Valstybės sienų apsaugos pradžia lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Valstybės sienų apsaugos pradžia Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę Po penkiasdešimties Sovietų Sąjungos okupacijos metų 1990m. kovo 11d. Lietuva vėl tapo laisva ir nepriklausoma. Iškilo uždavinys kaip ir 1918-aisiais – užtikrinti atkurtos valstybės sienos saugumą ir neliečiamumŕ. Jau pirmomis dienomis buvo priimta keletŕ svarbiř norminiř aktř valstybës sienos nustatymo ir jos apsaugos … Daugiau…

Teisės principai sąvoka ir reikšmė

TURINYSTeisės principai 3 Teisės principų samprata ir funkcijos 4 Bendrieji teisės principai 5 Teisinis reguliavimas 8 Teisės principų rūšys 10 Civilinės teisės principai 12 Civilinio proceso teisės principai 13 Civilinio proceso principų klasifikacija 14 Konstituciniai principai 15 Administracinės teisės principai 16 Literatūra 19 TEISĖS PRINCIPAI Vienas pagrindinių ir visuotinai pripažitų baudžiamosios teisės principų yra atsakomybės neišvengiamumo principas. Jis reiškia, kad kiekvienas … Daugiau…

Teisėspapročiai ir principai kaip teisės šaltiniai

Turinys Įvadas 1 1. Teisės papročių ir principų teoriniai aspektai 3 2. Teisinis paprotys, kaip teisės šaltinis 4 3. Teisės principai 5 3.1. Teisės principų pavidalai 7 3.2. Teisės principų rūšys 8 4. Teisės principai, kaip teisių ir pareigų vienovės šaltiniai bei įgyvendinimo sąlygas 9 4.1. Teisės principas tarpšakinių lygmeniu … Daugiau…

Teisės aiškinimas

TURINYSĮVADAS 3 1. TEISĖS AIŠKINIMO SAMPRATA 4 2. TEISĖS AIŠKINIMO METODAI IR TAISYKLĖS 7 2.1. Lingvistinis teisės aiškinimo metodas 8 2.2. Sisteminis teisės aiškinimo metodas 9 2.3.Istorinis teisės aiškinimo metodas 10 2.4. Teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas 11 2.5. Precedentinis teisės aiškinimo … Daugiau…

Teisinis reguliavimas

TurinysĮvadas 2 1. Teisinio reguliavimo sąvoka 3 2.Teisinio reguliavimo stadijos 5 3. Teisinio reguliavimo priežastys 7 Išvados 9 Literatūra 10 Įvadas Darbo autorius palaiko A. Vaišvilos nuomonę, kad Teisinis reguliavimas yra teisės veikimo dalis, apibūdinanti teisės poveikį subjektų elgesiu ir veiklai. Teisiškai reguliuojant teisiniais įsakymais (liepimais) nustatomi reguliuojamų santykių dalyvių … Daugiau…

Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis lietuvoje

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRAKursinis darbas Nevyriausybinės organizacijos Dėst. doc. Antanas Šenavičius Atliko: EMS- 0 gr. studentas Kaunas, 2003 Turinys |Įvadas |3 | |1. Visuomeninių organizacijų funkcijos |4 | |2. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos |5 | |apribojimai | | |3. Visuomeninių organizacijų teisinės garantijos … Daugiau…

Uzsienieciai

ĮVADAS 3 1. DĖSTOMOJI DALIS 4-23 1.1. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje 4-6 1.2. Sveikatos draudimas 6-7 1.3. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 8-9 1.4. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 9-10 1.5. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams 10-12 1.6. Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje 12-16 1.7. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas 16-18 1.8. Neteisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką 18-19 1.9. … Daugiau…

Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas europoje

Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir kišimosi į privačią žmogaus sferą buvo ta varomoji visuomenės jėga, sudariusi sąlygas atsirasti pirmiesiems žmogaus teisių apsaugos dokumentams. Jau 1215 metais Anglijos Magna carta bei 1628 metų Teisių peticija įtvirtino … Daugiau…

Teises teorija

Įvadas Vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų – tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja begalė saitų – pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai … Daugiau…

Teisėkūros sąvoka subjektai būdai ir rūšys

TURINYS ĮVADAS 4 1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5 2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7 3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9 4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10 4.1. Originalioji teisėkūra 10 4.1.1. Deleguotoji (arba įgaliotoji) teisėkūra 10 4.1.2. Tautos teisėkūra – referendumas 10 4.2. Sankcionuota teisėkūra 15 IŠVADOS 17 LITERATŪRA SĄRAŠAS 18 ĮVADAS Žmogaus teisės … Daugiau…

Turto draudimo sutartis

Įvadas 3 III. Turto draudimo sutarties samprata 5 II. Turto draudimo sutarties turinys 25 1. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos 25 2. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos 38 III. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas 46 Išvados 58 Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas 61 Įvadas Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip draudimo sutarties atmainai apibūdinti, … Daugiau…

Vaikų teisių apsaugos institucijos

TURINYS1. Įvadas 3 2. Vaiko teisių konvencija 4 1) Pagrindiniai principai 4 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas…. 7 1) Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema 7 4. Vaiko teisių sergėtojai 8 1) Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai 8 2) Santykiai su vyriausybe 11 3) Santykiai su … Daugiau…

Valstybės imunitetas

VALSTYBĖS IMUNITETAS TURINYS TURINYS 1 SUVERENO IMUNITETAS 1 ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINOS 2 PAGRINDINIAI VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ SKIRTUMAI 4 VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ TAIKYMAS LIETUVOS TEISMUOSE 5 IŠVADA 7 LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 SUVERENO IMUNITETAS Pradedant kalbėti apie valstybės imunitetą, pirmiausia reikėtų paminėti teritoriją, kurios … Daugiau…

Teisės teorija

ĮVADASTeisinės atsakomybės institutas yra vienas svarbiausių teisinių reiškinių kuris iš esmės pagrindžia teisinės sistemos egzistavimą. Tam, kad tauta būtų laikoma civilizuotos visuomenės dalimi, ji turi turėti atitinkamo lygio teisinę sistemą. Ši teisinė sistema turi pasižymėti tokiomis savybėmis, kaip pastovumas ir universalumas. Noriu pasakyti, kad pastovumas ir universalumas yra suprantami, kaip … Daugiau…

Turtas kaip civilinių teisių objektas labaratorinis1

1. Turinys 2 2. Įvadas 3 3. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose 4 4. Įmonė – nuosavybės teisės objektas 6 5. Vertybiniai popieriai kaip specifinis civilinių teisių objektas 8 6. Ekonominė turto samprata 11 7. Išvados 13 8. 14 temos (Atstovavimas) 9 uždavinys 14 9. Literatūra 16 Įvadas Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje 1- oje dalyje … Daugiau…

Valstybės institucija ir teisės norminis aktas tarpusavio santykis įtaka teisės norminių aktų hierarchijai

Rašydamas šį kursinį darbą, stengsiuosi atskleisti duotosios temos: ,, Valstybės institucija ir teisės norminis aktas: tarpusavio santykis, įtaka teisės norminių aktų hierarchijai’’ esmę. Stengsiuosi tiksliai ir išsamiai aptarti temoje dominuojančius objektus, jų tarpusavio santykį. Nuo senų senovės mąstytojai mėgino atsakyti į klausimą, kas yra valstybė. Romos filosofas Markas Tulijus Ciceronas … Daugiau…

Viešosios ir privačiosios teisės subjektai

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO (Hans Kelsen. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002 m.) Kaip būdingiausią atvejį pasvarstykime viešosios ir privačiosios teisės skirtumą, kuris iš ties yra tas pamatas, į kurį remdamasis šiuolaikinis teisės mokslas sisteminą teisę. Iki pat šių dienų nepavyko rasti visiškai patenkinamošio skirtumo apibrėžimo. Dauguma laikosi požiūrio, kad čia … Daugiau…

Teisės teorija politologams

1. TEISĖ IR KITI ELGESIO REGULIATORIAITeisės sąvokos problema Esamybės ir privalomybės santykio problema Teisė yra daugiaplanė, nes kasdienėj kalboj teisės terminas yra vartojamas keliomis prasmėmis. Objektinė teisė (valstybės nustatomos normos, nurodytos teismų sprendimuose, aktų sistemose: šeimos, civilinė, administracinė teisė) Subjektinė teisė (nurodo į socialinių santykių galimybes: žmogaus teisės į informaciją, … Daugiau…

Valstybinė žemėtvarka

T U R I N Y S: I. ĮVADAS 2 II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS TVARKYMAS 3 1. BENDROJI VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKA 3 2. ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKA 6 3. VALSTYBINIS ŽEMĖS KADASTRAS 7 4. ŽEMĖS TEISINIS REGISTRAVIMAS 8 III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SANTYKIŲ REGULIAVIMAS 10 1. SĄVOKA, METODAI IR RIBOS 10 2. VALSTYBINĖS IR … Daugiau…

Teisės socialogija

Teisės sociologijos samprata. Dvejopas požiūris į teisę. TS- tai bendros sociologijos sritis nagrinėjanti teisinių atsiradimą , struktūrą,dinamiką ir vaidmenį visuomenėje. Teisė yra visuomeninis reiškinys todėl aktualizuoti šį visuomeninį reiškinį atsiribojant nuo politinių ,ekonominių bei kt. aspektų neįmanoma. Čia ir slypi teisės analizės problema. Taip galima suprasti teisės prigimtį, reikalinga ne … Daugiau…

Teisės norma

ĮŽANGA Teisės norma – visos teisės sistemos pirminis elementas. Teisės normos jungiamos į teisės institutus, teisės šakas, ir sudaro visą teisės sistemą. Teisingas teisės normos, jos požymių, turinio, struktūros supratimas turi ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Analizuojant teorinius teisės normų struktūros klausimus, išskiriant jų požymius, rūšis bei lyginant … Daugiau…

Teisės teorijos metodai

PLANAS Įvadas 1 1. Teisės teorijos mokslo metodų reikšmė 2 2. Teisės teorijos metodai: 2 2.1. Filosofinis teisės pažinimo metodas 2 2.2. Sociologinis metodas 3 2.3. Dogmatinis teisės metodas 3 2.4. Istorinis teisės pažinimo metodas 4 2.5. Kritikos metodas 4 2.6. Specialūs metodai 4 3. Baudžiamojo proceso mokslo metodai: 5 … Daugiau…

Tarptautinis baudžiamasis teismas

TURINYS ĮVADAS 3 1. TBT STRUKTŪRA 7 2. BENDRIEJI TBT JURISDIKCIJOS ASPEKTAI 9 3. BYLOS TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. BAUSMĖS. SPRENDIMO AR NUOSPRENDŽIO APSKUNDIMAS 21 4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR TEISMINĖ PAGALBA 22 IŠVADOS 23 LITERATŪROS SĄRAŠAS 25 PRIEDAI 26 ĮVADAS Tarptautinė bendruomenė, susidurdama su skaudžiomis Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų pasekmėmis, jau praeito … Daugiau…

Tarptautinės sutartys

TARPTAUTINĖS SUTARTYS TURINYSĮvadas 3 1. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija 5 2. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai 5 3. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys 6 4. Tarptautinių sutarčių rūšys 7 5. Tarptautinės sutartys ir LR teisės sistema 8 6. Tarptautinių sutarčių sudarymas 9 7. Tarptautinių sutarčių … Daugiau…

Valstybinės valdžios sistema

TurinysĮVADAS 3 Lietuvos Respublikos Seimas 4 Lietuvos Respublikos Prezidentas 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 11 Teismai 18 IŠVADOS 19 NAUDOTA LITERATŪRA 20 ĮVADAS Kiekviena valstybė savo funkcijas įgyvendina per valstybės valdžios institucijų sistemą. Valstybės valdžia – tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus įgaliojimus turinčius institucijas svarbiausias būdas. Valstybės valdžios institucijos gana … Daugiau…

Teisės pažeidimas ir jo rūšys

TEISĖS TEORIJA TEISĖS PAŽEIDIMAS IR JO RŪŠYS RAŠTO DARBAS Darbas apie teisės pažeidimo esmę, jo sąvoką, požymius, sudėtį bei rūšys: nusikaltimus ir nusižengimus. PLANAS 1. Įžanga 2 2. Teisės pažeidimo esmė 3 3. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai 5 4. Teisės pažeidimo sudėtis 10 5. Teisės pažeidimo rūšys: 5.1. Nusikaltimai 15 5.2. Nusižengimai 18 6. Išvados 21 … Daugiau…

Kinė bendrija kaip juridinis asmuo

TURINYS Įvadas 2 1. Ūkinės bendrijos – kaip juridinio asmens – statuso ypatybės 3 2. Ūkinės bendrijos rūšys, nariai, teisės ir pareigos 3 3. Ūkinės bendrijos steigimas 6 4. Ūkinės bendrijos kapitalas ir pajamų paskirstymas 8 5. Ūkinės bendrijos narių teisės ir pareigos 8 6. Ūkinės bendrijos veiklos apskaita ir kontrolė 10 7. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas 10 … Daugiau…

Teisės ir moralės normų santykis

ĮVADAS Kiekviena istoriškai susiformavusi visuomenė reikalauja įgyvendinti socialinių normų reguliavimą. Visuomeninių santyki reguliavimams įgyvendinamas realizuojant socialines normas, kurios skirstomos į: visuomeninių organizacijų, teisės, moralės, papročių normas ir pan. Kaip socialinių normų grupė, moralės normos yra tam tikros elgesio taisyklės, apibrėžiančios žmonių tarpusavio elgesio santykius. Jei žmogaus elgesys neliečia kitų žmonių, … Daugiau…

Vaikų teisė

ĮVADASMūsų šalies politikoje žmogus, šeima, vaikai turėtų tapti pagrindiniu Vyriausybės, politinių partijų ir Nevyriausybinių organizacijų rūpesčiu. Svarbiausia šiuo metu Lietuvoje – panaikinti skurdą, sumažinti mirtingumą ir ypač saugoti vaikus bei jų sveikatą. Šiame procese reikšmingas vaidmuo tenka vaikais besirūpinančioms organizacijoms, kurios sudaro didžiausią naudingą darbą dirbančių Nevyriausybinų organizacijų grupę ir … Daugiau…