Bendros zynios apie varikli

BENDROS ŽINIOS APIE VARIKLIUS Variklių klasifikacija Šiluminiai varikliai klasifikuojami pagal įvairius būdingus požymius. Pagal darbo mišinio uždegimo būdą skiriami varikliai, kuriuose mišinys uždegamas priverstinai papildomu energijos šaltiniu (elektros kibirkštimi, elektrofakelu ir t.t.) arba jis užsiliepsnoja savaime dėl aukštos suspausto oro temperatūros. Šie varikliai dažniausiai vadinami jų išradėjų vardais. Varikliai su … Daugiau…

Teorinė mechanika paruoštuke

Teorine mechanika Mechanika yra mokslas nagrinėjantis kūnu judėjimą ir pusiausvyra. Priklausomai nuo kūno būvio mechanika skirstoma i duju, skysto ir kieto kūno mecanika. Savo ruožto kieto kūno mechanika skirstoma i standaus ir deformuoto. Standus yra kūnas, kuris veikiamas jegu nesideformuoja. Paprasčiausias kūnas yra materialus taškas. Tai toks kūnas kurio matmenų … Daugiau…

Mechaninis darbas

Mechaninis darbas Stumdami vežimėlį, keldami krovinį, ištempdami spyruoklę mes atliekame mechaninį darbą. Panagrinėkime, kuo apibūdinamas darbas. Nėra judėjimo – nėra darbo. Jei ant virvės kabąs krovinys nejuda, tai sunkio jėga darbo neatlieka. Antra vertus, jei kūnas juda iš inercijos nesutikdamas pasipriešini- mo, tai darbas taip pat neatliekamas. Jei nėra kūną … Daugiau…

Virpesių mažinimas dempferio pagalba

VIRPESIŲ MAŽINIMAS DEMPFERIO PAGALBA Turinys 1. Įvadas 2 2. Darbo tikslas 3 3. Pavaros mechaninės dalies struktūra ir dinaminis modelis 3 4. Pavaros mechaninės dalies virpesių lygtys ir struktūrinės schemos 4 5. Pavaros elektrinės struktūrinės schemos 10 6. Išvados 19 Įvadas Poligrafijoje plačiai naudojamos plokščiosios spaudos daugiaspalvės ruloninės ofsetinės spausdinimo mašinos. Tokios mašinos komponuojamos iš … Daugiau…

Mašinų techninės priežiūros tp-2 periodiškumas ir darbai masinu plovimas

Mašinų techninės priežiūros (TP-2) periodiškumas ir darbaiTechninė priežiūra – tai kompleksas darbų (operacijų), kuriais siekiama išlaikyti pagal paskirtį naudojamo, laikomo arba transportuojamo gaminio darbingumą arba tvarkingumą. Techninė priežiūra apima mašinos techninės būklės kontrolę (diagnozavimą), valymą ir plovimą, tepimą, varžtų užveržimą, kai kurių dalių pakeitimą (pavyzdžiui, filtravimo elementų, purkštuvų), reguliavimą ir … Daugiau…

Remonto darbų atlikimo organizavimas

DIPLOMINIS PROJEKTAS TEMA: REMONTO DARBŲ ATLIKIMO ORGANIZAVIMAS Įvadas Žemės ūkis – viena svarbiausių Lietuvos ūkio šakų. Daugiau nei pusę Lietuvos ploto sudaro žemės ūkio paskirties žemė (3,95 mln. ha), iš kurios 2,9 mln. ha – ariamoji žemė. Žemės ir maisto ūkyje sukuriama nemaža Lietuvos bendrojo vidaus produkto dalis, kuri palaipsniui … Daugiau…

Hae elektrines dalies projektas

HAE skirta elektros sistemos paros apkrovos grafikui išlyginti, HE ir AE darbo eko- nomiškumui, sistemos patikimumui padidinti ir pan. Esant elektros pertekliui HAE agregatai veikia siurblio režimu ir pumpuoja vandenį iš apatinio tvenkinio į viršutinį. Kai elektros stinga, agregatai veikia turbinos režimu. Kitu laiku HAE agregatai gali veikti sinchroninio kompensatoriaus … Daugiau…

Transporto pletros strategija

Įvadas 1993 m. buvo parengta ir 1994 m. LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė Lietuvos transporto plėtros programa, kuri aprėpė laikotarpį iki 2015 metų, atliko svarbų vaidmenį atkuriant ir plėtojant Lietuvos transporto sistemą. Programa neblogai buvo įvertinta ir tarptautiniu mastu. Tačiau Europos ir kitose valstybėse susiklostė tradicija peržiūrėti nacionalines transporto plėtros strategijas … Daugiau…

Metalo apdirbimo technologijos

TURINYS• Įvadas • Metalo liejybos vystymasis ir paplitimas Lietuvoje • Naikinimas ir sunykimas • Lietinės metalo plastikos reikšmė • Metalo pjovimas • Metalo dildės ir dildymas • Dildymas • Metalo skutimas • Pritrynimas • Metalo dirbinių šlifavimas ir įrankių galandimas • Grąžtai ir gręžimas • Gręžimas • Metalo tiesinimas ir … Daugiau…

Skysčių mechanika

2. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skystis vadinamas vienalytis fizikinis kūnas, kurio dalelės yra judrios, silpnai tarpusavyje susijusios. Lašeliniai skysčiai – skysčiai, kurie ir didelio slėgio veikiami nekeičia tūrio. Dujiniai skysčiai – dujos, kurių tūris priklauso nuo slėgio. Realieji skysčiai – tai skysčiai, kurie … Daugiau…

Metalai

TurinysĮvadas 3 Kas yra metalai? 4 Metalų lydiniai 4 Iš metalų istorijos 5 Trumpai apie metalurgiją 5 Senovės metalai 5 Viduramžių metalai 7 Dažniausiai naudojami metalai 8 Auksas 8 Sidabras 8 Gyvsidabris 9 Aliuminis 9 Geležis 10 Švinas 11 Varis 11 Magnis 12 Metalų kelias į gyvenimą 12 Metalų vardai 13 Metalų tėvynė 14 Metalų savybės 15 Metalų mechaninės savybės 16 Technologinės metalų savybės 16 Metalai ir spalvos 17 Gyvybė, sveikata ir metalai 17 … Daugiau…

Generatoriai

Rubidium generatoriaiRubidium generatoriai patys žemiausi atominės generatorių šeimos nariai.Jie veikia 6,834,682,608 Hz, rezonancinis dažnis rubidium atomo (8Rb), ir naudoja rubidium dažnį,kad valdytų kvarcinio generatoriaus dažnį.Mikrobangų signalas gautas iš osciTjator kristalo,naudojamas 87Rb porose,neperžiangiant ribos ir verčia atomus į specifinę energijos būseną.Atomai apsorbuoja apatinį spindulį,nukreiptą į lastelę,kadangi tai juos verčia į atskirą … Daugiau…

Rea elementų kostravimas

RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS (REA) ELEMENTAI Pagrindinės REA konstrukcijų funkcijos Sudėtingų elektroninių sistemų su integralinėmis schemomis ir mikrosurinkimais vystymasis, ženklios laiko sąnaudos jų projektavimui ir gamybai, sąlygojo būtinybę tipizuoti elektroninių modulių konstrukcijas taip sukuriant radioelektroninę aparatūrą (REA). Konstrukcinį REA išpildymą apsprendžia eksploatacinės ir išdėstymo sąlygos, schemotechninė ir konstruktorinė bazės. 5.1 pav. Radioelektroninės … Daugiau…

Trifazės kintamosios srovės asinchroniniai elektros varikliai

§ 17. Trifazės kintamosios srovės asinchroniniai elektros varikliai Unifikuotos serijos A asinchroniniai varikliai būna įvairių modifikacijų ir įvairios konstrukcijos. Apipučiamasis trifazės kintamosios srovės serijos A02 asinchroninis variklis, parodytas 33 paveiksle, a, susideda iš lieto ketinio stovo’, šerdies, apvijos, trumpai sujungto rotoriaus ir guolių skydų. Stove 10 yra šerdis 12, kuri … Daugiau…

F-22 raptor

Birštono vidurinė mokykla F-22 “Raptor” [pic] Parengė: Darijus Aliuskevičius Mokytojas: Algis Guobys F-22 „Raptor“ galima drąsiai vadinti XXI amžiaus lėktuvu. Jo konstruktoriams pavyko suderinti modernias skrydžio charakteristikas su šiuolaikiškiausia elektronika ir paskutiniais „Stealth“ pasiekimais. Šiame lėktuve dera aštuonios svarbiausios charakteristikos:Skrydžio slaptumas, lengvas manevringumas, sugebėjimas skrieti viršgarsiniu – kreiseriniu greičiu, geras … Daugiau…

Atsinaujinančios ir alternatyvios energijos šaltiniai

Turinys1. Įvadas 2. Atsinaujinančios ir alternatyvios energijos šaltiniai 3. Saulės energijos naudojimo priešistorė 4. Saulės energijos panaudojimas 5. Saulės energija Lietuvoje 6. Išvados 7. Naudota Literatūra 1. Įvadas Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas turi žymų potencialą ir teoriškai gali beveik neribotai tiekti santykinai švaria energija. Paskutiniu metu energijos gamyba naudojant atsinaujinančius … Daugiau…

Metalų konstrukcijų egzaminui

1. Sprendimų eiliškumas: 1) konstrukcinė schema (laikančiųjų konstrukcijų išdėsty-o planai; pjūviai); 2) skaičiuojamoji schema; 3) apkrovos; 4) įrąžos; 5) matmenų parinkimas ir patikrinimas; 6) mazgai, jungtys, atramos; 7) brėžiniai. Konstrukcijai keliami reikalavimai: 1) turi būti patikimos (stiprumas, standumas, stabilumas); 2) ekonominis reikalav; 3) transportabilumo reikalav; 4) technologiš-umo reikalav; 5) ilgaamžiškumo … Daugiau…

Saltkalvystės pagrindai

TURINYS 9. DROZIMAS 9.1 Drožimo taikymas detaliu apdirbimui 9.2 Pjovimo režimo elementai. 9.3 Drožimo peiliai 9.4 Pjovimo elementų ir galios nustatymas 10. GREZIMAS 10.1 Gręžim procesasr jo taikymas 10.2 Plunksniniai grąžtai 10.3 Spiralinių grąžt konstrukcin ir geometrin elemen 10.4 Gręžimo proceso elementai 10.5 Pjovimo jėgų ir galingum apskaičiavimas gręžiant 10.6 … Daugiau…

Atsinaujinanti energetika Lietuvoje

Atsinaujinanti Energetika Lietuvoje 1992 m. Jungtinių Tautų konferencijoje „Aplinka ir plėtra“ buvo priimta aplinkos apsaugos ir tarptautinės veiklos programa remtinai plėtrai XXI amžiuje. 1997 m. Hararėje vykusiame World Solar Summit buvo priimta „Pasaulio saulės programa 1996-2005“, konkretizuojanti Earth Summit sprendimus. Ši programa patvirtinta 104 šalių delegacijų ir 17 valstybių vadovų … Daugiau…

Mechanikos egzaminams

1. Mechanika. Teorinė mechanika Mokslas, nagrinėjantis bendrus materjaliųjų kūnų judėjimo ir pusiausvyros dėsnius. T.M. yra mech mokslo dalis kurioje suformuluoti bendrieji mechanikos dėsniai. Remiantis tai dėsniais, tiriamas materialaus taško, materialių taškų sistemos ir standaus kūno judėjimas. TM yra gamtos mokslas, kuris remiasi bandymų, stebėjimų rezultatais ir panaudoja matematiką tiems rezultatams … Daugiau…

Medžiagų moklo konspektai

1.Medziagu pazinimo reiksme 2.Medziagu mokslo esme ir apibrezimas 3.Tiriamu medziagu struktura 4.Smulkausios dalelesir ju savybes.Boro postulatai.Kvantiniai skaiciai 5.Cheminai rysiai.Joninis,kovalentinis,metaliskasis,vandenilinis,molekulinis rysiai 6.Medziagu busenos 7.Cheminiu reakciju rusys ir kinetika.Homogenines ir heterogenines reakcijos.Cheminiu reakciju skirstymas 8.Mineralines zaliavos naudojamos statybiniu medziagu pramoneje 9.Svarbiausiu uolienu klasifikacija 10.Sukietejusio cemento korozija.Fizikine korozija,chemine korozija.Apsauga nuo korozijos. 11.Metalu korozija.Pagr … Daugiau…

Liejimo technologija labaratorinis

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS METALŲ TECHNOLOGIJOS KATEDRALIEJIMAS Mokomosios praktikos ataskaita Atliko: Tikrino: . KAUNAS 2005 Saugaus darbo taisyklės liejant liejinius:Atliekant mokomosios praktikos liejininkystės darbus reikia laikytis darbų saugos. Dirbant su formavimo mišiniais, ypac juos nupučiant ar valant juos nuo formų reikia dėvėti apsauginius akinius, kad mišinio nepatektų į akis. Darant tokius … Daugiau…

Adr 9 dalies referatas

Turinys1. Turinys 1 2. Bendrieji reikalavimai transporto priemonių konstrukcijai ir tinkamumo patvirtinimui 2 3. Bendrosios nuostatos 2 4. Atskiras tinkamumo patvirtinimas …3 5. Elektros įranga 6 6. Bendrosios nuostatos 6 7. Elektros laidų sistema 6 8. Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 6 9. Akumuliatoriai 6 10. Nuostatos dėl elektros instaliacijos dalies, esančios už vairuotojo kabinos 6 11. Elektros … Daugiau…

Masinu elementai

A. Elektros variklio parinkimas ir pavarų kinematinis skaičiavimas Pavaros mechanizmas paprastai pradedamas skaičiuoti, parenkant elektros variklį. Pradiniai duomenys pas mane yra duoti tokie (lentelė 1): Lentelė 1: Pavaros duomenysPARAMETRAI Galingumas P, kW 3,0 Kampinis greitis W, rad/s 3,8 Pagal šiuos duomenis aš vygdau kitus skaičiavimus variklio parinkimui. I. Elektros variklio … Daugiau…

Ab atrama

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Gamybos sistemų katedra Gamybinės praktikos ataskaita Atliko: D.Raupys MV-1 Priėmė: V. Jūrėnas Kaunas, 2004 “Kauno „Atramos“ gamyklos istorija – istorija ne pasakų Pelenės, pačiai sau netikėtai vieną kartą tapusios princese. Kalbant apie gamyklos šiandieną, galvojant apie viltingą jos rytdieną, taip ir norisi pasidžiaugti: tai bent akcinės bendrovės … Daugiau…

Peiliu su daugiabriaunemis keiciamomis plokstelemis konstrukciju tyrimas laboratorin labaratorinis

PEILIŲ SU DAUGIABRIAUNĖMIS KEIČIAMOMIS PLOKŠTELĖMIS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAS.PEILIŲ GALANDINIMAS Laboratorinis darbas Nr.6Darbo tikslas.Išnagrinėti tekinimo peilių su daugiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis (DKP) konstrukcinius ypatumus, bei DKP įstatymo į peilio kotą ir tvirtinimo būdus.Susipažinti su peilių galandinimu. Peilis su daugiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis (DKP) susideda iš:1 – koto; 2 – DKP; 3 – cilindrinio tvirtinimo … Daugiau…

Metalo medžio staklės ir įrankiai

Metalo,medžio apdirbimo staklės ir įrankiai Referato autorius : Tomas Jozonis Metalo įrankiai 1.Standartinės bonsai žirklės arba sekatoriaus, naudojamos storesnių šakelių iškirpimui. |[pic] |[pic] | |Standartinės bonsai |Sekatorius | |žirklės | |   2.Žnyplės vielai kirpti. Jos reikalingos vielos karpymui, gali būti didelės vidutinės ir mažos, priklausomai kokio storio vielą turėsite … Daugiau…

Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas

TURINYS KAKLIUKO IR VARŽTO ATSPARUMO TYRIMAS 2 1. Kakliuko statinis atsparumo tyrimas 2 1.1 Pradiniai duomenys 2 1.2 Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke 2 1.3 Takumo atsargos koeficijanto patikrinimas 3 2. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas 4 2.1 Pradiniai duomenys 4 2.2 Nuovargio stiprumas 4 2.3 Stiprumo atsargos koeficijantopatikrinimas 5 3 Varžto statinio atsparumo skaičiavimas 6 4. Varžto ciklinio atsparumo skaičiavimas 9 … Daugiau…

Tekinimo rezimu skaiciavimas laborator labaratorinis

TEKINIMO REŽIMŲ SKAIČIAVIMASDuomenų lentelė: Var. Nr. Ruošinio skersmuo Skersmuo po apdirbimo Apdirbimo ilgisDetalės ilgis Medžiaga Markė HB Tvirtinimo Būdas Ruošinys 55 98 90 400 500 80 Ketus СЧ24-44 207 II Tekinimo peilio parinkimas: Pasirenku, tiesaus aptekinimo aptekinimo peilį su darbine dalimi iš kietlydinio VST 18878 – 73 Darbinė dalis: BK6 … Daugiau…