Zmogaus esmė

Žmogaus esmėŽmogaus esmė visose jo asmenybės gyvenimo srityse turi būti lemiamas dalykas.Ji turi vis labiau skleistis.Tai būtų esmingiausios žmogaus gyvenimo prasmės įkūnijimas.Kaip žmogaus vaikas,kiekvienas žmogus yra pašauktas savo gyvenimu į būti įnešti vis daugiau tikro,kilnaus žmogiškumo. Tai darydamas,jis,aišku laikytųsi gyvenimo įstatymų visose savo asmenybės srityse.Jis visur leistų skleistis savo sveikam,tikram … Daugiau…

Platonas apie filosofus valstybėje

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Platonas apie filosofus “Valstybėje” Filosofijos referatas Kas yra filosofas ?…jie aistringai siekia žinių,kurios bent kiek atskleistų jiems esmę,amžiną ir nepatiriančią nei atsiradimo,nei išnykimo.[1]Tikroji būtis Platono požiūriu yra idėjos, daiktų esmė, o patys daiktai tik idėjų šešėliai, atspindžiai. Dėl to, daikto esmės negalima suvokti juslėmis, bet galima … Daugiau…

Etika

Etika- ypatinga filosofijos dalis, tai praktinė filosofija, apimanti visas gyvenimo sritis. Per etiką reiškiasi asmenybės žmogiškoji esmė, vertybinės orientacijos. Mano manymu, didžiausia vertybė yra meilė, todėl etikos prasmę aš suprantu kaip žmogiškosios būties išsaugojimą per meilės prizmę. Meilės, kaip didžiausios vertybės, teigimą galima pagrįsti įvairiais aspektais. Ypač svarbi šiuo klausimu … Daugiau…

J locke o ir d hume o požiūris į pažinimo šaltinį

J. Locke’o ir D.Hume’o požiūris į pažinimo šaltinįIšpradžiū apie kiekvieną iš šių filosofų. Johnas Locke’as (1632-1704) gimė Ringtone advokatų šeimoje. Jo gyvenimas buvo aktyvus, baigęs universitetą įsitraukė į politiką, o vėliau išvykęs į Prancūziją tapo filosofijos studentu. Jam buvo gyvenime toks etapas kai teko bėgti į kitą šalį ir vadintis … Daugiau…

Moralė ir etika

Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo bodai, svarbiausios distinkcijos Etiška, neetiška, moralu, amoralu Kasdienėje kalboje sąvokos „etiška“ ir „moralu“ („neetiška“, „amoralu“) dažniausiai yra vartojamos pakaitomis, nediferencijuojant; kalbame apie moralų ar etišką asmenį ar veiksmą. Kita vertus, dažnai kalbame apie etikos kodeksus, tačiau tik retkarčiais užsimename apie moralės kodeksus. Kai … Daugiau…

Pilietine visuomene programa

PILIETINĖ VISUOMENĖ – DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAS Įvadas Kokia yra demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis? Pilietinė visuomenė. Taip apibendrinančiai ir trumpai norėčiau pradėti šį rašto darbą. Pasirinkta tema domino mane dar tada, kai mokyklos suole diskutavom su politologijos mokytoju, kodėl „vakarai“ yra ekonomiškai ir politiškai pažengę ir sugeba greitai konsoliduotis reikiamu momentu, … Daugiau…

Blogio problema

Blogio problema Jei Dievas yra visagalis , visažinis ir absoliučiai geras , kodėl tuomet egzistuoja blogis? Blogio problema yra labiausiai paplitęs prieštaravimas Vakarų ir Rytų Filosofijoje. Yra dvi šios problemos versijos : dedukcinė arba loginė versija , teigianti , kad bet kokio blogio egzistavimas ( nepaisant blogio rolės sukuriant gėrį … Daugiau…

Filosofijos kilmė ir prasmė

Filosofijos kilmė ir prasmėIštakos – mitologinėje kultūroje. Mituose – fantastiniai arba poetiniai mąstymai. Mituose buvo aiškinama pasaulio kilmė, pasaulio ir žmogaus santykiai. Kas yra pasaulis – chaosas ar tvarkinga visuma? Ir kur yra žmogaus vieta šiame pasaulyje? Atsakymai į klausimus atitiko pirmykščio žmogaus patirtį. Aiškinant buvo remiamasi analogija. Gamta ir … Daugiau…

Renė dekartas naujųjų laikų filosofijos pradininkas

TURINYS Įvadas 2 Renė Dekartas ir jo filosofija 3 Renė Dekartas – Naujųjų laikų filosofijos pradininkas 5 Svarbiausieji R. Dekarto veikalai 10 Literatūra 11 ĮVADASR. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų kultūros pakilimo pradžia. Jo filosofijos novatoriškumas ir poveikis naujųjų laikų mąstysenai išryškėja būtent praėjusių kultūros epochų mąstysenos fone. Ryškiausius akcentus įgijęs Platono ir Aristotelio … Daugiau…

Zmogus yra būties piemuo

ŽMOGUS YRA BŪTES PIEMUOŽmogus gyvena tam, kad džiaugtūsi gyvenimu, savo būtimi, bet ne visiem pavyksta tuo džiaugtis, tada tampi būties vergu. Gyvenimas tau tampa nebe mielas, viskas aplinkui tampa neidomu, pradedi nusivilti savimi. „Tokiame pasaulyje, kur kur neįmanomas joks stabilumas, jokia pastovi būsena, kur viskas nepaliaujamai juda ir keičiasi, skuba … Daugiau…

Kultūros filosofija

1. Ekstrateoriniai kultūros nusakymo būdai ir vaizdiniai; kultūros įvardinimo problema. Cultura (lot.) kilo iš Colio, labai daug reikšmių turinčio žodžio. Colio reiškia įdirbimą (tiek žemės, tiek ir sielos bei daugybės kitų dalykų), lavinimą, ugdymą, priežiūrą, puošimą, gerbimą. Visos šios reikšmės galimos paimti, apibrėžiant kultūrą. Tai žmonių pastangų vaisius, didžiulė vertybė. … Daugiau…

Moralės filosofijos atsiradimo prielaidos bilietas

Moralės filosofijos atsiradimo prielaidos Moralinės normos egzistuoja šalia teisinių normų/prievartos. Ethos – gyvūnai ar tvartas, lasdieniniai dalykai. Moralės filosofija atsirado Graikijoje. Graikų išradimai: filosofija, moxlas, tragedija. Iki tol, kitose civilizacijose, filosofijos nebuvo. Paprotys ir paprotinė teisė – nereflektuotas tradicijos perėmimas ir jos laikymasis (tox elgesio modelis). Nereflektuotos tradicijos modelis – … Daugiau…

Laimės ir draugystes vertybės pagal aristotelį ir platoną

Laimės ir draugystes vertybės pagal Aristotelį ir Platoną. Kiekviena žmonijos dvasinės kultūros sritis, kuri yra įleidusi šaknis istorijoje ir kuri savo raidoje remiasi įgyjamų vertybių perėmimu, yra iškėlusi didžių asmenybių, su kuriomis paprastai asocijuojasi visa ši kultūrinės kūrybos šaka. Tačiau ir didžios asmenybės, nors jas dažniausiai sunku palyginti, nebūna vienodai … Daugiau…

Mitai apie savižudybę ir tikrovę

MITAI APIE SAVIŽUDYBĘ IR TIKROVĖ Savižudybės problemos ir mastai • Pasaulyje per metus nusižudo apie milijonas žmonių. • Kas 40 sek. pasaulyje nusižudo 1 žmogus. • Kas 3 sek. pasaulyje kas nors bando žudytis. • Lietuvoje kasmet nusižudo 1 700 žmonių, 17 000 (dešimt kartų daugiau) kasmet bando nusižudyti. • … Daugiau…

Filosofijos savokos

2.Filosofijos probleminių krypčių samprata. Epistemiologija- kai kurių šalių filosofijos literatūroje vartojamas pažinimo teorijos pavadinimas. Termino autoriumi laikomas Dž. F.Feryras. Epistemiologija- pažinimo filosofija, kuri nagrinėja, ką žmogus gali žinoti. Kuraičio nusistatymu, pažinimo filosofija reikia vadinti gnoseologija , o ne epistemiologija, nes šis pavadinimas yra per siauras, kadangi reikia turėti aumenyje ne … Daugiau…