ne nuo gamintojų ir tiekėjų. Mūsų laikais reklama vertinama nevienareikšmiškai: kiek ji naudinga pirkėjui ir padeda orientuotis rinkoje.

2. TARPTAUTINIS REKLAMOS KODEKSAS

Informuodama, primindama vartotojams apie įmones, prekes ar paslaugas, reklama turi at-kreipti dėmesį, žadinti susidomėjimą, pateikti argumentus, kodėl vertėtų įsigyti prekių ar paslaugų, pakartotinai vartoti ar atnaujinti. Ji negali būti per daug demonstratyvi, pamokoma, įkyri ir pan. Tarptautinis reklamos kodeksas, 1987 m. priimtas ir patvirtintas Tarptautinių prekybos rūmų Pa-ryžiuje, nustatė tokius pagrindinius reklamos principus:

· Reklama neturi skelbti šūkių ar vaizdų, kontrastuojančių su visuotinai pripažintomis dorovės normomis ir taisyklėmis,

· Reklama turi būti sąžininga, negali naudotis vartotojų patiklumu, nežinojimu ar nepatiklu-mu. Ji neturi remtis vartotojo baimės jausmu, prietarais arba iš to kylančiais padariniais, joje negali būti to, kas sukeltų prievartą arba ją palaikytų, neturi skatinti rasinio, lytinio ir religi-nio diskriminavimo’

· Reklama neturi teigti ar vaizduoti tiesioginių ar netiesioginių teiginių, kurie galėtų klaidinti vartotoją dėl produktų prigimties, sudėties, gamybos metodo ir datos, vartojimo kiekio, kil-mės ir vartojamųjų savybių, galiojančių kainų ir kitokių mokėjimo sąlygų, įskaitant mokėji-mo atidėjimą, kreditą, lizingą, atsiskaitymą iš karto ir t.t.,pristatymo, keitimo, grąžinimo, remonto ir garantinių sąlygų, patentų prekės ženklų, dizaino, pramoninių pavyzdžių ir pre-kių pavadinimų, autorių teisių ir licenzijos, oficialių pripažinimų, vardų, medalių, diplomų apdovanojimų bei jų patvirtinimų,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2398 žodžiai iš 7892 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.