Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje laike ir asmenų atžvilgiu

Kursinis darbas “ Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenų atžvilgių “ PLANAS ĮŽANGA 1. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS TERITORIJOS ATŽVILGIU 1.1. Valstybės teritorija – kontinentinis šelfas 1.2. Valstybės teritorija – jūrų laivai ir orlaiviai su skiriamaisiais valstybės ženklais 1.3. Valstybės teritorija – oro erdvė 2. TEISĖS NORMŲ AKTŲ … Daugiau…

Tarptautinė privatinė teisė

TURINYS ĮVADAS 3 I SKYRIUS 5 1.1 BENDRIEJI KLAUSIMAI 5 1.1.1 Jurisdikcijos klausimai 5 1.1.2 Pripažinimo klausimai 6 1.1.3 Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas 7 1.1.4 „Užsienio teisės“ samprata 8 1.1.5 Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis 10 1.2 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS ŠALTINIAI 11 1.2.1 Bendroji charakteristika 11 … Daugiau…

Turto teisinis rėžimas lr ck ir lr sšk lyginamasis aspektas

ŠIAULIŲ UNIVERSITETASTurto teisinis rėžimas LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektasŠiauliai 2004 Turinys Įvadas 2 1. Turto teisinis režimas 3 2. Sutuoktinių nuosavybė 3 2.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 3 2.2. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė 3 3. Vedybų sutartimi nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas 4 4. Šeimos turtinio teisinio režimo pabaiga, turto padalijimo būdai 4 Išvados 5 Literatūra 6 … Daugiau…

Teisės psichologija programa

ĮVADASKursas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dėstomos psichologinės problemos, kurių pasitaiko kiekvieno teisininko veikloje, nepriklausomai nuo jo specializacijos. Antrojoje nagrinėjamos svarbiausios teisės psichologo užduotys bei pagrindinės specializacijos. Trečioje analizuojama teismo psichologo veikla teisme ir ikiteisminio tyrimo stadijoje. Daug dėmesio skiriama psichologinėms problemoms, su kuriomis dažniausiai susiduria svarbiausių teisinių specialybių atstovai: … Daugiau…

Valstybiniu pensiju esme

TURINYS ĮVADAS 3 1. Valstybinių pensijų esmė 4 2. Teisę gauti pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją 4 3. Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti 5 4. Teisę gauti mokslininkų valstybinę pensiją turi 6 5. Teisė į teisėjų valstybinę pensiją 7 6. Teisę gauti vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės … Daugiau…

Valstybės tarnautojai

Turinys Įžanga 2 Valstybės tarnautojų sąvoka: (1) Valstybės tarnautojų sąvoka skirtingose įstatymų redakcijose: 1. 1995m. “Valdininkų įstatymas” 3 2. 1999m. “Valstybės tarnybos įstatymas” 5 (2) Valstybės tarnautojų atribojimas nuo kitų darbuotojų: dirbančių pagal darbo sutartį, paprastų darbininkų, pareigūnų, viešųjų įstaigų darbuotojų 9 I. Valstybės tarnautojų kategorijos: (1) Konstitucinės asmenų garantijos stoti į valstybės tarnybą, … Daugiau…

Teisės filosofija

TURINYS I. TEISĖS FILOSOFIJA Gintautas Danišauskas. Teisinės valstybės sampratos ypatumai 5 II. KONSTITUCINĖ TEISĖ Juozas Žilys. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990-1992 m.kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai aspektai 13 III. TARPTAUTINĖ TEISĖDarius Sauliūnas. Interneto domenų vardų teisinės prigimties problemos 29 IV. BAUDŽIAMOJI TEISĖ, PROCESAS, KRIMINOLOGIJA Rokas Uscila. Aukos … Daugiau…

Monių reorganizavimas

TURINYS ĮVADAS 3 1. ĮMONIŲ REORGANIZAVIMAS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ 4 1.1. Įmonių reorganizavimo būdai 5 1.2. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita 7 1.3. Reorganizavimo negaliojimas 8 1.4. Reorganizuojamų juridinių asmenų kreditorių teisių gynimas 9 1.5. Reorganizavimo negaliojimas 2. AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ … Daugiau…

Teisės teorijos konspektai

Teisės teorija 1. TEISĖS SAMPRATA Teisės sampratos aiškinimų yra ne vienas. Teisės samprata turi padėti nustatyti teisėtas ar ne teisėtas žmonių elgesys ir visi jo padariniai. Teisės normos yra bendri formaliai užfiksuoti norminiai valstybiniai teisėto elgesio kriterijai, nustatantys teisiškai leistiną ir ginamą elgesį, ir tokio elgesio ribos. Kai bendra elgesio … Daugiau…

Terminai civilinėje teisėje

TURINYS1. ĮVADAS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS: 2.1 Termino apibrėžimas 4 2.2 Termino pradžia 6 2.3 Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga 7 2.4 Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga 8 2.5 Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas 8 2.6 Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną 9 2.7 Termino teisinė reikšmė 9 3. … Daugiau…

Visuomenė ir nusikalstamumo prevencija

VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA TURINYS 1 VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMAS 3 2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ…4 2.1 VISUOMENĖS DALYVAVIMAS VYKDANT BENDRĄJĄ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ 4 2.2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT INDIVIDUALIĄJĄ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ 7 2.3 VISUOMENĖS INICIATYVA STABDANT NUSIKALSTAMUMĄ IR PAGALBA TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS IŠAIŠKINANT NUSAKALTIMUS 9 3 VISUOMENĖS GALIMYBĖS PRISIDĖTI PRIE NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS 11 LITERATŪRA 13 1. … Daugiau…

Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis

Tarptautinės teisės referatas Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykisKlaipėda 2002 m. spalis 27 d. P L A N A S 1. Įvadas 2. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. 3. Nacionalinės teisės harmonizavimas. 4. Tarptautinės teisės ir Lietuvos teisės sistema. 5. Tarptautinių organizacijų teisės aktai ir Lietuvos teisės sistema. 6. Tarptautinių teismų … Daugiau…

Unicef jungtinių tautų vaikų fondas

TURINYS:1. JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA 3 2. UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondas 4 3. UNICEF Lietuvoje 5 4. „VAIKYSTĖ PAVOJUJE“ — Tūkstantmečio plėtros tikslas 7 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA Jungtinių Tautų Organizacija yra tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 191 valstybė. Jungtinių Tautų Organizacija (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) buvo įkurta 1945 … Daugiau…

Teisėtas elgesys

KLAIPEDOS UNIVERSITETAS JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS REFERATAS TEISĖTAS ELGESYS Vykdytojas: Vadovas:KLAIPĖDA 2002 Darbo planas:1) Įvadas 2) Teisėtas elgesys – kas tai? 3) Teisėto elgesio požymiai 4) Teisėto elgesio motyvai 5) Išvados Įvadas Teisėto elgesio pažinimas – tai pažinimas “teisės gyvenime”. Elgesys yra konkretus žmogaus buvimo visuomenėje būdas, socialinės žmogaus charakteristikos pagrindas. … Daugiau…

Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektai

TURINYS ĮVADAS 3 1. Vertybinių popierių sąvoka 4 2. Vertybinių popierių rūšys 9 2.1 Akcija 9 2.2 Obligacija 10 2.3 Čekis 11 2.4 Vekselis 12 2.5 Konosamentas 13 2.6 Indėlių liudijimas 14 2.7 Valstybės skolinis įsipareigojimas 14 3. Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai 16 3.1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 16 3.2 Nacionalinė vertybinių popierių birža 17 3.3 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas 18 … Daugiau…

Teisinis reguliavimas

TURINYSĮžanga 2 Teisinis reguliavimas istorijos tėkmėje 3 Teisinis reguliavimas senovėje 3 Teisinis reguliavimas viduramžiais 4 Teisinis reguliavimas naujaisiais laikais 5 Teisinio reguliavimo sąvoka ir samprata 6 Teisinio reguliavimo objektas 8 Teisinio reguliavimo objekto ir teisės sampratos ryšys 12 Teisinio reguliavimo metodas 14 Teisinio reguliavimo stadijos 20 Teisinio reguliavimo subjektai 21 Išvados 22 Literatūros sąrašas 23 ĮŽANGA Teisinis reguliavimas – teisinėmis priemonėmis įgyvendinamas teisės … Daugiau…

Teisminio precedento kaip teisės šaltinio raida anglijoje labaratorinis

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS IR ISTORIJOS KATEDRAVilniaus universiteto Teisės fakulteto Neakivaizdinio skyriaus I KURSO ( 4 m.) IV GRUPĖS LABORATORINIS DARBAS TEISMINIO PRECEDENTO, KAIP TEISĖS ŠALTINIO, RAIDA ANGLIJOJE Vadovas: 2002 m. Druskininkai TURINYS Įvadas 3 1. Teisminio precedento esmė ir reikšmė 5 2. Teisminio precedento struktūra … Daugiau…

Valstybinio valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys

Įvadas 3 Dėstymas 5Seimo parlamentinė kontrolė 5 Seimo komitetų vieta valstybės kontrolėje 5 Seimo komitetų įgaliojimai 5 Seimo kontrolierius 6 Vyriausybės vykdoma valstybės kontrolė 8 Ministerijos sekretoriaus funkcijos 8 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės institutas 9 Valstybės kontrolės samprata 9 Valstybės kontrolės funkcijos 10 Valstybės kontrolės veiklos parlamentinė kontrolė 11 Apskrities … Daugiau…

Teismo nuosprendis

NUOSPRENDIS BAUDŽIAMAJAME PROCESE Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme paprastai užbaigiamas nuosprendžio priėmimu, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu padaręs konkretų nusikaltimą arba yra išteisinamas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas skelbia, ,,jog asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“. Ne bet koks, … Daugiau…

Valstybinis auditas

TURINYS1. ĮVADAS 3 p. 2. AUDITO REIKŠMĖ IR BŪTINUMAS 6 p. 2.1. Audito reikšmė 6 p. 2.2. Audito būtinumas 7 p. 3. AUDITO SĄVOKA IR TIKSLAI 9 p. 4. AUDITO RŪŠYS 13 p. 5. AUDITO STRUKTŪRA 18 p. 5.1. Audito aplinka 18 … Daugiau…

Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas lietuvoje

VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE Konstitucinės teisės rašto darbas Vilnius 2003 TURINYS ĮVADAS 3 1. ISTORINĖ LYČIŲ LYGIATEISIŠKUMO RAIDA LIETUVOJE 4 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIS 6 3. 1998 M. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS 7 4. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA 11 5. JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA DĖL MOTERŲ … Daugiau…

Vogtų transporto priemonių gabenimo per vs užkardymas

VOGTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GABENIMO PER VS UŽKARDYMAS DARBO PLANAS 1. Įvadas. 2. Identifikavimas: a) „Opel“ automobilių VIN ženklų reikšmės; b) VW ir Audi VIN ženklų reikšmės; c) BMW automobilių VIN ženklų reikšmės; „Mercedes Benz“ automobilių VIN ženklų reikšmės; d) „Ford“ automobilių VIN ženklų reikšmės; e) „Renault“ automobilių VIN ženklų reikšmės; … Daugiau…

Teisės istorijos kodas tistk 2102 dokumentas

TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102) PROGRAMA Teisės istorija – tai integralus dalykas, kuris apjungia Mykolo Romerio universitete dėstomus Užsienio šalių ir Lietuvos teisės istorijos dalykus, todėl sudarant programą remtasi pastarųjų dalykų programomis. Tai privalomas studijų dalykas dėstomas Teisės ir valdymo studijų bakalauro programos I kurso 1 semestre (32 val.paskaitų ir … Daugiau…

Vyriausybės institutas vengrijos konstitucijoje

Vyriausybės institutas Vengrijos konstitucijoje Vengrijos konstitucija buvo priimta dar 1949 metais ir reformuota 1972 metais. Pirminis konstitucijos tekstas priminė TSRS 1936 m. konstituciją. Tačiau dabar konstitucijos turinys, įskaitant ir valstybės pavadinimą iš esmės pasikeitė. Pagrindinio įstatymo demokratizavimas prasidėjo 1989 metais, kai buvo įsteigtas referendumo institutas, sustiprintas Valstybės susirinkimo savarankiškumas, įtraukta … Daugiau…

Vaiko teisės

Kalbėdama apie vaikus , norėčiau išreikšti tikriausiai visų mūsų nuomonę, jog jie yra mums brangiausi, dėl jų mes gyvename, jiems paliksime viską ką esame pasiekę gera trokšdami, kad jie tai perimtų ir tęstų savo ir savo šalies labui. Trokšdama, kad vaikystė būtų laiminga, kad vaikas savo paties ir visuomenės labui … Daugiau…

Teisminė valdžia

1. TEISMINĖS VALDŽIOS SĄVOKATerminas teisminė valdžia gali būti vartojamas įvairiomis prasmėmis. § Tai Lietuvos teismų sistema, vienas ar keli konkretūs teismai. § Valstybės teisminių institucijų, vykdančių teisingumą, sistema. § Tai ne tik sistema, bet ir tam tikrų institucijų vykdomos funkcijos. Teisminė valdžia nėra vien tik suprantama kaip teismai. Ji apima … Daugiau…

Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas

TURINYSĮVADAS 1 I. ŽMOGAUS TEISĖS ISTORIJOS BĖGYJE 2 II. GINAMŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KATALOGAS 4 III. PAGRINDINIAI PASAULIO DALIŲ DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŽMOGAUS TEISES 1. EUROPOJE: A. VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA B. TARPTAUTINIS PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTAS C. TARPTAUTINIS EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ IR KULTŪRINIŲ TEISIŲ PAKTAS 10 D. EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS … Daugiau…

Valstybės ir teisės santykis

PLANAS 1. Įvadas 2. Teisė ir valstybė: a) valstybės valdymo forma; b) norminiai ir administraciniai valdymo aktai; c) įtikinimas ir prievarta. 3. Išvados. ĮVADAS Per visą žmonijos gyvavimo laikotarpį randame daug valstybės sąvokų apibrėžimų; valstybė laikui bėgant vystosi ir keičiasi, todėl ir jos samprata keičiasi. Jei anot senovės Graikų filosofo … Daugiau…

Valstybės sienų apsaugos pradžia lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Valstybės sienų apsaugos pradžia Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę Po penkiasdešimties Sovietų Sąjungos okupacijos metų 1990m. kovo 11d. Lietuva vėl tapo laisva ir nepriklausoma. Iškilo uždavinys kaip ir 1918-aisiais – užtikrinti atkurtos valstybės sienos saugumą ir neliečiamumŕ. Jau pirmomis dienomis buvo priimta keletŕ svarbiř norminiř aktř valstybës sienos nustatymo ir jos apsaugos … Daugiau…