Lietuviu liaudies ir dabartinės pavasario šventės

Sv.Kazimieras, Kovarniu diena 03.04 Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai. Senoliai šią dieną patardavo praverti tvartų duris, įleisti vidun saulės, kad gyvuliai galėtų pasidžiaugti ateinančiu pavasariu. Kai kur būdavo patariama gyvulius išleisti į lauką. Tikėta, kad jie greičiau augs, bus … Daugiau…

Induizmas dokumentas

InduizmasŽodis “hindu” kilo iš Indo upės pavadinimo, prie kurios krantų antrojo tūkstantmečio prieš Kristų viduryje įsikūrė senieji arijai. Nors tuomet Indo upės vardas buvo Sindhu, persai, savitai jį ištardami – “indu”, tuo pat vardu įvardijo ir upės slėnio gyventojus. Šiandien sąvoka “indusai” reiškia religinę priklausomybę, “indai” – tautinę. Taigi induizmas … Daugiau…

A maceinos studijos jobo drama

Tačiau velnias nenusileido. Jis vėl grįžo pas Dievą, vėl kartojo tas pačias abejones ir išsiderėjo iš Dievo sutikimą šį sykį sunaikinti Jobo kūną. Gavęs Viešpaties leidimą, velnias apleido Jobą bjauriausiomis votimis nuo kojų padų ligi viršugalvio. Negalėdamas dėl ligos pasilikti tarp žmonių, jis persikėlė į atmatų krūvą už savo miesto … Daugiau…

Atlantida

ATLANTIDA Įžanga „Atlantida“ – šis vardas sukelia didingumo, šviesos, nepaprastos praeities pojūtį. Ar iš tikrųjų ekzistavo nepaprastas kraštas? Šiais laikais būtų juokinga atsakyti neigiamai į taip pateikta klausimą. Vis daugiau ir daugiau įrodymų randama jog Atlantida nėra mitas. Tai patvirtina įvairių profesijų tyrinėtojai: geologai, okeanologai, archeologai, istorikai, geografai, kalbininkai, literatai, … Daugiau…

Saulės simboliai ir įvaizdis mene

Saulės simboliai ir įvaizdis meneBeveik visur Saulė buvo garbinama ir dažnai sudievinama, bet Saulės kulto būta tik Amerikoje- Peru, Inkų karalystėje, ir Meksikoje, Actekų karalystėje, t.y. jį puoselėjo tik dvi tautos, kurios buvo sukūrusios galingas imperijas. Saulės kultas buvo puoselėtas ir didžiosiose Egipto, Europos ir Azijos civilizacijose: karalius, arba imperatorius, … Daugiau…

Kas yra sekta

Kas yra sekta? 03-10-26 Holger Lahayne Tereikia žodžiui „sekta“ atsidurti pavadinime ir bemat kokio nors laikraščio skaitytojų padaugėja. Vargu ar rastume kitą sąvoką, kuri spaudoje būtų taip mielai vartojama ir taip miglotai apibrėžiama. Sektos – tai tos „pavojingos organizacijos, viliojančios mūsų vaikus“; tos religiniu požiūriu kažkaip mums svetimos; tos, kurių … Daugiau…

Islamas2

ĮVADASTrys didžiosios Vakarų žmogaus religinės kryžkelės- trys monoteistinės religijos: judaizmas,krikšionybė, islamas. Visų trijų religijų išpažinėjai garbina vieną Dievą, visagalį dangaus ir žemės kūrėją. Islamas- ne tik jauniausia monoteistinė religija, bet ir išskirtinis reiškinys lemtingoje Žemės gyventojų susitikimo su Dievu istorinėje panoramoje. Suprasti islamą nėra lengva. Gal todėl kalbant apie jo … Daugiau…

Religija ir literatūra

RELIGIJA IR LITERATŪRA Kaip teigiama knygoje “Religijos pedagogika 3”, “bet kokia meninė veikla kyla iš troškimo savo netobulą būvį užbaigti tobulumu (Dieve). Tačiau taip teigdami anaiptol dar nesakome, kad, pavyzdžiui, kiekvienas ilgesio padiktuotas eilėraštis būtinai turėtų vadintis religinis. Priešingai, reikia įspėti, kad tekstai nebūtų pernelyg greit įvardinti kaip religiniai. Bet … Daugiau…

Verba

Verba – tai magiška žalioji šakelė, kuria plakant suteikiama žmogui ar gyvuliui augumo ir gyvybės jėga, kartu jį apsaugant nuo ligų. Žodis “verba”, giminingas lietuviškiems žodžiams “virbas”, “virbalas”, patekęs į lietuvių kalbą iš slavų kalbos XII – XIV a., dar prieš krikščionybę.Verbų atsiradimas Seniau tikrąja verba buvo laikomas tik kadagys. … Daugiau…

Cs programa

rasyk ten kazka ir buk laimingas parsisiusk admin pack is cszone.lt ir isikelk i cstrike zjbs ane tada pasidaryk adminu iejes i cstrike/adons/amx../user ar pamasiai vlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvvlvlavlablvavlalvfalv avlavlalv avlavlavla vlavlavla vlavlavlva vlvalvlavlavl valvlavlavlav vlavlavlalvlav vlavlalv krc losk counter-strike fainis ane? llllllllllllllllldl llllllllllllll kkkkkkkk kkkkkkk kkkkkkkkk sssssssssssss sddddddddddddd ssssssssssssss vvvvvvvvvvvvvvv bbbbbbbbbbbbbbs bbbbbbbbbbbbbbbb … Daugiau…

Pagonybe Lietuvoje

Referatas [pic] Varėnos „Ryto“ vid. m-klos XI c kl. mok. Egidijaus BukatkosMokslo įrodyta, kad seniausia ir universali kulto forma pirmiausia reiškėsi gyvūnų, augalų ir kitų gamtos objektų garbinimu – totemizmu ir kai kurių gamtos objektų įdavaisnimu – animizmu. Pirmykštis totemizmas ir animizmas buvo glaudžiai susiję su magija. Tų vaizdinių pagrindu … Daugiau…

Kristologija moralinė teologija

Kristologija KBK-422-682 I dalis.Išganytojo asmuo I.Dvi Kristaus prigimtys ir jų susivienijimas. 1.Kristaus dieviškumas (Kristus-Dievas) Tezė.Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir realus Dievo sūnus (dogma). Neigėjei Arijonai-mokė,kad Žodis priėmė materialią žmogaus prigimtį,bet tik žmogaus kūną.Jie nepripažino,kad Kristus pagal dieviškumą yra konsubstancialus Tėvui. XVIIIa.racionalizmas atmetęs bet kokį antgamtiškumą Kristuje matė tik žmogų-genijų. … Daugiau…

Pasaulio religijos1

TurinysBudizmas 3 Induizmas 6 Islamas 9 Judaizmas 12 Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi Indijoje I tūkstantmečio pr. Kr. viduryje, vėliau išplitusi Pietryčių bei Centrinėje Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose. Budizmo pradininkas buvo Indijos princas Sidharta Gautava (vėliau žinomas kaip Buda). Sidharta užaugo prabangiuose rūmuose tačiau išvydęs kokia daugybė žmonių kenčia nuo senatvės ir ligų jis … Daugiau…

Religija ir kultūra

Religija ir kultūra KŪRYBOS PRASMĖ Šiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės, kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į antikinio pasaulio smukimo laikotarpį ir naujos religinės šviesos laukimą. Smunkant kultūrai, pabunda religinis ilgesys. Visos kultūros sferos, jos atskiros dalys (filosofija, mokslas, menas, dorovinė sąmonė, visuomenė) laukia religinio … Daugiau…

Baltų religija ir mitologija

Baltų religija ir mitologija Libertas KlimkaKokius dievus garbino tolimi lietuvių protėviai, kaip juos įsivaizduodavo, kokias aukas jiems atnašaudavo, kokios pagalbos iš jų tikėdavosi? Kitaip tariant, koks buvo dvasinis mūsų krašto senovės žmonių gyvenimas?Baltai nesukūrė savo rašto, tad nepaliko ir šventųjų tekstų. Apie jų religiją ir kultus galime spręsti tik iš … Daugiau…

Sventybės sacrum apraiSkos kasdienio gyvenimo patirtyje

TurinysĮvadas¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________________P. 2. A. Šventybės pažinimo ir patyrimo būdai žmogaus gyvenime: A.1. Dievo pažinimas prigimtiniu protu__________________________P. 4. A.2. Valia___________________________________________________P. 6. A.3. Iracionalioji Šventybės patirtis______________________________P. 7.B. Šventybės apraiškos Krikščionybėje: B. 1. Senasis Testamentas: Išėjimo priežasties slėpinys – visagalis Dievas__P. 8. B.2. Naujasis Testamentas – akistatoje su Jėzumi iš Nazareto_________P.10. B.3. Pripildyti Šventosios … Daugiau…

Ar žmogus yra vienas

Ar žmogus yra vienas? Bet kuris atviras ir logiškai mąstantis žmogus galėtų paklausti, „Ar tai yra viskas, kas čia yra?“ Nes daugeliui smalsumą žadina dalykai, esantys virš ir už kasdieninių jų reikalų ribų. Taip, žmogus grožisi žeme ir viskuo, kas joje yra. Jis žavisi savo paties fiziniu kūnu bei jo … Daugiau…

Sriganesha

Drambliukas Pripžinkim- egzotiškesnis nei šuo ar katė…Gal pilkesnis nei Afrikoj tačiau su tuo pačiu straubliu ir 2 ausim. Apskritai šaunus padaras. Nepiktybiškas, vegetaras, nesikandžioja, neloja ant kaimynu ir neprašo pinigu. Ja vien už tai Anglijos karalienė galėtų suteikti jam sero titulą. Vien už tai tai….bet jei ji žinotų, ką simbolizuoja … Daugiau…

Vestuvių tradicijos

Vestuvės, įprasminančios žmogaus gyvenimą, yra kartu ir dvasinis tapsmas. Mūsų protėviams jos buvo virsmas – misterija, apimanti ir mirtį, ir gimimą, keičianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Rengiantis vestuvėms, būtina ne tik pasiruošti suorganizuoti įvairius atrakcijonus, bet ir paskaityti literatūros apie mūsų liaudies tradicijas, pavartyti tautosakos – dainų, patarlių, mįslių, žaidimų … Daugiau…

Sventasis kazimieras

Karalaitis Kazimieras (1458-1484) buvo garbingos Gediminaičių giminės palikuonis. Jo tėvas Kazimieras, Jogailos jaunesnysis sūnus, buvo santūrus ir kuklus, bet savo tikslų atkakliai siekiantis žmogus. Iš prigimties demokratiškas, jis su visais, net su prasčiokais elgdavosi mandagiai ir dėl paprasto gyvenimo būdo lenkų ponų buvo pravardžiuojamas “kailiniuotuoju karaliumi”. Šventojo Kazimiero motina Elzbieta … Daugiau…

Martyno liuterio sakramentų teologija

Martyno Liuterio sakramentų teologijaM. Liuteris 1519 m. savo pamoksluose apie išpažintį, krikštą ir Šventąją Vakarienę “priešpastato Šventajam Augustinui tris didžias viduramžių mokyklas – pranciškonų, domininkonų ir deterministų – bei nurodo į tai, kad theologia crucis yra virš theologia gloriae arba šalia jos. Kryžiaus papėdėje visiems teologizavimams ateina galas: “Crux sola … Daugiau…

Dievas

Žmonės – tai gyvi organizmai, kaip ir augalai, gyvūnai; Tai – gyvybė, kuri, kaip yra manoma, egzistuoja tik Žemėje.Gyvendami žemėje, vertiname, kas yra gražu, gera, teisinga; bet pažiūrėkime, ar tikrai, tai, ką vertiname kaip gera ir teigiama, iš tikrųjų tuom ir „kvepia“, kalbant apie bažnyčias, tikėjimą, Dievą. Pirmiausiai, reik visgi … Daugiau…

Naujieji religiniai judejimai

TURINYS ĮVADAS I. VISUOMENĖS KAITA IR NAUJASIS RELIGINGUMAS1. Naujojo religingumo samprata 2. Sektos sąvoka ir jos vartojimas 3. Religinių judėjimų klasifikacija 4. Naujasis religingumas LietuvojeII. KRIKŠČIONIŠKOJI TRADICIJA IR NAUJIEJI KRIKŠČIONIŠKI JUDĖJIMAI1. Krikščioniškos tradicijos kontūrai 2. Tradicinė krikščionybė Lietuvoje 3. Evangelikai baptistai 4. Sekmininkų judėjimasIII. „ŠVENTUMO GRUPĖS“ KRIKŠČIONIŠKOS „ŠVENTUMO GRUPĖS“1. Septintosios … Daugiau…

Sikizmas

SIKŲ RELIGIJASikizmo išpažintojai vadinami sikais, tai yra mokiniais. Sikų religija susiformavo 15 a. pabaigoje ( apie 1500 m.) Pakistane šiaurės ir vakarų Indijoje, vadinajame Pandžabe. Čia tais laikais jau buvo išpažįstamas islamas ir induizmas. Sikų religija abejojantiems dėl pastarųjų dviejų religijų pasiūlė alternatyvą. Jos pradininkas buvo žinomas kaip Guru Nanakas … Daugiau…