Reklamos strategija
5 (100%) 1 vote

Reklamos strategija

TURINYS

ĮVADAS 2

1. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. 3

2. Situacijos analizė 6

3. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas 7

4. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas 9

5. Reklaminės kompanijos biudžeto sudarymas 10

6. Reklaminio pranešimo kūrimas 12

7. Reklamos nešiklių parinkimas 13

8. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas 15

9. Internetinė reklamos kompanija ir jos planavimas 16

9.1 Reklama internete 16

9.2 Įmonės aprašymas 18

9.3 Įmonės situacijos analizė 21

9.4 Įmonės reklaminės kampanijos tikslai, tipas ir politika 22

9.5 Įmonės reklamos strategija ir priemonių parinkimas 22

9.6 Reklaminės kompanijos biudžeto sudarymas 23

9.7 Reklaminio pranešimo kūrimas 23

9.8 Reklamos nešiklių parinkimas 24

9.9 Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas 24

IŠVADOS 27

Literatūra 28

PRIEDAI 29

ĮVADAS

Pradedant kalbėti apie reklamą internete, iš pradžių reikėtų susipažinti su reklama apskritai, aptarti bent svarbiausius jos bruožus, paskirtį ir reikšmę. Įvade apibrėžiama, kas yra laikoma interneto reklama (arba kompiuterizuota reklama), o taip pat apibendrintai aptariama reklamos bei interneto reklamos svarbą.

Reklama – tai viešas pranešimas, skatinantis parduoti, pirkti, nuomoti gaminius bei paslaugas, skatinantis mintį arba veiklą, kurios pageidauja reklamos užsakovas. Taigi, reklamai yra būdingi du požymiai: specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą produktą arba vykdyti kokius kitus reklamuotojo užsakymus; atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina).

Todėl galima padaryti išvadą, kad reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant paslaugas, jų vartojimą), arba siekiant užtikrinti ateitį (reklamuojant kompanijos ženklą, vardą, veiklą).

Nuo reklamos priemonės pasirinkimo priklauso kaip ir kam bus pateiktas firmos reklaminis kreipinys, kaip jis bus suprastas bei kokia galėtu būti atsakomoji reakcija. Tinkamų priemonių parinkimą iš dalies galima laikyti reklamos strategija ir taktika. Reklamos priemonių arsenalas yra didelis. Kiekviena jų pasižymi savitomis ypatybėmis, skirtingai veikiančiomis vartotoją (todėl, kad įvairiose priemonėse veikia skirtingi reklaminio kreipinio elementai). Skirtinga ir pasiekiama auditorija. Svarbu, kad pasirinktos reklamos priemonės atitiktų reklamos tikslus, metodikos ir psichologijos reikalavimus. Įmonėje organizuojant platesnio masto reklamos kampaniją, rekomenduojama panaudoti ne vieną, o keletą priemonių.

Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama padeda vartotojui išsirinkti prekę, skatina atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius vartotojų sluoksnius įsigyti prekę. Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę.

Sparti mokslo ir technikos pažanga, pasaulio globalizacija lemia bei keičia rinkos santykius, didina konkurenciją. Sunkiau ne pagaminti prekę ar paslaugą, o ją realizuoti. Kai prekių gamyba auga sparčiau nei gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena iš svarbiausių priemonių pirkėjams pritraukti ir paveikti taip, kad jie taptų nuolatiniais įmonės produkcijos vartotojais. Reklama tampa viena iš veiksmingiausių konkurencijos priemonių.

Lietuviai nesunkiai perėmė vieną pagrindinių verslo aksiomų – reikia reklamuotis. Deja, teorijai nebuvo laiko – pereita tiesiai prie praktikos. Tačiau daugumai verslininkų reklama vis dar liko kažkokia neaiški pareiga, atimanti pinigus ir nenešanti apčiuopiamos naudos. Ir kokios apčiuopiamos naudos gali tikėtis, spausdindamas savo kvadratinį skelbimą 12-ajame dienraščio puslapyje tarp dvidešimties kitų tokių pat? Gal dėl to reklamos kūrimu nedidelėse firmose dažniausiai užsiima sekretorės ar administratorės, pro šalį einančiam direktoriui tik primindamos: “Tai vėl tą pačią vieta užsakiau. Skelbimą ta patį spausdinsim? Tiks?” Žinoma tiks.

Reklama geriausiai pastebima ir priimama tuomet, kai aiškiai ir agresyviai yra išryškinamos bei pabrėžiamos esminės prekės ar paslaugos savybės, pritraukiančios klientą. Šių savybių atradimas ar atrinkimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta užduotis: vadovo suvokimas apie produktą gali būti per daug idealistinis ir neatitikti rinkos realijų. Todėl labai rekomenduojama tekstus, pasiūlymus, akcentus derinti su tais, kurie parduoda tą produktą. Reklamos strategijos aptarimas su pardavimo vadybininkais padės atskleisti aktualiausias produkto savybes – jie savo klientams jas kartoja kasdien.

Savo kursiniame darbe reklamos kompaniją pasirinkome www.fotofabrikas.lt , nes ši firma puikiai atitinka mūsų rašomą temą, taigi, kursiniame darbe aprašysime šią kompaniją ir jos planavimą.

1. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai.

Rekalminės kampanijos apibūdinimas yra sudėtingas, nes reklamos negalima apibrėžti vienu sakiniu. Bendriausia prasme
reklama yra ne kas kita kaip užsakovo apmokama neasmeniškas prekių, paslaugų ir idėjų propagavimas. Reklaminės kampanijos esmę sudaro specialiai parengta, apdorota ir tam tikrai auditorijai perduota informacija. Jos tikslas – raginti žmones atlikti kokį nors konkretų veiksmą: nusipirkti prekę, pasinauduoti paslauga.

Konkrečios reklamos savybės plačiau atskleidžia jos esmę. Jos įvertinamos taip:

1. Reklama nėra tik techninių objekto parametrų išvardijimas. Siekiant įtikinti būsimą vartotoją įsigyti daiktą, būtina akcentuoti, kokią naudą žmogus turės, jeigu pasielgs taip, kaip yra kviečiamas.

2. Rekalma visada pateikia ką nors naujo, dar nežinomo vartotojui. Tas naujumo laipsnis kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingas.

3. Reklama yra kompaktiška, nepilna informacija. Ji charakterizuoja tik teigiamas objekto sąvybes, ir tai ne visas, o tik tas, kuriuos konkrečiai auditorijai yra pačios svarbiausios.

4. Reklama tekstų kalba pasižymi ekspresyvumu, vaizdumu, originalumu, išradingumu.

5. Reklama – tai trumpa, originali, turinti konkretų adresą informacija, kurios tikslas paskatinti žmogų vartoti konkrečius objektus.

Įmonei, kuri savo strategijoje numato veiksmus, susijusius su rinkos dalies didinimu, naujos rinkos užkariavimu, vienkartiniai pavieniai reklaminiai veiksmai nėra efektyvūs. Didesnį efektą ji pasiekia organizuodama reklaminę kampaniją, kuri pasireiškia įvairiomis kompleksinėmis priemonėmis, susijusiomis tam tikru nuoseklumu ir pasižyminčiomis poveikio pakopomis.

Priklausomai nuo paskirties, pravedimo trukmės, geografijos, rinkos užėmimo lygio ir priemonių panaudojimo reklaminėje veikloje, galima skirti tokius reklaminės kompanijos tipus:

Pagal paskirtį:

• Tikslinė (tam tikrai vartotojų grupei);

• Skirta plačiam visuomenės sluoksniui;

Pagal trukmę:

• Trumpalaikė (iki trijų mėnesių);

• Ilgalaikė (daugiau nei trys mėnesiai);

Pagal geografiją:

• Vietinė (miestui, regionui);

• Regioninė (daliai šalies);

• Nacionalinė (šalies ribose);

• Tarptautinė (už šalies ribų);

Pagal rinkos užėmimo lygį:

• Segmentuojanti (1 rinkos segmentas);

• Agreguojanti (daugiau nei 1segmentas);

• Totalinė (visi segmentai);

Pagal panaudotų reklaminių priemonių diapazoną:

• Monokompanija (viena priemonė);

• Polikompanija (daugiau nei viena priemonė).

Reklaminė kampanija leidžia panaudoti reklamai skirtas lėšas, sutelkti daugiau kvalifikuotus specialistus reklamai gaminti ir įgyvendinti. Reklaminės kampanijos metu galimi įvairūs pakeitimai (termino, apimties), koregavimai. Jei kampanijos metu viena priemonė nepasiteisina, ją galima pakeisti kita, nes vyksta grįžtamasis ryšys. Taigi reklaminė kampanija pasižymi lankstumu. Taip pat dėl didelių užmojų pasiekia platesnius pirkėjų ir vartotojų sluoksnius.

Reklaminė kampanija veiksminga ir efektyvi tada, kai yra rūpestingai parengta ir supalnuota. Sudarant reklaminės kampanijos planą svarbiausias dalykas – tinkamų reklamos priemonių parenkimas. Taip pat svarbu parinkti atitinkamus reklamos tipus bei juos suderinti priemonių išleidimo laiką.

Reklamos tikslo žinojimas – būtina sąlyga reklaminės kampanijos planui parengti. Pagal W. J. Koschnickį, reklaminė kampanija gali būti planuojama, kad:

• sukurtų apie įmonę nuomonę ir įvaizdį;

• stimuliuotų klientų poreikius;

• užtikrintų pardavimų stabilumą.

Priklausomai nuo įmonės numatytų tikslų pasiekimo, gali būti vykdoma tokia reklaminės kampanijos politika:

1. Pirminės paklausos padidinimas

Reikai įvertinti dvi galimybės:

a) naujos rinkos turi augimo potencialą ir vystosi labai greitai. Šį periodą reikia išnaudoti, kad , įdėdami lėšų reklaminei kampanijai, sukurtume įsimintiną įvaizdį;

b) rinkos, nors ir neužpildytos, yra stagnacijos būsenoje, potencili pirminė paklausa egzistuoja, bet nepasireiškia. Pirkėjų elgesį gali pakeisti įvedamos naujovės, santykio kokybė – kainų pagerinimas, tradicijų kaita.

Reklama sustiprina šių pakitimų reikšmę. Kad reklamos kampanija vyktų sėkmingai, reklama turi daryti įtaka paklausai, taip pat įmonė, nauduojanti reklaminę kampaniją, turėtų įsitvirtinti rinkoje ir sugebėti panaudoti sparčiai padidėjusią paklausą.

2. Antrinės paklausos padidinimas

Taikant intensyvią vystymosi politiką stengiamasi paklausą padidinti tokiomis priemonėmis: didinant, skatinant pirkimų ir vartojimo dažnumą; prekių atsargų, laikomų namuose, kiekio didinimą; dažniau naudojamų prekių atnaujinimą ir pan.

3. Pastovių vartotojų sukūrimas

Tai galima pasiekti gerinant kokybės – kainos santykį, taikant suderintą pardavimų sistemą ar puikų aptarnavimą.

Tačiau ir tada negalima išsiversti be reklamos:

• ji turi išgarsinti įmonę,

• privalo platinti įmonės ir prekės įvaizdį,

• turi dalyvauti prekės, paslaugos, prekės ženklo, įmonės atnaujinime.

4. Rinkos dalies didinimas, išstumiant iš jos konkurentus:

a) Pozicionavimo reklama

Pozicionuoti paslaugą ar prekę – vadinasi pateikti ją kaip atsakymą potencialių vartotojų lūkesčiams ir poreikiams; tokia reklama padeda esamą paslaugą ar prekę (prekės ženklą) išskirti rinkoje, kurioje yra stipri konkurencija. Tai reiškia, kad pozicionavimas tada, kai paslaugų ar prekių „objektyvios“ savybės yra vienodos, bus
grindžiamas ne vartojimąja (utilitarine), bet simboline ar psichologine paslaugos, prekės verte. Šiuo atveju reikėtų elgtis atsargiai: teikiant didelę reikšmę pozicionavimui ir vėliau netobulinant jo per visą prekės gyvavimo ciklą, reikia pasiruošti atremti konkurentų spaudimą įvairiais būdais, netgi peržiūrint pirminį pozicionavimo variantą.

b)Masinio poveikio reklama

Yra rinkų, pripildytų paslaugų ir prekių, kuriose net 1% užkaraiutos ar prarastos dalies yra laikoma svarbiu įvykiu. Šiuo atveju reklama nesigilina į smulkmenas, ji apima viską, o pagrindinis tikslas – užimti dalį rinkos, išlaikyti esamus vartotojus, išstumti konkurentus. Šios formos reklama nesiekia būti originali ar išradinga, jos uždavinys – labiau stengtis išlaikyti užimamos rinkos dalį, negu didinti. Šito yra pasiekiama panaudojant dideles lėšas reklaminei kampanijai ir reklamuojant paslaugas bei prekes aktyviau ir palčiau nei konkurentai.

c) Stimuliuojanti reklama

Kai rinkoje egzistuoja stipri konkurencija, pvz., plataus vartojimo prekių rinkos, ar prekės parduodamos dideliuose prekybos centruose (supermarketuose, hipermarketuose), VIP reklama (reklaminiai palkatai ir spauda) turėtų informuoti apie išpardavimus, kurie greit įvyks ar jau vyksta, taip pat apie visas pardavimų skatinimo priemones. Pagrindinis uždavinys – pakeisti potencialių pirkejų elgesį, sukelti jiems norą išbandyti ar paragauti prekę, paskatinti pardavėjus imtis papidomų pastangų parduodant prekes, stimuliuojant komercinę veiklą smukimo periodas ir pan. Čia egzistuoja dvi veiklos kryptys: stimuliuojanti ir reklaminė, informuojanti apie pirmąją.

Yra dar dvi reklamos formos, naudojamos dažniau ar rečiau, priklausomai nuo situacijos, paslaugos ar prekės tipo:

• Imitacija

Kai kurios paslaugos ar prekės yra tokios neišvaizdžios ir nepatrauklios, kad reklamuotojai tikisi įsiskverbti į vartotojų sąmonę pastovaus spaudimo efektu. Vienas iš tų padarinių – per didelis reklamos paprastumas, kasdieniškumas ir panašumas. T. y., tos pačios informacinės priemonės, toks pat reklaminis pranešimas. Tuo atveju, kai prekės ar paslaugos turi daugiau išsiskiriančių sąvybių ir nėra galimybių naudoti masinio poveikio reklamos, tada geriau ne sekti paskui šakos lyderį, o pabandyti išsiskirti iš kitų.

• Palyginamoji reklama

Šios reklamos devizs: „Mes geresni už kitus“. Reklamos specialistai pasisako prieš šią reklamą ir daugelyje šalių ji uždrausta.

Siūlomas dar vienas variantas, kai pateikiama informacija apie priduktą nėra nei imitacinė, nei lyginamoji, o konkrečiai apibrėžianti produkto savybes, teikiamą naudą ir gaudamą rezultatą. Tai turi būti išsamus ir konkretus pranešimas, skelbimas ar radijoklipas, kuris supažindina vartotoją su reklamuojama preke, tuo būdu skatinant ją įsigyti.

Norint tinkamai parinkti reklamos elementus, reikia kruopščiai išnagrinėti įmonės tikslus, situacijos analizę, konkurentų bei vartotojų veiksmus, kitus vidinius ir išorinius įmonės elementus.

2. Situacijos analizė

Situacijos analizė apibūdina įmonės padėtį, istoriją, vystymąsi, siūlomas palaugas, vartotojus, apyvartą, dalį rinkoje, įmonės konkurentus, aptarnavimą, pateikimo bei rėmimo sistemą, rinkos tyrimus, įmonės veiklos privalumus ir trūkumus.

Vienas iš svarbiausių elementų atliekant situacijos analizę yra paslaugos įvertinimas. Vertinant paslaugą reikia atsakyti į šiuos klausimus:

• Kokioje gyvavimo ciklo stadijoje yra mūsų produktas?

• Kuo pasireiškia siūlomas paslaugos unikalumas vartotojui?

• Kokia yra paslaugos vertė lyginant su siūloma kaina?

• Kokie yra paslaugos pateikimo kanalai?

Įvertinant paslaugą taip pat reikėtų aptarti paslaugos prieinamumą, patikimumą, aptarnavimo kvalifikaciją, konkurentų teikiamas paslaugas.

Analizuojant teikiamą paslaugą didžiausią dėmesį reikia skirti paslaugos kokybės įvertinimui. Akivaizdu, kad produkto kokybė – tai pakartotinis kliento apsilankymas bei naujų klientų pritraukimas.

Išanalizavus situaciją galima numatyti reklamos tikslus, kurie turėtų sutapti su įmonės marketingo tikslais.

3. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas

Reklamos tikslo žinojimas – būtina sąlyga reklaminės kampanijos planui parengti. Reklamos tikslas padeda numatyti, kokią auditoriją turi pasiekti reklaminis pranešimas.

Pagal J. Etzelį, įmonės reklaminės kampanijos tikslai kokretizuojami nustatant reklamos objektą ir subjektą. Taigi pirmiausia nustatomas reklaminės kompanijos objektas, t. y. Kam (paslaugai ar įmonei) reklama bus taikoma. Nagrinėjant ir tiriant vartotojus dėmesys kreipiamas į vartotojų geografines, psichologines ir demografines charakteristikas, nes tai nulemia vartotojų požiūrį į paslaugą ir daro stiprią įtaką reklamos suvokimo procesui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2101 žodžiai iš 6983 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.