Vyriausybės institutas vengrijos konstitucijoje

Vyriausybės institutas Vengrijos konstitucijoje Vengrijos konstitucija buvo priimta dar 1949 metais ir reformuota 1972 metais. Pirminis konstitucijos tekstas priminė TSRS 1936 m. konstituciją. Tačiau dabar konstitucijos turinys, įskaitant ir valstybės pavadinimą iš esmės pasikeitė. Pagrindinio įstatymo demokratizavimas prasidėjo 1989 metais, kai buvo įsteigtas referendumo institutas, sustiprintas Valstybės susirinkimo savarankiškumas, įtraukta … Daugiau…

Vaiko teisės

Kalbėdama apie vaikus , norėčiau išreikšti tikriausiai visų mūsų nuomonę, jog jie yra mums brangiausi, dėl jų mes gyvename, jiems paliksime viską ką esame pasiekę gera trokšdami, kad jie tai perimtų ir tęstų savo ir savo šalies labui. Trokšdama, kad vaikystė būtų laiminga, kad vaikas savo paties ir visuomenės labui … Daugiau…

Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas

TURINYSĮVADAS 1 I. ŽMOGAUS TEISĖS ISTORIJOS BĖGYJE 2 II. GINAMŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KATALOGAS 4 III. PAGRINDINIAI PASAULIO DALIŲ DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŽMOGAUS TEISES 1. EUROPOJE: A. VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA B. TARPTAUTINIS PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTAS C. TARPTAUTINIS EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ IR KULTŪRINIŲ TEISIŲ PAKTAS 10 D. EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS … Daugiau…

Teisminė valdžia

1. TEISMINĖS VALDŽIOS SĄVOKATerminas teisminė valdžia gali būti vartojamas įvairiomis prasmėmis. § Tai Lietuvos teismų sistema, vienas ar keli konkretūs teismai. § Valstybės teisminių institucijų, vykdančių teisingumą, sistema. § Tai ne tik sistema, bet ir tam tikrų institucijų vykdomos funkcijos. Teisminė valdžia nėra vien tik suprantama kaip teismai. Ji apima … Daugiau…

Valstybės ir teisės santykis

PLANAS 1. Įvadas 2. Teisė ir valstybė: a) valstybės valdymo forma; b) norminiai ir administraciniai valdymo aktai; c) įtikinimas ir prievarta. 3. Išvados. ĮVADAS Per visą žmonijos gyvavimo laikotarpį randame daug valstybės sąvokų apibrėžimų; valstybė laikui bėgant vystosi ir keičiasi, todėl ir jos samprata keičiasi. Jei anot senovės Graikų filosofo … Daugiau…

Valstybės sienų apsaugos pradžia lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Valstybės sienų apsaugos pradžia Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę Po penkiasdešimties Sovietų Sąjungos okupacijos metų 1990m. kovo 11d. Lietuva vėl tapo laisva ir nepriklausoma. Iškilo uždavinys kaip ir 1918-aisiais – užtikrinti atkurtos valstybės sienos saugumą ir neliečiamumŕ. Jau pirmomis dienomis buvo priimta keletŕ svarbiř norminiř aktř valstybës sienos nustatymo ir jos apsaugos … Daugiau…

Turto draudimo sutartis

Įvadas 3 III. Turto draudimo sutarties samprata 5 II. Turto draudimo sutarties turinys 25 1. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos 25 2. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos 38 III. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas 46 Išvados 58 Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas 61 Reziume anglų kalba 65 Įvadas Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip draudimo … Daugiau…

Teisės principai sąvoka ir reikšmė

TURINYSTeisės principai 3 Teisės principų samprata ir funkcijos 4 Bendrieji teisės principai 5 Teisinis reguliavimas 8 Teisės principų rūšys 10 Civilinės teisės principai 12 Civilinio proceso teisės principai 13 Civilinio proceso principų klasifikacija 14 Konstituciniai principai 15 Administracinės teisės principai 16 Literatūra 19 TEISĖS PRINCIPAI Vienas pagrindinių ir visuotinai pripažitų baudžiamosios teisės principų yra atsakomybės neišvengiamumo principas. Jis reiškia, kad kiekvienas … Daugiau…

Teisės aiškinimas

TURINYSĮVADAS 3 1. TEISĖS AIŠKINIMO SAMPRATA 4 2. TEISĖS AIŠKINIMO METODAI IR TAISYKLĖS 7 2.1. Lingvistinis teisės aiškinimo metodas 8 2.2. Sisteminis teisės aiškinimo metodas 9 2.3.Istorinis teisės aiškinimo metodas 10 2.4. Teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas 11 2.5. Precedentinis teisės aiškinimo … Daugiau…

Teisėspapročiai ir principai kaip teisės šaltiniai

Turinys Įvadas 1 1. Teisės papročių ir principų teoriniai aspektai 3 2. Teisinis paprotys, kaip teisės šaltinis 4 3. Teisės principai 5 3.1. Teisės principų pavidalai 7 3.2. Teisės principų rūšys 8 4. Teisės principai, kaip teisių ir pareigų vienovės šaltiniai bei įgyvendinimo sąlygas 9 4.1. Teisės principas tarpšakinių lygmeniu … Daugiau…

Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis lietuvoje

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRAKursinis darbas Nevyriausybinės organizacijos Dėst. doc. Antanas Šenavičius Atliko: EMS- 0 gr. studentas Kaunas, 2003 Turinys |Įvadas |3 | |1. Visuomeninių organizacijų funkcijos |4 | |2. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos |5 | |apribojimai | | |3. Visuomeninių organizacijų teisinės garantijos … Daugiau…

Teisinis reguliavimas

TurinysĮvadas 2 1. Teisinio reguliavimo sąvoka 3 2.Teisinio reguliavimo stadijos 5 3. Teisinio reguliavimo priežastys 7 Išvados 9 Literatūra 10 Įvadas Darbo autorius palaiko A. Vaišvilos nuomonę, kad Teisinis reguliavimas yra teisės veikimo dalis, apibūdinanti teisės poveikį subjektų elgesiu ir veiklai. Teisiškai reguliuojant teisiniais įsakymais (liepimais) nustatomi reguliuojamų santykių dalyvių … Daugiau…

Uzsienieciai

ĮVADAS 3 1. DĖSTOMOJI DALIS 4-23 1.1. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje 4-6 1.2. Sveikatos draudimas 6-7 1.3. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 8-9 1.4. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 9-10 1.5. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams 10-12 1.6. Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje 12-16 1.7. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas 16-18 1.8. Neteisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką 18-19 1.9. … Daugiau…

Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas europoje

Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir kišimosi į privačią žmogaus sferą buvo ta varomoji visuomenės jėga, sudariusi sąlygas atsirasti pirmiesiems žmogaus teisių apsaugos dokumentams. Jau 1215 metais Anglijos Magna carta bei 1628 metų Teisių peticija įtvirtino … Daugiau…

Teises teorija

Įvadas Vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų – tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja begalė saitų – pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai … Daugiau…

Turto draudimo sutartis

Įvadas 3 III. Turto draudimo sutarties samprata 5 II. Turto draudimo sutarties turinys 25 1. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos 25 2. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos 38 III. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas 46 Išvados 58 Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas 61 Įvadas Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip draudimo sutarties atmainai apibūdinti, … Daugiau…

Teisėkūros sąvoka subjektai būdai ir rūšys

TURINYS ĮVADAS 4 1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5 2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7 3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9 4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10 4.1. Originalioji teisėkūra 10 4.1.1. Deleguotoji (arba įgaliotoji) teisėkūra 10 4.1.2. Tautos teisėkūra – referendumas 10 4.2. Sankcionuota teisėkūra 15 IŠVADOS 17 LITERATŪRA SĄRAŠAS 18 ĮVADAS Žmogaus teisės … Daugiau…

Valstybės imunitetas

VALSTYBĖS IMUNITETAS TURINYS TURINYS 1 SUVERENO IMUNITETAS 1 ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINOS 2 PAGRINDINIAI VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ SKIRTUMAI 4 VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ TAIKYMAS LIETUVOS TEISMUOSE 5 IŠVADA 7 LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 SUVERENO IMUNITETAS Pradedant kalbėti apie valstybės imunitetą, pirmiausia reikėtų paminėti teritoriją, kurios … Daugiau…

Vaikų teisių apsaugos institucijos

TURINYS1. Įvadas 3 2. Vaiko teisių konvencija 4 1) Pagrindiniai principai 4 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas…. 7 1) Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema 7 4. Vaiko teisių sergėtojai 8 1) Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai 8 2) Santykiai su vyriausybe 11 3) Santykiai su … Daugiau…

Turtas kaip civilinių teisių objektas labaratorinis1

1. Turinys 2 2. Įvadas 3 3. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose 4 4. Įmonė – nuosavybės teisės objektas 6 5. Vertybiniai popieriai kaip specifinis civilinių teisių objektas 8 6. Ekonominė turto samprata 11 7. Išvados 13 8. 14 temos (Atstovavimas) 9 uždavinys 14 9. Literatūra 16 Įvadas Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje 1- oje dalyje … Daugiau…

Teisės teorija

ĮVADASTeisinės atsakomybės institutas yra vienas svarbiausių teisinių reiškinių kuris iš esmės pagrindžia teisinės sistemos egzistavimą. Tam, kad tauta būtų laikoma civilizuotos visuomenės dalimi, ji turi turėti atitinkamo lygio teisinę sistemą. Ši teisinė sistema turi pasižymėti tokiomis savybėmis, kaip pastovumas ir universalumas. Noriu pasakyti, kad pastovumas ir universalumas yra suprantami, kaip … Daugiau…

Viešosios ir privačiosios teisės subjektai

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO (Hans Kelsen. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002 m.) Kaip būdingiausią atvejį pasvarstykime viešosios ir privačiosios teisės skirtumą, kuris iš ties yra tas pamatas, į kurį remdamasis šiuolaikinis teisės mokslas sisteminą teisę. Iki pat šių dienų nepavyko rasti visiškai patenkinamošio skirtumo apibrėžimo. Dauguma laikosi požiūrio, kad čia … Daugiau…

Valstybės institucija ir teisės norminis aktas tarpusavio santykis įtaka teisės norminių aktų hierarchijai

Rašydamas šį kursinį darbą, stengsiuosi atskleisti duotosios temos: ,, Valstybės institucija ir teisės norminis aktas: tarpusavio santykis, įtaka teisės norminių aktų hierarchijai’’ esmę. Stengsiuosi tiksliai ir išsamiai aptarti temoje dominuojančius objektus, jų tarpusavio santykį. Nuo senų senovės mąstytojai mėgino atsakyti į klausimą, kas yra valstybė. Romos filosofas Markas Tulijus Ciceronas … Daugiau…

Teisės teorija politologams

1. TEISĖ IR KITI ELGESIO REGULIATORIAITeisės sąvokos problema Esamybės ir privalomybės santykio problema Teisė yra daugiaplanė, nes kasdienėj kalboj teisės terminas yra vartojamas keliomis prasmėmis. Objektinė teisė (valstybės nustatomos normos, nurodytos teismų sprendimuose, aktų sistemose: šeimos, civilinė, administracinė teisė) Subjektinė teisė (nurodo į socialinių santykių galimybes: žmogaus teisės į informaciją, … Daugiau…

Teisės socialogija

Teisės sociologijos samprata. Dvejopas požiūris į teisę. TS- tai bendros sociologijos sritis nagrinėjanti teisinių atsiradimą , struktūrą,dinamiką ir vaidmenį visuomenėje. Teisė yra visuomeninis reiškinys todėl aktualizuoti šį visuomeninį reiškinį atsiribojant nuo politinių ,ekonominių bei kt. aspektų neįmanoma. Čia ir slypi teisės analizės problema. Taip galima suprasti teisės prigimtį, reikalinga ne … Daugiau…

Valstybinė žemėtvarka

T U R I N Y S: I. ĮVADAS 2 II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS TVARKYMAS 3 1. BENDROJI VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKA 3 2. ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKA 6 3. VALSTYBINIS ŽEMĖS KADASTRAS 7 4. ŽEMĖS TEISINIS REGISTRAVIMAS 8 III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SANTYKIŲ REGULIAVIMAS 10 1. SĄVOKA, METODAI IR RIBOS 10 2. VALSTYBINĖS IR … Daugiau…

Teisės teorijos metodai

PLANAS Įvadas 1 1. Teisės teorijos mokslo metodų reikšmė 2 2. Teisės teorijos metodai: 2 2.1. Filosofinis teisės pažinimo metodas 2 2.2. Sociologinis metodas 3 2.3. Dogmatinis teisės metodas 3 2.4. Istorinis teisės pažinimo metodas 4 2.5. Kritikos metodas 4 2.6. Specialūs metodai 4 3. Baudžiamojo proceso mokslo metodai: 5 … Daugiau…

Teisės norma

ĮŽANGA Teisės norma – visos teisės sistemos pirminis elementas. Teisės normos jungiamos į teisės institutus, teisės šakas, ir sudaro visą teisės sistemą. Teisingas teisės normos, jos požymių, turinio, struktūros supratimas turi ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Analizuojant teorinius teisės normų struktūros klausimus, išskiriant jų požymius, rūšis bei lyginant … Daugiau…

Tarptautinės sutartys

TARPTAUTINĖS SUTARTYS TURINYSĮvadas 3 1. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija 5 2. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai 5 3. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys 6 4. Tarptautinių sutarčių rūšys 7 5. Tarptautinės sutartys ir LR teisės sistema 8 6. Tarptautinių sutarčių sudarymas 9 7. Tarptautinių sutarčių … Daugiau…

Tarptautinis baudžiamasis teismas

TURINYS ĮVADAS 3 1. TBT STRUKTŪRA 7 2. BENDRIEJI TBT JURISDIKCIJOS ASPEKTAI 9 3. BYLOS TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. BAUSMĖS. SPRENDIMO AR NUOSPRENDŽIO APSKUNDIMAS 21 4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR TEISMINĖ PAGALBA 22 IŠVADOS 23 LITERATŪROS SĄRAŠAS 25 PRIEDAI 26 ĮVADAS Tarptautinė bendruomenė, susidurdama su skaudžiomis Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų pasekmėmis, jau praeito … Daugiau…