Gnostikai

Gnostikai buvo įvairių religinių sąjūdžių pirmaisias krikščionybės amžiais sekėjai, kurie skelbė išganymą per “slaptą žinojimą” (gnosis). Apie šiuos sąjūdžius, žinomus gnosticizmo vardu, rašoma II a. Bažnyčios tėvų veikaluose, kur į įvairias gnostikų grupes žiūrima kaip į eretiškus krikščionybės iškraipymus. Kitas informacijos šaltinis, nors labai vėlyvas, yra mandeistų raštai. Mandeistai gyvena … Daugiau…

Graiku dievai dėstytojas įvertino 10

Pasaulio ir dievų atsiradimasIš pradžių buvo Chaosas – gyvybės šaltinis. Viskas iš ko atsirado – pasaulis ir nemirtingi dievai. Iš Chaoso atsirado ir deivė Žemė – Gaja. Po Žeme gimė ir niūrusis Tartaras – siaubinga bedugnė, kupina amžinos tamsos. Iš Chaoso gimė Meilė – Erotas. Chaosas pagimdė amžinąją Tamsą – … Daugiau…

Krikščionybė ir protestantizmas Lietuvoje

I. Krikščionybė a) Krikščionybė atsirado Romos Imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo metu Roma buvo užkariavusi visus Viduržemio jūros pakraščius. Roma tapo pasaulio sostine. Išoriškai Augusto ir artimiausių jo įpėdinių viešpatavimo laikotarpis buvo didžiausias Romos valstybės žydėjimo ir galybės periodas. Bet viduje vyko gilus suirimo procesas. Roma laikėsi karais … Daugiau…

Taoizmas

Kinijoje jau prieš konfucianizmą atsirado vadinamųjų “ramiųjų“ sektos. Priešingai buvusioms feodalinėms tradicijoms “ramieji“ ragino nepaklusti ponams, priešintis tuometiniams socialiniams santykiams. Kaip ir jogizmas bei budizmas, tos sektos propagavo asmenybės tobulinimą kaip svarbiausią žmogaus gyvenimo tikslą. Turima žinių, kad tuo tikslu jie naudojo specifinę meditavimo techniką, be to, daug dėmesio skyrė … Daugiau…

Buda

Islamas Mahometas Mahometo gyvenimą gaubia daugybė legendų. Jos kuria stebukladario, antgamtiškomis savybėmis apdovanoto didvyrio paveikslą, kurio pašaukimo prie Dievo vargu ar kas drįstu suabejoti. Tačiau istoriniai faktai kalba mums apie paprastą, varge užaugusį žmogų, vilkstinių varovą; tėvą, kuris prarado beveik visus savo vaikus, vidutinį verslininką. Bet pirmiausia tai būta žmogaus, … Daugiau…

Religijos filosofijos apibrėžtis

Religija, daugelio supratimu, yra bendravimas su pačia giliausia ir paskutiniąja tikrove. Už šios tikrovės ribų jau nėra nieko, ko dar būtų galima ieškoti ar rasti. Tačiau tai taip pat yra ir už darbo pasaulio ribų. Žmogui ši anapusybė jusliškai yra neprieinama, neapčiuopiama. Čia jau iškyla klausimas, aptarinėjamas daugelis filosofų – … Daugiau…

Užgavėnės

Užgavėnės Užgavenės – žiemos pabaigos šventė.Tai didelė džiaugmo, juoko, linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena.Tai savotiškas liaudies teatras, kuriame buvo išjuokiama daugelis gyvenamojo meto negerovių. Etnografai spėja, kad, prieš įvedant krikščionybę,jos būdavo švenčiamos kovo mienesio viduryje – pavasario metu. Kai bažnyčia įvedė septynių dienų pasniką – gavėnią, draudžiančią pasilinksminimus, … Daugiau…

Džainizmas

Pagarba visoms gyvybės apraiškoms: džainizmasDžainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų ir beveik visi jie gyvena Indijoje (apie du milijonus). Kaip palyginti taip ribotai paplitusi ir tiek nedaug pasekėjų turinti religija įgijo tokią neregėtą įtaką? Šiuolaikiniame pasaulyje džainizmą išpopuliarino Mahatma Gandis. Pats nebūdamas džainistas, jis tarp jų užaugo ir priėmė svarbiausią … Daugiau…

Smulkioji architektūra kryžiai

SMULKIOJI ARCHITEKTŪRA: KRYŽIAI Kryžių statymo paprotys labai senas ir išlikęs iki šių dienų. Šiandien dauguma gėrisi kryžių ornamentų gražumu, jų pačių formų įvairove, bet nemato gilesnės prasmės. Nes žiūri į kryžių kaip į religinį simbolį, bet ne kaip į meno kūrinį. Tad pabandysiu pažvelgti į kryžių kaip į lietuvių liaudies … Daugiau…

Dievų trejybė

Lietuvių mitologijoje dievišką trejybę sudaro trys aukščiausiojo Dievo sūnūs: Perkūnas, Patrimpas ir Pikuolis( arba Poklius). Daugiausia žinių apie juos pateikia S. Grunau “ Prūsijos kronikoje”, parašytoje XVI amžiuje. Perkūnas Perkūnas – perkūnijos su žaibais kulto, matyt, būta pasaulyje nuo seniausių laikų. Lietuvių mitologijoje Perkūnas laikytas atmosferos ir gamtos valdytoju. Perkūnui … Daugiau…

Moralinis įstatymas senasis ir naujasis testamentai

TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTAS 3 MORALINIS ĮSTATYMAS 4 PRIGIMTINIS DORINIS ĮSTATYMAS 5 SENASIS ĮSTATYMAS 6 NAUJASIS, ARBA EVANGELIJOS, ĮSTATYMAS 7 LITERATŪRA 10 ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTAS Turbūt nė vienos knygos nėra skaitę ir bandę perprasti tiek kartų, tautų ir skirtingų tikėjimų žmonių, nė apie vieną nėra parašyta tiek teologinių ir … Daugiau…

Satanism

The history of satanism The worship of Satan, or the devil(velnias), the god of evil in christianity, during the renaissance, witches(ragana), along with heretics, were accused (kaltinami)of worshiping (garbinimas)the devil. Many confessed(pripazista) to it, probably coerced [κ?υ??:σ] v (pri)versti by torture. In popular lore(moksle), witches are still believed to have … Daugiau…

Ankstyvoji krikščionybė

1. KRIKŠČIONYBĖS PRADŽIA – JĖZUS KRISTUS. KRIKŠČIONYS – PANAŠŪS Į KRISTŲ. Bažnyčios gimimas Krikščionybės iniciatorius ir pradininkas yra Jėzus Kristus. Savo profesija – stalius, prigimtimi – Dievo Sūnus, žadėtasis pasaulio Gelbėtojas ir žmogaus nuodėmių Atpirkėjas. Iš pradžių Juo pasekė 12 mokinių, įtikėjusių Jo pamokslais. Tačiau pasekėjų skaičius greitai augo ir … Daugiau…

Aš- pasaulio šviesa

TURINYS ĮVADAS 2 I. Šviesa Senajame Testamente 2 1. Šviesa Jobo, Išminites ir Psalmių knygose 3 2. Pranašų pranašaujama šviesa 4 II. Šviesa Naujajame Testamente 5 III. Šviesa Judaizmo tradicijoje 7 1. Žydų šventyklos reikšmė 7 2. Tradicinės žydų šventės 8 IV. Jėzaus mesijinė kilmė ir Jo dieviškumas 9 V. … Daugiau…

Biblija

Biblija [lot. biblia < gr. biblion (dgs. biblia) – knyga] sen. žydų raštų rinkinys, kurį žydai ir krikščionys laiko šventu, turinčiu dieviškąjį autoritetą, skelbiantį Dievo tiesos žodį žmonėms. Manoma, kad atskiros D knygos parašytos įvairiu metu istorinių Dievo išrinktų ir įkvėptų asmenybių, kurių vardais jos ir pavadintos. D susideda iš … Daugiau…

Du požiūriai į homoseksualizmą – mokslo ir krikščioniškosios moralės

TURINYSI. ĮVADAS 3 II.DĖSTOMOJI DALIS 1. ANKSTYVASIS HOMOSEKSUALIZMAS 4 1.1. HOMOSEKSUALIZMAS. KAS TAI? 4 1.2. SENOVĖS GRAIKIJA 5 1.3. AMERIKOS INDĖNAI 6 1.4. KITOS TAUTOS 7 1.5. APIBENDRINIMAS 7 2. KRIKŠČIONIŠKOSIOS MORALĖS POŽIŪRIS Į HOMOSEKSUALIZMĄ 9 2.1. KADA ATSIRADO NEIGIAMAS POŽIŪRIS Į HOMOSEKSUALIZMĄ? 9 2.2. BIBLINIAI DRAUDIMAI 10 2.3. SODOMOS IR GIBEOS ISTORIJOS 10 2.4. KUNIGŲ KNYGOS TEKSTAI 11 2.5. APAŠTALO … Daugiau…

Moteris motina lietuvių liaudies tradicijoje

ĮvadasĮ kultūros istoriją galima skverbtis įvairiai. Apskritai kultūra susideda iš reikšmių, vienam ar kitam žmogui ne asmeniškai ką nors reiškiančių, bet tokių, kuriomis jis dalijasi su kitais. Kultūros istorijoje domimasi, kaip tos reikšmės kinta. Norėdami nagrinėti kultūros istoriją, paprastai pasirenkame kokią nors svarbią jos dalį, reikšmingą detalę. Po to stebime, … Daugiau…

Religijos vaidmens problema visuomenėje

Religijos vaidmens problema visuomenėje Daugelis mūsų laikų mąstytojų, filosofų, sociologų sprendžia religijos vietą šiuolaikinėje visuomenėje: vieniems iškyla klausimas, ar yra religija šiandieniniame pasaulyje, o kiti skelbia, kad yra atgaunama religija, tai yra grįžtama prie jos. A.Paškus pastebi, kad visuomenės kaita turi poveikį tikėjimui, kuris mažėja ir keičiasi. „Dabartinė psichologinė aplinka … Daugiau…

Vilniaus stačiatikių vienuolynas

VILNIAUS STAČIATIKIŲ VIENUOLYNASir Šv. Dvasios cerkvė   Stačiatikių vienuolynas prie Šv. Dvasios cerkvės užima dvi dideles posesijas, plytinčias ant kalnelio prie Aušros vartų gatvės ir 1808 m. K.Grunerto nubraižytame Vilniaus plane pažymėtas 17 ir 18 numeriais, dab. Vilniaus 49 kvartalas. Cerkvė ir vienuolynas veikia nuo 1597 m. 1997 m. vienuolynas … Daugiau…

Islamas

Apie moteris Siekiant suprasti, ką Islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią padėtį prieš Islaminiu laikotarpiu ar dabar, šiuolaikiniame pasaulyje. Islamas suteikė moterims teises, privilegijas, kurių jos niekada neturėjo kitose visuomeninėse ar konstitucinėse sistemose. Tai darosi aišku, kai šis klausimas nagrinėjamas bendrai lyginant, o ne atskirai, dalimis. Moterų teisės … Daugiau…

Konfucianizmas

KonfucianizmasKonfucianizmas („intelektualų mokykla“) – Kinijoje atsiradusi ir po Rytų Aziją paplitusi etinė ir filosofinė sistema, neretai priskiriama prie religijų. Svarbiausiu autoritetu dažniausiai laikomas žymus kinų mąstytojas, kurio mokymai darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių, vietnamiečių civilizacijoms, kultūroms, filosofijai, visuomenėms, VI-V a. pr. m. e. gyvenęs filosofas Konfucijus. Konfucijus – tai … Daugiau…

Budizmas1

Referatas BUDIZMAS Vilnius 2005 Turinys 1. Turinys 2 2. Budizmo kilmė 3 3. Budizmo problema 13 4. Šventyklos 14 5. Šventraščiai 17 BUDIZMO KILMĖ Budos istorija„Jis pasirodė, Tasai, kuris apšviečia pasaulį, pasaulio saugotojas, įžiebiantis šviesą, duodantis pasauliui akį, kuri įžvelgia irimą… Tu išsiskiri iš visų, didis Išminčiau, žmogau, neturintis sau lygių visuose pasauliuose; į tave … Daugiau…

Kristaus mirtis ir antrasis atėjimas

Kristaus antrasis atėjimas yra bažnyčios palaimintoji viltis, didinga Evangelijos kulminacija. Išgelbėtojo atėjimas bus tiesioginis, asmeniškas, matomas ir pasaulinis. Jam sugrįžus, bus prikelti teisieji mirusieji ir, kartu su gyvaisiais Dievo vaikais, bus pašlovinti ir paiimti į dangų. Bedieviai mirs nuo Jėzaus šloves. Daugumos paranašysčių išsipildymas ir esamo pasaulio būsena rodo, kad … Daugiau…

Islamo etika

Islamas Musulmono pareigos: 1.Tikėti vienintelį Dievą Alachą ir jo pranašą Mahomedą. 2.Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus per dieną. 3.Jis gali melstis bet kur, tačiau esant sąlygom, tai privalo daryti mečetėje. 4.Prieš pradėdamas maldą, jis turi atlikti ritualinį apsiplovimą – nusiauti batus, atsiklaupti ir melstis atsigrežus į meką.Aukojimas yra … Daugiau…

Mirtis

Nežinau kodėl pasirinkau temą apie mirtį, bet manau krikščionybėj vienas iš svarbiausių dalykų yra tikėjimas pomirtiniu pasauliu ir mirties reikšmė. Šiais laikais daugybė žmonių pasirenka jų manymu lengviausią kelią, prieštaraujantį Kristaus mokymui- savižudybę. Atrodo taip turėtų elgtis tik dvasiškai silpnas žmogus. Toks faktas kaip savižudybės pateisinimas mus pasiekė jau iš … Daugiau…

Eucharistijos sakramentas

SantrumposBZ Laikraštis Bažnyčios Žinios LG Dogminė Konstitucija apie Bažnyčią Lumenm Gentium MND Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis laiškas Mane nobiscum Domine 1Kor Pirmasis laiškas Korintiečiams Apd Apaštalų darbai Apr Apreiškimas Jonui Jn Evangelija pagal Joną Lk Evangelija pagal Luką Mk Evangelija pagal Morkų Mt Evangelija pagal Matą gr. graikiškai plg. … Daugiau…

Budizmas3

ĮvadasKas yra tikėjimas? Ar jis visiems reikalingas? Koks turi būti žmogaus tikėjimas? Ar daug lemia religija? Ar nuo religijos priklauso žmogaus būdas, elgesys, jo požiūris į gyvenimą? Giliai tikinčiam žmogui religija yra pirmoje vietoje jo gyvenime, ji lemia jo vertybių sistemą, jo gyvenimo būdą ir dar daugelį dalykų nuspalvinančių individo … Daugiau…

Kūčių burtai

Sėdint prie stalo, dairomasi į sienas, kur nuo žvakių šviesos išsitiesia valgančiųjų šešėliai. Jeigu šešėlis atrodo didelis, stambus, apimąs visą žmogų, tai tie metai bus geri, nekamuos ligos, viskas gerai klosis. Jei šešėlis be galvos – ištiks skaudi nelaimė; jei plonas, neaiškus, virpantis, bus sunkūs metai. Iš po staltiesės traukiami … Daugiau…

Hare krišna

HARE KRIŠNA Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos miestų gatvėse kartais matome būrelius žmonių su muzikos instrumentais, vilkinčius neįprastais oranžiniais ir baltais rūbais. Jie yra Krišnos sąmonės religinės bendruomenės nariai, dar vadinami krišnaitais. Pritardami muzikos instrumentais – mridangomis ir cimbolais – jie gieda “Hare Krišna, Hare Krišna…”, tikėdami, kad tai geriausias … Daugiau…

Krišna

TURINYS ĮŽANGA 1 1. KRIŠNOS SĄMONĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE 2 1.1 KRIŠNOS SĄMONĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS IŠTAKOS IR PAGRINDINIAI TIKSLAI. 2 1.2. MALDOS NAMAI IR RELIGINĖS APEIGOS 4 1.3 TIKINČIŲJŲ IŠVAIZDA, DIENOTVARKĖ. 5 1.4. PAGRINDINIAI TIKINČIŲJŲ PRINCIPAI. 6 1.5. MAISTO GAMINIMO YPATUMAI. 6 1.6. VAIKŲ AUKLĖJIMAS IR LAVINIMAS 8 1.7. KAIP … Daugiau…