Reklamos politika
5 (100%) 1 vote

Reklamos politika

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

MENŲ FAKULTETAS

DIZAINO KATEDRA

Reklamos politika

Dėst. doc. dr. Vytautas Žalys

D.Diz III-II stud. Ramūnas Ivanauskas

ŠIAULIAI, 2005

Turinys

Įvadas

3

Įžanga

4Reklamos istorinės ištakos

5

Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos 5

Reklaminės kampanijos planavimas

6Informacijos paieška

6Strategijos ir veiksmų planavimas

6Reklaminio teksto projektas

7Reklamos būdai, jų naudojimas

8Reklama televizijoje

8Reklama radijuje

9Reklama spaudoje

10Lauko reklama

11Reklama internete

13Darbas su žiniasklaida

13Naudotos literatūros sąrašas

15

Įvadas______________________________________________________________________

___

Reklama apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip

informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos

ir vartojimo sferų.

Šiuo metu reklama tapo būtinu gyvenimo atributu. Be jos neįsivaizduojame ne

tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių

egzistavimo.

Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją,

nukreiptą į potencialius pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti įvairius

veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama

remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visos visuomenės tarpusavio

interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą

poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama

taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti

klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir

estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomenės nuomonės formavimu.

Reklama yra daugiafunkcinė veikla su daug tikslų gali būti siekiama jos

pagalba.

Reklama apibrėžiama įvairiai, tačiau paprastai akcentuojamas trys jos

specifinės savybės:

• Pirma, tai apmokamas informacijos perdavimo būdas.

• Antra, reklama yra neasmeninis arba netiesioginis informacijos

perdavimo būdas.

• Trečia, visada yra reklamos iniciatorius, kuris paprastai moka už jos

klaidas, todėl dar yra vadinamas rėmėju

arba užsakovu.

Reikia atkreipti dėmesį, kad reklama yra mokama ir yra žinoma mokėtojo

asmenybė.

Perskaitę skelbimo turinį, iš karto sužinome, kas nori parduoti prekę ar

paslaugą.Reklama pasižymi ir teigiamomis ir neigiamomis savybėmis.

Teigiamos – tai reklamos prieinamumas. Ji gali pasiekti didžiulę ir

įvairiai geografiškai išsidėsčiusią rinką. Informacija sklinda nuo vieno

vartotojo prie kito. Tik reikia žinoti, kokią auditoriją pasieks konkretaus

pobūdžio reklama. Didesnį efektą gali sukelti tai, kad vienu metu galima

panaudoti daugelį reklamos rūšių. Rėmėjas ar suinteresuotas tuo asmuo gali

kontroliuoti naudojamą reklamos priemonę, jos grafinį atlikimą, vaizdą,

dydį, dažnumą, trukmę, auditorijos apimtį. Be to, didelei auditorijai

užtenka perduoti tik vieną kreipinį. O spausdintos reklamos vartotojai jos

turinį gali perskaityti pakartotinai. Reklama yra pagalbinė grandis

asmeniško perdavimo proceso metu.

Neigiamos savybės yra tos , kad reklamos priemonės dažnai standartizuotos.

Taip pat jos nėra nukreiptos konkrečiai pirkėjų grupei, kuriai turėtų būti

atitinkama reklama. Kartais tiesiog užteršiamas laikraštis ar ekranas

nereikalinga informacija, kai užtektų ją pateikti
specialioje spaudoje ar

laidoje. Blogai, kad dažnai įvairių rūšių reklama reikalauja didelių

išlaidų, nors vienam vartotojui skaičiuojant jos yra labai mažos. Tai

trukdo nedidelėms firmoms naudoti kai kurias reklamos priemones. Aukštos

kainos tiesiog trumpina reklaminius skelbimus ir dauguma jų nesuteikia

reikiamo poveikio auditorijai. Ypač tai būdinga televizijai, kur reklama

itin trumpa ir brangi. Ir pagaliau reklamai būdingas neasmeninis

charakteris, todėl sunku sulaukti grįžtamojo poveikio rezultatų.

Skaitytojas gali sąmoningai paversti reklamos puslapius, o žiūrovas –

perjungti televizijos programą reklaminės laidos metu. Reklamos naudojimo

formos bei metodai yra labai įvairūs.

Reklaminiai skelbimai, kuriuos galime pamatyti ar išgirsti, dažniausiai

pateikia tik nežymią dalį informacijos, kuri gali būti pateikta

skelbimuose, kitais tikslais, kitu laiku ir kitoms vartotojų auditorijoms.

Tai skatina reklamos specialistus domėtis, kaip dar kitaip galima pateikti

savo informaciją.

Reklamos analitikė A. Rogers paaiškino: “Reklama yra vienas iš stipriausių

socialinių veiksnių visuomenėje… Reklamos propaguoja ne vien prekes. Jos

perša įvaizdžius, vertybes, tikslus, supratimą, kas esame ir kuo turime

būti… Jos formuoja mūsų pažiūras, o nuo pažiūrų priklauso elgesys.”

Kokia komercinių reklamų paskirtis? Verslovės teigia, kad reklamos tarnauja

visuomenei, nes informuoja apie jos gaminius.

Kad būtų veiksmingos, reklamos kruopščiai pritaikomos tam tikrai publikai,

pavyzdžiui: vaikams, šeimininkėms, verslininkams.

Meistriškai kuriamas pranešimas, kuriame pabrėžiama tai, kas labiausiai

domina. Prieš kuriant reklamą gana kruopščiai tyrinėjama grupė žmonių,

veikiausiai pirksiančių siūlomą prekę. Reklamuotojai turi žinoti kokie tai

žmonės, ką jie mąsto. Kuriant reklama labai svarbu skrupulingai parinkti

žodžius. Įprasta liaupsinti arba perdėtai girti. Kai kurios vyriausybė

išleido įsakymus, draudžiančius tokį neteisingumą, ir verslo įmonės tuoj

kreipėsi į teismus, jeigu apgaulingos konkurentų reklamos kelia pavojų jų

interesams.

Žurnaluose ir televizijoje prekės labai įtaigiai siūlomos ne vien žodžiu,

bet ir vaizdu. Radijo bei televizijos reklamoms reikšmingi ne vien sumanūs

žodžiai, bet ir muzika. Reklamos meistriškai pritaikomos prie tam tikrų

auditorijos troškimų bei vertybių. Reklama gali žadinti norą

pasilinksminti, jaustis saugiu. Kartais nesunku panagrinėti reklamos

patrauklumo priežastis. Kai kurios iš jų nukreiptos į mūsų sąmonę, logiką.

Nuteikiamos reklamos patraukia maloniu gaminio apibūdinimu. Šį metodą

plačiai taiko kosmetikos, cigarečių bei alkoholio gėrimų gamintojai. Kitos

reklamos vis kartojamos. Toks įkyrus metodas pagrįstas viltimi, kad išgirdę

reklamą daug kartų, žmonės patikės ir nusipirks gaminį, net jeigu nekenčia

tos reklamos. Štai kodėl mes girdime reklamas, kurios siūlo ir siūlo vis tą

pačią prekę.

Liepiamosios reklamos irgi užgauna mūsų jausmus. Jos tiesiog liepia mums ką

nors daryti. “Gerk jį” , “Pirk nedvejodamas”. Manoma, kad liepiamosios

reklamos veiksmingiausios. Nors prie reklamų priskiriama dar viena

kategorija. Tai pamėgdžiojamosios, liudijamosios reklamos. Jose žymūs

žmonės naudojasi, siūlo gaminį, kurį reklamuotojai nori mums parduoti. Ši

įtaiga puoselėjama mintimi, jog mes norime būti panašūs į žmones, kuriais

žavimės. Toks reklamos pavyzdys – rūkantis prezidentas.

Reklama mūsų visuomenėje reikalinga dėl įvairių priežasčių. Jei nuo jos

atsiribotume, užkirstume kelią reklamos priemonių plitimui, pirmiausiai

vartotojas pasigestų informacijos. Antra, prekių pardavėjai ir gamintojai

netektų svarbaus padėjėjo siekti savo tikslams. Reikia atkreipti dėmesį,

kad prekyba prasideda gerokai prieš atvykstant pirkėjui. Ji prasideda nuo

reklamos, nes negalima įsigyti prekės, nieko nežinant apie ją, apie įmonę,

jos klientus bei reputaciją. Vartotojui reklama sykiu ir malonumo, ir

naudos tiekėja. O verslininkui–būtinas sėkmės laidas, biznio variklis

ekonomikoje.

Taigi, reklama vaidina svarbų vaidmenį, o jos naudojimo reikalingumo

laipsnis priklauso nuo prekių paklausos pobūdžio rinkoje. Marketinge prekių

paklausa skirstoma atskirus tipus ir, atsižvelgiant į tai, reikalinga

atitinkamo pobūdžio reklama.

Esant negatyviai paklausai, reikėtų stengtis efektyviomis reklamos

priemonėmis pakeisti neigiamą požiūrį į prekę. Reikia išsiaiškinti

negatyvumo priežastis, reklamoje pabrėžti tokią savo prekės savybę, kuri

leistų ją traktuoti kaip mažiau neigiamą, palyginus su konkurentų

gaminiais. Jei nėra paklausos, tai reiškia, kad pirkėjai neturi

informacijos apie prekę, ir reikalinga intensyvi reklama, kuri turi padėti

dirbtinai sukurti prekės panaudojimo sritį.

Įžanga____________________________________________________________________

Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį.

Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės

radijo, namuose
žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug

įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais

randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas

savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos

vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos

industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos

priemonių. Todėl manau, kad ši tema aktuali.Reklamos istorinės

ištakos____________________________________________________

Reklama visuomeniniame gyvenime įgauna vis didesnę reikšmę. Neturėdami

atsakymų į klausimus, kur ir kodėl atsirado reklama, mes negalime giliau

nagrinėti reklaminės veiklos teorijos ir praktikos bei sėkmingai dirbti

šioje srityje. Todėl yra būtina žinoti ne tik šiuolaikinį reklamos

funkcionavimo mechanizmą ekonomikoje, bet ir jos prigimtį, istorines

ištakas bei evoliuciją.

Tikroji reklama atsirado XVIII-ame amžiuje sparčiai suklestėjusiose

Jungtinėse Valstijose. Jos atsiradimą iš esmės sąlygojo visuomeninis darbo

pasidalijimas ir ypač prekybos bei amatų išsivystymas. Reklamos šaknys

siekia žilą senovę. Apie jos praktiką eina kalba jau pačiose pirmuose

rašytinės istorijos dokumentuose. Reklamai tarnavo iškabos, freskos,

piešiniai uolose, kviesliai, šaukliai, antspaudai bei ženklai ant prekių.

Pirmiesiems reklamos pirmtakams jau apie 2500 metų. Senovės Egipto miesto

Memfio griuvėsiuose buvo rasta akmuo su užrašu: “Aš Rino, iš Krito salos,

pagal dievų valią aiškinu žmonėms sapnus”[1]. Pirmasis civilizacijai

žinomas politinės reklamos pavyzdys yra išlikęs persų karaliaus Darijaus I

piešinys ant uolos, kuris datuojamas VI a. prieš Kristų, kuriame įtaigiai

demonstruojama karaliaus didybė bei jėga. Šios istorinės reklamos liekanos

byloja apie rašytinės reklamos ištakas. Tačiau pats žodis “reklama” kilęs

iš lotyniško veiksmažodžio “relamare”, reiškiančio “rėkti, šaukti”, taigi

yra pagrindo manyti, kad žodinė reklama atsirado seniau nei rašytinė. Taigi

pirmoji žodinė reklama buvo senovės Graikijoje, Atėnų gatvėmis

vaikščiojančio šauklio ir pranešančio apie vergų, gyvulių ir kitokių prekių

pardavimą. Senovės Romoje reklama skelbė apie gladiatorių kautynes,

aukštuomenės įvykius. Reklama buvo labai paplitusi senovės miestuose

Pompėjoje, Stabijoje, kuriuose rasta daugybė reklaminių užrašų, prekybinių

ženklų, simbolių. Jau tada kiekvienas save gerbiantis vyno, grūdų ar

gyvulių pirklys turėjo savo prekybinį ženklą – emblemą. Reklaminiai užrašai

dažnai siekė ne tik komercinių tikslų, bet ir politinių, yra rastų užrašų,

kur žmones kvietė balsuoti už vieną ar kitą politinį veikėją. Visi šie

užrašai ir yra šiuolaikinės reklamos pirmtakai.Reklamos ir informacijos skyrius bei jo

funkcijos_________________________________Aktyviai dirbančiai firmai, organizacijai yra labai patogu turėti

darbuotoją, o dar geriau – visą skyrių, kuris organizuojant produkto,

renginio ar paslaugos reklamine kampanija, užsiimtų vien tik jos

organizavimu, bei atstovavimu žiniasklaidai. Jau vien todėl, kad atliekant

visus produktų pardavimų organizacinius darbus, pirmiausia yra rūpinamasi

finansiniais bei techniniais dalykais. Tačiau nuo reklaminės kampanijos

sėkmės tiesiogiai priklauso ir viso verslo sėkmė. Siekiant maksimalaus

reklamos efektyvumo reikia skirti daug pastangų ir turėti šio darbo

patirtį. O tai gali padaryti tik vadybininkas, kuris neprivalo galvoti apie

paties verslo organizacinius klausimus. Todėl jis visą dėmesį gali skirti

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1729 žodžiai iš 5762 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.