Spinduliuotė

Alfa spinduliuotė Alfa dalelę sudaro du protonai ir du neutronai. Tai yra pati sunkiausia, didžiausią krūvį turinti ir mažiausiu skvarbumu pasižyminti dalelė. Šias daleles sulaiko popieriaus lapas, ore jos tenuskrieja keletą centimetrų. Žmogaus kuną apsaugo oda. Tačiau patekusi į organizmą pro kvėpavimo takus, burną ar sužeistą odą, vidinė spinduliuotė labai … Daugiau…

Elektros medzžiagos dokumentas

1. Medžiagų klasifikacija Laidininkai, puslaidininkiai, dielektrikai ir magnetinės medžiagos. Ši klasifikacija yra sąlygine, kadangi tarp pirmųjų trijų grupių nėra griežtos ribos. Laidininkai skirstomi į klasikines, kriogenines ir superlaidžias medžiagas. Medžiagos, kurios naudojamos reostatų ir vielinių rezistorių gamyboje vadinamos aukštos elektrinės varžos laidininkais. Vakuuminės technikos medžiagos, medžiagos kontaktams, medžiagos bimetalinėms plokštelėms. … Daugiau…

Cernobilis

Černobilio atominė elektrinė Černobilis (ukr. Чорнобиль, rus. Чернобыль) — miestas šiaurės Ukrainoje, Kijevo srityje, 90 km į šiaurę nuo Kijevo, 15 km nuo sienos su Baltarusija. Černobilis buvo svarbus ryšių, prekybos ir komercijos centras, ypač XIX a. Už 14,5 km nuo miesto buvo pastatyta Černobilio atominė elektrinė. Miestas išgarsėjo, kai … Daugiau…

Radiacija

REFERATAS: „RADIACIJA IR JOS POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI” 2004-02-07 VilniusĮvadas Žmogus išgirdęs žodį ”radiacija” daugumoje suvokia kažką baisaus ir pavojingo. Ypatingai tai tapo aktualu po Černobilio atominės elektrinės avarijos ar radiologinių avarijų įvykusiu įvairiose pasaulio šalyse. “Radiacija” arba kitaip jonizuojančioji spinduliuotė mus veikia nuo skirtingų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Tai ir gamtinė … Daugiau…

Kometos meteorai

Mažieji Saulės sistemos kūnai:kometos,meteorai,meteoritai Referatas Didelė kometa su didelia galva ir uodega, nusidriekusi per pusę dangaus, yra įspūdingas reiškinys, ir nesunku suprasti, kodėl kometos senovėje keldavo siaubą. Žmonės jas laikė nelaimių pranašais; ši baimė ir dabar gyva ten, kur tarpsta primityvi gamtos samprata. Iš tikrųjų kometa ne toks jau didelis … Daugiau…

Difuzija

Difuzija 1.1 Difuzija Difuzija – savaiminis skirtingų dujų, garų ar skysčių molekulių maišymasis laikui bėgant. Tarkim, viename konteineryje patalpinus sunkias ir lengvas dujas, bus matyti, kad lengvos dujos difunduoja sparčiau negu sunkios (4.14 a pav.). Difuzija aiškinama molekuline-kinetine teorija, nes dalelės susimaišo judėdamos. Pastebėta, kad dujose difuzija yra spartesnė nei … Daugiau…

Automobilio istorija

AUTOMOBILIO ISTORIJA Automobilių transportas yra pagrindinė transporto sistemos dalis. Automobiliai labiausiai tinka vežti kroviniams ir keleiviams. Jie manevringi, pranašūs, gali butu transportuojami įvairiomis sąlygomis. Automobilio (Auto – pats, mobilis – judama) įdėjai jau keletas 1000-čių kai tik buvo išrastas ratas. Maždaug prieš 6000 metų žmonės stengėsi sukurti transporto priemones, kurios … Daugiau…

Fizikinė tarša

Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis Fizikinės taršos rūšys Fizikinė aplinkos tarša yra suprantama kaip tam tikros rūšies energija,kuri gali sukelti sveikatos pakenkimus tuoj pat arba po tam tikro veikimo laikotarpio.Fizikinė aplinkos tarša gali būti gamtinės ir antropogeninės kilmės. Įvairios energijos rūšys yra priskiriamos fizikinei taršai,kuri gali sukelti sveikatos pakenkimus. … Daugiau…

Archimedas

Archimedas ir Archimedo jėga Referatas Referatą rengė : Klaipėda 2005Archimedas (287 – 212 m. pr. m. e.)Archimedas buvo įžymiausias senovės matematikas ir fizikas. Jis gimė Sirakūzuose (Sicilijoje). Archimedo tėvas, astronomas Ficlijas, buvo artimas Sirakūzų dvarui ir, kaip manoma, Sirakūzų valdovo Hierono giminaitis. Iš pradžių Archimedas daugiausia dirbo inžinieriaus mechaniko darbus, … Daugiau…

Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas labaratorinis

TERMOELEKTRONINĖS EMISIJOS REIŠKINIO TYRIMAS Darbo tikslas: Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas, elektrono išlaisvinimo darbo nustatymas, trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas. Matavimo metodas Elektros srovės, tekančios vakuume tarp dviejų elektrodų (katodo ir anodo) priklausomybė nuo anodo įtampos katodo atžvilgiu, kai Ua

Triukšmas ir jo padariniai

Triukšmas, atsitiktinis netvarkingas garso svyravimas. Sukelia netvarkingas oro slėgio kitimas arba elektrinės fliuktuacijos. Stacionariojo-intensyvumas ir sperkrinis tankis yra pastovūs. Kvazistacionarųjį sukelia daug nepriklausomų šaltinių, pvz., žmonių minia, jūros mūša, nestacionarųjį – trumpai veikiantys šaltiniai, pvz., Važiuojančios transporto priemonės, trumpi bildesisi, reti impulsiniai radijo trukdžiai. Blatojo-spektrinis tankis tolygus pagal visus dažnius.Elektronikos … Daugiau…

Radio imtuvas1

Radijo imtuvas Aparatas, priimantis bet kokią radijo bangos perduodamą informaciją: garsinę, vaizdinę, (pvz. televizijoje), tokią, kuri transformuojama į kitos rūšies signalus (pvz. radiolokacijoje ir kitur).Radijo imtuvas sudarytas iš: Virpesių kontūro Reikiamo siųstuvo aukšto dažnio virpesiams išskirti Stiprintuvų stiprinti žemo ir aukšto dažnio virpesiams Detektoriaus Elektroakustinio įtaiso Antenos Svarbiausios savybės: Jautrumas … Daugiau…

Niutonas

Seras Izaokas Niutonas (Isaac Newton; 1642 gruodžio 25 – 1727 kovo 20 pagal Julijaus, 1643 sausio 4 – 1727 kovo 31 pagal Grigaliaus kalendorių) – anglų fizikas, matematikas, astronomas, alchemikas, filosofas. Savo veikale Philosophiae Naturalis Principia Mathematica aprašė visuotinę trauką ir, per savo judėjimo dėsnius padėjo pagrindus klasikinei mechanikai. Be … Daugiau…

Infraraudonieji spinduliai

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ PRIGIMTIS Pirmoji mokslinė šviesos teorija buvo sukurta tik XVII amžiaus antrojoje pusėje, kada I.Niutonas įrodė,jog Baltą saulės šviesą sudaro įvairiaspalvių spindulių mišinys (spektras).1800 metais V.Heršelis aptiko nematomuosius spindulius, tirdamas šio spektro šiluminį poveikį. Jis netikėtai pastebėjo, kad termometras rodo aukščiausią temperatūrą ten, kur pasibaigia raudonoji spalva. Taip paaiškėjo, … Daugiau…

Radioaktyvumo poveikis gamtai ir žmogui

Nė vienas Žemės organizmas negyvena izoliuotai.Kiekvienas augalas ir gyvūnas priklauso dinamiškai bendrijai, kuri vadinama ekosistema. Tai ne tik gyvų būtybių, bet ir negyvos medžiagos bei spinduliuojamos Saulės energijos kompleksas. Ekosistemos ribos, ar tai būtų miškas, ar jūros krantas, visada yra sutartinės, nes jas nustato žmogus; visa mūsų planeta yra viena … Daugiau…

Svyravimai

Svyravimas- tai periodiškai pasikartojantis judėjimas. Periodas- tai laikas, per kurį įvyksta vienas pilnas svyravimas. T=t/N Dažnis- dydis, nurodantis svyravimų skaičius per vieną sekundę. f=N/t f=1/T Amplitudė- tai didžiausias atstumas, kuriuo kūnas nutolsta nuo pusiasvyros padėties. [A] =m Svyravimo fazė- nusako svyruojančio kūno padėtį ir judėjimo kryptį konkrečiu laiko momentu. φ=t/T … Daugiau…

Zaibas

Įžanga Žaibas – natūrali gamtinė elektros iškrova, įvykstanti audros metu. Matomą žybsnį lydi trenksmas ir elektromagnetinis spinduliavimas. Žaibo garsą sukelia jo kelyje greitai besiplečianti įkaitusi plazma.Žaibas gali trenkti iš vieno debesies į kitą arba iš debesies į žemę. Žaibai gali susidaryti ir didelio miško gaisro ar ugnikalnio išsiveržimo metu atsiradusiuose … Daugiau…

Fizikos laboratoriniu klausimai 1-10

1. TIESIOGINIŲ IR NETIESIOGINIŲ MATAVIMŲ PAKLAIDŲ ĮVERTINIMAS Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, – nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinio pasirengimo klausimai. Matavimas slankmačiu, mikrometru, TLS tipo svarstyklėmis. Tiesioginių bei netiesioginių matavimų sisteminės ir atsitiktinės paklaidos.Teorinė dalis. Bendruoju atveju, kai kūno tūryje dV esančios medžiagos masė yra … Daugiau…

Transformatorius

Transformatorius• Vartojant elektros energiją, reikalinga labai įvairi įtampa – nuo keleto voltų žaisliniams traukinėliams iki tūkstančių ir šimtų tūkstančių voltų tolimo elektros perdavimo linijose. Todėl reikia transformuoti elektros srovę. • Kintamosios srovės įtampą nesudėtinga keisti beveik neprarandant energijos. Ši jos ypatybė ir nulėmė tai, kad technikoje daugiausia vartojama kintamoji, o … Daugiau…

Spinduliai

Gama spinduliai yra elektromagnetinės bangos, kurių bangos ilgis trumpesnis negu 0,01 nm, o fotonų energija >100 keV. Gama fotonus skleidžia atomų branduoliai radioaktyviojo skilimo ir branduolinių reakcijų metu. Jie taip pat atsiranda anihiliuojant elementariųjų dalelių ir antidalelių poroms, vienoms dalelėms virstant kitomis. Rentgeno spinduliai Rentgeno spinduliai tai yra elektromagnetinės bangos, … Daugiau…

Bernulio lygtis

BERNULIO LYGTIS Darbo tikslas: nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų skysčio lygį rezervuare. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti slėgio nuostolius vamzdyne. Teorinė dalis: Pagal Bernulio lygtį, esant nusistovėjusiam skysčio arba dujų srauto judėjimuič bet kuriame srauto skerspjūvyje esančiai dalelei padėties … Daugiau…

Atomas fizikoje chemijoje biologijoje geografijoje

Įvadas Šitame referate aš parašiau viską ką sužinojau apie atomo sandarą internete ir vadovėliuose. Sužinojau, kad viskas yra sudaryta iš molekulių, molekulės – iš atomų, o atomai – iš neutronų, elektronų ir protonų. Perskaičiau apie: Tomsono modelį, Kvantavimo taisyklę, lazerio spinduliavimą, atomą ir elektrą, Rezerfordo bandymus, planetinį atomo modelį, Rezerfordo … Daugiau…

Detalių apdirbimo įtaka dilimui ir nuovargiui

Praktikoje dažnai susiduriama su detalių patikimumo problemomis, ypač tuomet, kai medžiaga deformuojasi plastiškai. Elektromechaninis detalių apdirbimas (EMA) mažaciklio apkrovimo sąlygomis yra mažai tyrinėtas. Lyginant elektromechaniniu būdu metalo paviršių ir jį kietinant, keičiasi paviršiaus ir negiliai nuo paviršiaus esančio metalo savybės. Nustatyta, kad sumažinus elektromechaninio apdirbimo greitį arba padidinus praėjimų skaičių … Daugiau…

Marija kiuri

Marija Kiuri ir radioaktyvumas 1898 m.Marija Kiuri (Marija Sklodovskaja) ir Pjeras Kiuri iš mineralo vadinamo uranitu ir randamo įvairose žemės regionuose, išskyrė du naujus elementus, kuriuos pavadino radžiu ir poloniu. Ji suprato, kad neįprastos jų savybės – savaiminis švytėjimas ir gebėjimas įsiskverbti į kitas substancijas – kyla dėl atominių reakcijų, … Daugiau…

Radiacija ir žmogus

Radioaktyvumas- savaiminis atomų branduolių virsmas kitų elementų branduoliais, išskiriant energiją. Radioaktyvaus virsmo metu iš branduolio išmetama a dalelė (helionas), b dalelė (elektronas arba pozitronas), g fotonas. Dėl radioaktyvumo pakinta atomo branduolio sudėtis, sandara, būsena, t. y., vieni izotopai virsta kitais. Alfa dalelės sudarytos iš dviejų neutronų ir dviejų protonų. Dėl … Daugiau…

Branduolio fizika

Branduolio fizikaBranduolinė energija yra svarbus šiuolaikinio gyvenimo veiksnys: branduoliniai ginklai ne tik susiję su politika, bet ir kaip bauginanti šmėkla persekioja kiekvieną žmogų. Ir kai žmonija vis didėjantį energijos poreikį tenkina plėtodami branduolinę energetiką, radioaktyviomis atliekomis vis labiau teršiama mūsų planeta. Iš tikro gyvenimas Žemėje visada priklausė nuo branduolinės energijos: … Daugiau…

Laiko matavimas

Matavimas ir kasdieninė veikla Visi mes naudojame matavimą savo kasdieninėje veikloje. Arba naudojamės matavimų rezultatais: laikas (kiek laiko reikia atlikti tam tikrą darbą? Kiek laiko reikia nuvažiuoti iš Kauno į Linkuvą? Kiek laiko man reikia, kad perskaityčiau jums šį pranešimą?) Neatsilikti nuo laiko Kiekvieną paros minutę kur nors pasaulyje yra … Daugiau…

Atomo branduolio fizikos elementai

9. ATOMO BRANDUOLIO FIZIKOS ELEMENTAIProtonas yra vandenilio, kurio masės skaičius A = 1, branduolys. Tai stabili subatominė dalelė. Ji turi elementarųjį teigiamą elektros krūvį e=1,60(10-19 C. Protono rimties masė mp ( 1,673(10-27 kg. Neutronas yra elektriškai neutrali subatominė dalelė. Jo rimties masė mn(1,675(10-27 kg. Dėl to, kad laisvojo neutrono rimties … Daugiau…

Kaštų klasifikavimas

TURINYS:1.Įvadas 1 2.KAŠTŲ APIBRĖŽIMAS 2 3.Kaštų klasifikavimas (Pagal santykį su finansine atsakomybe)…3 4.Pagal technologini santykį su gaminamų produktų 3 5.Pagal santykį su žaliavų ir medžiagų perdirbimų 3 6.Pagal santykį su žaliavų ir medžiagų perdirbimų 3 7.Pagal reglamentavimo laipsnį 3 8.Pagal įskaičiavimo į produkcijos savikainą 4 9.Pagal kaštų pobūdį 5 10.Pagal gamybos apimties įtaką 6 11.Ekonominiai kaštai 6 12.Išvada 7 13.Literatūros sąrašas 8 … Daugiau…

Edukologija

1. EDUKOLOGIJA – ŽMOGAUS UGDYMO MOKSLAS. PAGRINDINĖS EDUKOLOGIJOS SĄVOKOS. UGDYMO SAMPRATA, APIBRĖŽTIS IR FUNKCIJOS. EDUKOLOGIJOS RYŠYS SU KITAIS MOKSLAIS.Pradedant edukologijos studijas pirmiausia reikia suvokti sąvokas, objektą, ryšį su kitais mokslais. Pedagogikos terminas sudarytas iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių: pais, paidos – vaikas ir aigen – vesti. Graikų kalboje paidagogike … Daugiau…