Baudziamoji teise butinoji gintis

TURINYS Įžanga 3 1. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata 4 2. Būtinoji gintis 5 2.1. Būtinosios ginties samprata 5 2.2. Sąlygos, kad būtinoji gintis būtų teisėta 7 2.2.1. Kėsinimosi pavojingumas 7 2.2.2. Kėsinimosi akivaizdumas ir realumas 8 3. Tariamoji gintis 10 4. Būtinosios ginties ribų peržengimas 11 5. Ginties provokacija … Daugiau…

Asmenybės samprata psichologiniu aspektu

Turinys Įžanga…. 3 1. Asmenybes sampratos probleminis aspektas psichologijoje 3 2. Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga 5 3. Asmenybės apibrėžimo problema kriminologijoje 8 4. Pabaiga: kodėl yra tiek daug teorijų? Išvados 910 Literatūros sąrašas 10 Įžanga Norint išsiaiškinti bet kokios žmogaus veiklos priežastis, neįmanoma aplenkti žmogaus asmenybės analizės. Taip pat … Daugiau…

Adminitracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai

SUMMARYPrepared by: Theme: Singularities of legal proceeding in administrative law‘s transgression cases Advisor: Educational institution: Kaunas College Year: 2005 Pages: 56The main topicality of my graduation dissertation is legal rapport appearing at the time of legal proceeding in administrative law transgression cases. Qualitative administrative process is in its making. It … Daugiau…

Abortų legitimumo problema

TURINYS I. ĮVADAS II. SITUACIJA LIETUVOJE IR PASAULYJE III. ABORTAI, JŲ RŪŠYS IV. ABORTŲ DILEMA 1. Argumentai “už” ir “prieš” V. GYVYBĖS PRADŽIA VI. ABORTŲ PASEKMĖS VII. NAUDOTA LITERATŪRA I. ĮVADAS Pasirinkdama šią temą, žinojau, kad bus nelengva rašyti apie abortus, bet kai pradėjau analizuoti surinktą medžiagą, supratau dabartinės situacijos … Daugiau…

Bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesų gynimas

TURINYS ĮVADAS 3 1.BANKRUTUJANČIŲ ĮMONIŲ KREDITORIŲ REIKALAVIMAI 4 1.1. Bankrutuojančių įmonių kreditorių reikalavimų tvirtinimas 4 1.2. Kreditorių sąrašas 4 1.3. Pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą 5 1.4. Administratoriaus vaidmuo 6 1.5. Nepareiškusio reikalavimo kreditoriaus įtraukimas į sąrašą 7 1.6. Reikalavimų tikslinimas 8 2.KREDITORIŲ TEISĖS BANKROTO BYLOJE 10 2.1. Kreditoriaus teisė … Daugiau…

Australija

Istorija Kada Australijoje pirmą kartą pasirodė žmonės yra mokslinių ginčų objektas. Dažniausiai teigiama, kad maždaug 45 000 m. pr.m.e. į Australiją atvyko tolimi dabartinių aborigenų protėviai iš Pietryčių Azijos. Kai kurie mokslininkai daro prielaidas, kad pirmieji žmonės čia galėjo pasirodyti net 100 000 m.pr.m.e. Iš europiečių pirmasis žemyną atrado portugalų … Daugiau…

Administracinės prievartos sąvoka paskirtis ir ypatumai

Pradedant kalbėti apie administracinę prievartą, reiktų apibrėžti, ką apskritai reiškia žodis „prievarta“. Pasak dabartinio lietuvių kalbos žodyno, prievarta – tai jėgos vartojimas, vertimas ką nors daryti. Bet kaip žinia, asmens teises saugo Konstitucija ir nustato, jog tik įstatymuose nustatytais pagrindais ir procedūromis gali būti suvaržytos asmens teisės ir laisvės.Labai sudėtinga … Daugiau…

A halpin moralės samprata

A. HALPIN MORALĖS SAMPRATAProfesorius Andrew Halpin dėsto teisės teoriją Southamptono universitete, parašė dvi knygas: “RIGHTS AND LAW-ANALYSIS AND THEORY”, “REASONING WITH LAW“, taip pat daugelį straipsnių, kuriuose nagrinėjamos analitinės teisėtyros ir teisių teorijos problemos. Moralės sampratą A. Halpin atskleidžia savo kūrinyje „RIGHTS AND LAW-ANALYSIS AND THEORY“. Pirmiausia autorius bando apibrėžti … Daugiau…

Advokatūros vaidmuo ginant žmogaus teises

ĮvadasAdvokatūros vieta Lietuvos teisinėje sistemoje niekam neturėtų kelti abejonių – advokato veikla yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Jos 31 straipsnis visiems piliečiams numato teisę turėti advokatą – taigi garantuojama kiekvieno žmogaus teisė į gynybą. Taigi advokatūra yra institucija , užtikrinanti žmogaus teisės į gynybą realizavimą ir teisinės gynybos teikimą. Advokato … Daugiau…

Administracinė teisė valstybės valdymas

ADMINISTRACINĖ TEISĖ VALSTYBĖS VALDYMAS Turinys 1. Bendroji valdymo samprata 1 2. Socialinio valdymo paskirtis ir rūšys 1 3. Valstybinio valdymo sąvoka, turinys, bruožai, uždavinys 2 4. Valstybinio valdymo funkcijos, procesas 3 5. Valstybinio valdymo formos 3 6. Valstybinio valdymo metodai 4 7. Valstybinio valdymo organai. 5 7.1. Valstybinio valdymo organų … Daugiau…