Renesanso žmogus

RENESANSO ŽMOGUS XIV – XVIa. Vakarų Europos šalyse ėmė plisti savitas ekonominis, kultūrinis ir politinis atgimimas – renesansas. Po kurio laiko F. Engelsas pavadins jį vienu pažangiausiu žmonijos perversmu, kokius ji tik kada nors išgyveno. Renesansas, iš esmės pakeitęs estetinį ir intelektualinį Europos klimatą, susiformavo, vystėsi ir plėtojosi Italijoje. Italija … Daugiau…

Saltasis karas2

Šaltojo karo epocha — tai laikotarpis nuo 1946 iki 1989 m., kai dviejų supervalstybių — JAV ir SSRS santykiai pasidarė labai įtempti. Pasaulis suskilo į komunistinį ir demokratinį blokus, vadovaujamus šių supervalstybių. Tarp jų nesiliovė ideologinė ir propagandinė kova, ekonominis ir karinis lenktyniavimas. Buvo kuriami kariniai blokai, vyko lokaliniai karai, … Daugiau…

Senovės egipto menas ir kita

Nuo seniausių laikų Egiptas traukė keliautojų, mokslininkų, kaimyninių tautų dėmesį. Graikai Egipto civilizacijos smukimo laikais stebėjo jo paminklus ir gyvenimo būdą, žavėjosi protu ir vaizduote, sukūrusia nuostabios konstrukcijos pastatus. Romėnai dvi didžiąsias piramides – Cheopso ir Chefreno – priskyrė prie septinių didžiųjų pasaulio stebuklų. 450m. pr. Kr. Egiptą išvaikščiojo ir … Daugiau…

Tankai

Tankų istorija Tankai- galingiausias praeito amžiaus sausumos ginklas. Pirmą kartą panaudotas per pirmąjį pasaulinį karą dar ir dabar tebėra vienas iš pagrindinių karinių įrankių. Kokia yra šios karinės mašinos paslaptis? Gal tai itin novatoriška idėja, kuri pralenkė savo laiką ir privertė paprastus pėstininkus drebėti iš baimės? Žinau tik tai, kad … Daugiau…

Visuotinė istorija1

1814-1815 – Vienos kongresas. Pagr tikslas išspręsti pokario Europos sutvarkymo klausimus. Lemiamą žodį turėjo Anglija, Prūsija, Rusija, Austrija ir Pranc. 1)nustatytos sienos, teritoriniai pokyčiai. Daugiausiai Vienos kongrese laimėjo Austrija, Rusija ir Prūsija. 2)Šventosios Romos imperijos panaikinimas 3) Vokietiją sudarė 38 valstybėlės 4) siekė užtikrinti taiką. PRAMONĖS PERVERSMAS Sąvoka kilo iš … Daugiau…

Svarbiausios Lietuvos istorijos datos

10 tūkst. m. pr. Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikūrė pirmieji nuolatiniai gyventojai. Apie 2500 m. pr. Kr. – į senųjų europiečių teritorijas atėjo indoeuropiečiai. Apie 2000 m. pr. Kr. – susidarė baltai. Apie 1700 m. pr. Kr. – Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji metalo dirbiniai. Apie VI – V a. … Daugiau…

Sovietų okupacijos žala Lietuvai ir lietuviui

1939m. Tarybinės Rusijos valdžia Lietuvoje dislokavo per 153 ginkluotų Tarybų Rusijos karinių dalinių ir junginių. Taip prasidėjo didžiausias pavojus lietuvių tautos likimui kurio dar Lietuva niekad nematė. Rusijos valdžios nutarimu 1941 metais buvo pradėta tremti Baltijos šalių gyventojus į Sibirą. Lietuvių tremtis kuri pasibaigė 1953 (numirė Stalinas ir tremtiniai tapo … Daugiau…

Sachmatu atsiradimo istorija

Rytų šalių kultūra Indija Šachmatai Žaidimo istorija Apie žaidimo įstoriją sklinda daug legendų, viena iš jų yra visiems gerai žinoma – apie radžą. Kartą pas galingą indų valdovą atėjo išminčius ir pasakė, kad šis be savo liaudies nebūtų galėjęs pasiekti nė vienos pergalės. Pareikalavus įrodyti šiuos žodžius, išminčius pristatė šachmatų … Daugiau…

Svietimas ir mokslas Lietuvoje istorija

TURINYS: ĮVADAS 1 1.ŠVIETIMAS LIETUVOJE 3 1.1. Bendra švietimo sistemos padėtis 3 1.2. Žymiausi Lietuvos švietėjai 3 1.3. Švietimo reformos 5 1.4. Neoficialusis švietimas 6 2. LIETUVOS MOKYKLOS RAIDA 7 2.1. Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis ir pirmosios mokyklos 7 2.2. Pradinių mokyklų raida 8 2.3. Vidurinės mokyklos, kolegijos ir panašaus tipo … Daugiau…

Prie mindaugo palikimo treniota vaišvilkas švarnas ir traidenis dokumentas

Nužudžius Mindaugą, Treniota paėmė valdžią visoje Lietuvos valstybėje, kartu ir Žemaitijoje. Jo valdžiai tuoj iškilo pavojus. Savo pretenzijų į valdžią neužmiršo Tautvilas, vėliau Treniotos nužudytas. Bet ir pats Treniota žuvo nuo susimokiusių buvusių Mindaugo dvariškių rankos.Vienas iš Treniotos tikslų buvo stiprinti kovą su vokiečių ordinais. Su juo sietinas lietuvių ir … Daugiau…

Tsrs ssrs tarpukario laikotarpiu

Turinys Tikslai ir uždaviniai 3 Temos dėstymas 4 Išvados 18 Naudota literatūra 19 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI• Sužinoti daugiau apie Rusijos (TSRS,SSRS) vidaus ekonomikos raidą bei šalies politiką tarpukario laikotarpiu (1917 m. – 1939 m.) • Pateikti įdomios vaizdinės medžiagos (nuotraukos, paveikslai, karikatūros). Rasti ir pateikti to laikotarpio ar su tuo … Daugiau…

Svitrigaila

ŠVITRIGAILA Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija Vytautui mirus, Lietuvos bajorija savo didžiuoju kunigaikščiu paskelbė jauniausiąjį Jogailos brolį Švitrigailą. Jis nuo pat jaunystės buvo didelis nenuorama. Vos tik Vytautas pradėjo valdyti Lietuvą, jis tuoj ėmė su juo kovoti, norėdamas paveržti iš jo Lietuvos sostą. Daug kartų jis buvo nubėgęs pas … Daugiau…

Viduramžių Lietuvos visuomenė

Viduramžių Lietuvos visuomenė: įvadas Viduramžių Lietuva – savitas viduramžių pasaulis, netelpantis į tradicinę viduramžių Europos istorijos schemą. Vėlyvaisiais viduramžiais (XIV-XV a.) Lietuva buvo viena iš didžiausių Europos valstybių, imperija, sujungusi didžiulius Vidurio ir Rytų Europos plotus. Kartu tai paskutinė pagoniška Europos valstybė, tik viduramžių pabaigoje priėmusi krikščionybę. XIII amžiaus lietuviai … Daugiau…

Trakų salos pilys

ĮVADASNuostabios gamtos ir turtingos istorijos Trakuose ir jų apylinkėje šimtmečius stovėjo trys garsios pilys – Trakų salos, Trakų pusiasalio ir Senųjų Trakų. Jomis pradėta domėtis XIX a. pr. Referate aš aprašysiu Trakų salos pilį. Stengsiuosi įgyvendinti šiuos tikslus: jos datavimą, kultūrinę priklausomybę ir reikšmę, ištirtumą, bei tyrimų rezultatų svarbą. Naudosiuos … Daugiau…

Televizijos bokštas

TURINYS Įvadas 3 Televizijos bokšto statyba 4 Sausio 13 – osios įvykiai 5 Sausio 13 – osios įvykių prisiminimas šiandien 7 Aukščiausia Vilniau eglutė 9 Literatūra 10 Priedai : Nr.1 12 Nr.2 13 Nr.3 14 ĮVADAS Vilniaus televizijos bokštas – aukščiausias Lietuvos pastatas. Visi jį matėme, tačiau ne visi jame buvome, ar, … Daugiau…

Romas kalanta

Revoliucijonierius? Hipis? Patriotas? Kas buvo Romas Kalanta? Kas buvo jo galvoje ir kas pastūmėjo jį susideginti 1972 metų gegužės keturioliktą dieną prieš Kauno muzikinį teatrą? Kas galėjo devyniolikmečiui suteikti tiek skausmo, kad jis nebegalėtų pakęsti savo gyvenimo? Ar jis buvo narkomanas hipis, kaip komunistų valdžia paskleidė žinią aplink Kauną? Ar … Daugiau…

Prie jono basanavičiaus kapo

Krentant lapams… (Prie Jono Basanavičiaus kapo) …Krenta pirmieji numirę lapai ir dulkia rudeniškas lietus. Švelnus ir plevenantis lyg dangiški kūrybos sparnai. Einu siauru kapinių keliuku, kurio abiejose pusėse amžinai miega šimtai žmonių. Rasos. Lietuviškasis Panteonas. Ant kalnelio priešais seną jaukią koplytėlę Daktaro, signataro Jono Basanavičiaus kapas. Žiūriu į antkapį, ir … Daugiau…

Reformacija Lietuvoje pristatymas

Untitled REFORMACIJA LIETUVOJE Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati Reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenkijos ir Vokietijos istorikai Lietuvos Reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezultatu. Reformacija vertinama kaip svetimų kultūrų sukeltas reiškinys. Z. Ivinskis Reformacijos plitimo Lietuvoje priežastimi laikė pačios katalikų bažnyčios silpnumą, … Daugiau…

Ziemgaliai

Baltų, žiemgalių genties gyventojai ŽIEMGALIAI Žiemgalių, žemaičių, sėlių ir latgalių protėviai iki IVa. priklausė bendrai kultūrinei sričiai. V – VIa., rytų baltams skylant į atskiras gentis, Mūšos ir Lielupės baseinuose susidarė atskira žiemgalių gentis. Žiemgalių teritorija vakaruose siekė Ventos upę, šiaurėje – Rygos įlanką ties Lielupe, rytuose – Lėvenį, o … Daugiau…

Vladimiras putinas

Vladimiras Vladimirovičius Putinas Vladimiras Vladimirovičius Putinas (rus. Владимир Владимирович Путин) gimė 1952 m. spalio 7 d. Leningrade, dabar – Sankt Peterburgas. Jis – dabartinės Rusijos Federacijos prezidentas. Apie jį rašyta daug knygų. Vienos knygos autorius, vertindamas Rusijos prezideną V.Putiną, gana taikliai pastebėjo: „Jame kiekvienas gali rasti tokį prezidentą, kokį nori … Daugiau…

Viduramžiai bizantija viduramžių kultūra

Viduramžiai Ankstyvieji V – X a. Brandieji X – XIII a. Vėlyvieji XIII – XV a.Vasalas-asmuo pasidavęs kito asmens globai. Priimdavo globą ir duodavo jam ištikimybės priesaiką. Senjoras-vasalo globėjas, neleido niekam vasalo skriausti, duodavo žemės. Beneficija-žemė duota už karinę tarnybą. NEPAVELDIMA. Feodas-senjoro vasalui perleista žemė už tarnybą. PAVELDIMA Alodas-privati žemės … Daugiau…

T zaso ir e noimano partijos Lietuvoje

VILNIAUS UNIVERSITETO Istorijos fakulteto REFERATAS T. Zaso ir E. Noimano partijos Lietuvoje 1933-1935 m. Tikrino: Vilnius 2005 ĮŽANGA 1919 m. Vokietijoje buvo įsteigta nacionalistų darbininkų partija (NSDAP), kuriai vadovavo Adolfas Hitleris. Kalbėdamas apie NSDAP užsienio politiką, jis pažymėjo, kad naujoji Vokietija turi būti pasaulinė jėga, viešpataujanti visame pasaulyje, o šiam … Daugiau…

Tarptautiniai santykiai

Administracinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius, atsirandančius valstybinio valdymo organams įgyvendinant valstybinį valdymą, taip pat visuomeninėms organizacijoms vykdant valstybės joms perduotas valdymo funkcijas. Administracinės teisės dalykas – visuomeniniai santykiai, susiklostantys valstybės organams įgyvendinant valstybinį valdymą. Administraciniai teisiniai santykiai – tai teisės normomis sureguliuoti ir socializuoti … Daugiau…

Vilniaus universitetas

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos Istorijos referatas „Vilniaus universitetas XVI – XVII a.“ Darbą atliko: 3C klasės mokinys Justas Stočkus Darbą priėmė: Istorijos mokytojas Erikas Gaigalas Rokiškis 2005/2006 PlanasĮvadas 1 psl. Universiteto steigimas 2 psl. Dėstomieji dalykai ir pratybos 3 psl. Profesoriai, studentai, mokymas 4 psl. Dėl teisės ir medicinos fakultetų įkūrimo 7 psl. Švietimas universitete 7 psl. … Daugiau…

Veliuona

Nemuno ir Veliuonėlės santakoje, apie 30 m aukščio kalvoje, vienas šalia kito dunkso du piliakalniai – Gedimino kapo ir Pilies kalnai. Apie didžią Veliuonos praeitį primena nebylūs liudininkai – vos keletą sau prilygstančių Lietuvoje turįs gynybinių įrengimų kompleksas. Iš kur kilo Veliuonos miestelio ir upelio pavadinimai? Anot viduramžių legendos, Veliuonoje … Daugiau…

Valstybės tarnybos pagrindiniai principai

ĮvadasValstybės tarnyba yra pakankamai sudėtingas reiškinys. Tai nėra eilinės darbo vietos ar eilinės pareigos, kurias gali užimti bet koks asmuo. Valstybės tarnyba skiriasi nuo įprastų tarnybų jau vien tik dėl jos pavadinimo. Patekti į tokią tarnybą yra sunkiau negu tarkim į privatų sektorių – reikia specialaus išsilavinimo. Valstybės tarnyba kaip … Daugiau…

Renesanso ir reformacijos bruožai ldk1

ĮVADAS Kultūros sаjądžiui, telkusiam kūrybinę mintį, žadinusiam skvarbа į žmogų ir gamtа, gaivinusiam antikinės kultūros lobynа, asketizmа keitusiam į laisvesnes dorybes ir naujа gyvensenа, o Europа vedusiam iš agrarinės į industrinę sanklodа, skatinusiam miesto kultūros raidа ir ugdžiusiam imanentizuotа individualybę, prigijo pagarbus Renesanso (pranc. Renaissance — atgimimas) vardas. Terminas „renesansas“, … Daugiau…

Senovės roma

LINKUVOS VIDURINĖ MOKYKLA INFORMATIKOS BRANDOS EGZAMINAS Atliko Roberta Mikalajūnaitė 2002 Roma yra miestas, kurio praeities šlovė ir galybė tapo pavyzdžiu ir tikslu norintiems palikti pėdsaką istorijoje. Mes žinome, jog kiekvienas miestas turi tikslią geografinę padėtį, tačiau šiam miestui tokia taisyklė negalioja. Romos miestas daugeliui valdovų tapo pasaulinės valstybės simboliu. Istorikai … Daugiau…

Senovės lietuvių mitologija ir religija

Lietuvių mitologijos ir religijos istoriją būtina skirstyti į tris epochas: 1) ankstyvąją proindoeuropietiškąją gimininės matriarcharinės santvarkos epochą, kai religiniai vaizdiniai formavosi rankiojimo ir medžioklės ūkio sąlygomis vėlyvojo paleolito ir mezolito laikais; 2) vėlyvąją ikiindoeuropietiškosios gimininės matriarchalinės santvarkos epochą, kai kaplinės žemdirbystės sąlygomis kūrėsi religiniai vaizdiniai, susiję su moteriškomis deivybėmis; 3) … Daugiau…

Sokrato gyvenimas

Sokrato gyvenimas Turbūt retas nėra girdėjęs Sokrato vardo.Ir dažniausiai žinom jį kaip garsiojo posakio „Žinau,kad nieko nežinau „autorių. Iš tikrųjų Sokratas – viena iš aukščiausių ir didžiausių viršūnių Antikos filosofijos kalnyne.Kaip filosofas jis iškilo Atėnų suklestėjimo metais .Tuo metu jis įkūrė filo- sofijos mokyklą, kurioje jo paskaitų klausėsi ir kai … Daugiau…