Bendri reikalavimai imones pastatams patalpoms

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮMONĖS PASTATAMS, PATALPOMS REFERATASŠiuo metu įstaigų pastatai rekonstruojami, statomi nauji, atsižvelgiant į reikalavimus. Klientai kelia vis didesnius reikalavimus. Įstaigų vadovai, remiantis šiomis nuostatomis, stengiasi sudaryti geras darbo sąlygas, parinkti kvalifikuotą personalą ir sukurti konkurencišką įstaigą. Šiam tikslui reikalingos ir vadybos, ir technikos, ir psichologinės, ir statybinės žinios. Įstaigose … Daugiau…

Atliekų surinkimas ir jų rūšiavimas

TURINYSĮVADAS 3 1. ATLIEKŲ SURINKIMO BŪDAI IR ETAPAI 4 2. PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS 5 2.1. Nepavojingosios atliekos 5 2.1.1. Buitinės atliekos 5 2.1.2. Pramonės atliekos 6 2.1.3. Kitos atliekos 6 2.2. Pavojingosios atliekos 6 2.2.1. Pavojingų atliekų rinkimas 7 2.2.2. Pavojingų atliekų perkrovos stotys 7 2.2.3. Pavojingų atliekų … Daugiau…

Oro tarša1

2 1. ORO KOKYBĖ 1996 m. oro kokybė Lietuvoje nuolat stebėta 10 miestų ir pramonės centrų, 22 stacionariose oro kokybės kontrolės stotyse. Spalio mėn. Kėdainiuose pradėti oro užterštumo tyrimai antroje stotelėje Aristavoje. Per metus išanalizuota daugiau kaip 76 tūkst. oro bandinių, išmatuota pagrindinių oro priemaišų – dulkių, sieros dioksido, azoto … Daugiau…

Nelaimingi atsitikimai darbe

ĮVADASNelaimingas atsitikimas darbe – tai staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas, kai pavojingi ar kenksmingi veiksniai sukelia traumą arba taip pakenkia sveikatai, kad darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Dėl nelaimingų atsitikimų darbe Lietuvoje kasmet nukenčia apie 20 tūkstančių žmonių. 1000 dirbančiųjų tenka 3 nelaimingi atsitikimai darbe, iš kurių 0,14 … Daugiau…

Dabartine ekologine situacija Lietuvoje

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Dabartinė ekologinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Aktualiausios problemos. Kur daugiausia pasaulyje ekologiniu problemų. Darbą atliko: Edgaras Mačiulskis Giedrius Pranskevičius Dabartinės ekosistemos – tai ilgaamžės žmogaus sąveikos rezultatas. Šuolaikiniame žmogaus ir gamtos vystimosi etape iškilo reali ekosistemų ir ekosferos ekologinės pusiausvyros pažeidimo grėsmė. Žmogus tiesiogiai ar netiesiogiai savo veikla … Daugiau…

Prisirišimas prie vietos

Prisirišimas prie vietos yra santykinai pastovi, tačiau, tuo pat metu, kintanti psichologinė struktūra – tai sąmoningų ir nesąmoningų minčių schemos; jausmų, vertybių ir elgesio tendencijos, kurios sieja identitetą su geografine vieta ir sukuria polinkį ryšiui su šia vieta ateityje. Prisirišimas atsiranda per individo įprastinį ir malonų kasdienį patyrimą konkrečioje gyvenamoje … Daugiau…

Technikos

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ŽEMĖS ŪKIO AGRONOMIJOS FAKULTETAS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINU KATEDRA KVIETRUGIŲ AUGINIMO MECHANIZUOTA TECHNOLOGIJA Kursinis darbas Autorius stud. Žyrūnas bičius AF – 2k. – 1gr. Vadovas P. Šniauka Kaunas 2004 m.Turinys Įvadas 3 1. Analitinė dalis 4 1.1. Bendrosios žinios apie augalą ir jo charakteristiką 4 Augalo augimo sąlygos 4 Kvietrugių veislės 5 … Daugiau…

Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos

Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juosSiekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie signalai galioja nuo jų paskelbimo dienos. Iš viso nustatyti nustatyti 8 signalai: 1. … Daugiau…

Hidrologija

Vandens ištekliai 1.Hidrologijos ryšiai su kitais mokslais Hidrologija- mokslas apie žemynų paviršiaus vandenis, tiriantis jų savybes, dinamiką ir ryšį su kitais geografinės sferos elementais. Bendroji hidrologija susideda iš kelių organiškai tarpusavyje susijusių dalių: • Hidrometrijos – tiria metodus ir prietaisus vandens tėkmių judėjimui ir būsenai nustatyti, taip pat nagrinėja vandens … Daugiau…

Ignalinos atominė elektrinė ir jos keliamos problemos

TurinysĮvadas 3 1.Trumpai apie Ignalinos atominę elektrinę (IAE) 4 1.1.Faktai apie IAE 4 1.2.IAE istorija 5 1.3.Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema 6 1.4.Radiacinė apsauga 6 2.Teršalų, išmestų į atmosferą skirtingais IAE šaltiniais per 2001 metus kiekis ir priskaičiuotų mokesčių suma 8 3. Neradioaktyvusis aplinkos užterštumas (2003 m.) 9 4.Panaudoto kuro … Daugiau…

Misko naudojimas spera

Miško naudojimo rūšys 1) pagrindinės miško medžiagos – medienos ruoša. 2) Antrinių miško medžiagų ruoša. 3) Šalutinių miško medžiagų ruoša. 4) Miško naudojimas medžioklystės reikalams. 5) Miško naudojimas aplinkos objektų apsaugos reikalams. 6) Miško naudojimas gamtosaugos ir kultūros reikalams. 7) Miško naudojimas mokslinio tyrimo ir mokymo reikalams. 8) Miško naudojimas … Daugiau…

Ar geležinkelio transportas didžiausias aplinkos teršėjas

Ar geležinkelio transportas didžiausias aplinkos teršėjas? Kai kalbama apie geležinkelį, daugelio žmonių vaizduotėje susiformuoja toks reginys: juodas garvežys, toks pat kelias, daug naftos bei nešvarumų. Pasigirsta balsų, kad geležinkelio transportas jau pasenęs, atgyvenęs, morališkai netinkamas naudoti. Ar iš tikrųjų taip yra? Kiek šiuose teiginiuose tiesos? Specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos … Daugiau…

Pirtys dokumentas

Pirčių kilmė ir istorijaViso pasaulio tautos naudojasi pirtimis nuo neatmenamų laikų. Manoma, kad garo pirčių idėją mūsų protėviams „pašnibždėjo” pro stogo plyšį ant įkaitusio namų židinio krentantys lietaus lašai, arba paprasčiausiai ant židinio šliūkštelėtas vanduo.1. Pirčių kilmė Archeologai aptinka įvairių pastatų, skirtų kūno priežiūrai. Jų išorės formų įvairovę lėmė tiek … Daugiau…

Automobiliu utilizacija

ĮvadasVisame pasaulyje labai sparčiai vystosi pramonė ir transportas. Didėjant produkcijos kiekiui, susidaro daug neirstančių atliekų, kurios ilgam užteršia aplinką. Viena iš jų – naudoti automobiliai. Perdirbant automobilius, teigiamai prisidedama prie poveikio aplinkai mažinimo. Veiksmingas išteklių utilizavimas, kai nereikalingos medžiagos panaudojimos iš naujo, perdirbamos ar naudojamos vietoj energijos šaltinių, sumažina gamtinių … Daugiau…

Zmogus ir aplinka

1.Įvadas. Ekologijos samprata. Ekologija – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Šis mokslas nagrinėja organizmų, rūšių, jų populiacijų , bendrijų bei ekosistemų organizacinius ryšius, raidą, tiria energijos ir medžiagų apykaitos dėsningumus. Aplinka – tai gamtoje funkcionuojanti sistema, kurią sudaro glaudžiai tarpusavyje susiję gamtos ir … Daugiau…

Es ir Lietuva

EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS POLITIKA DĖL ATMOSFEROS IR ORO TARŠOS TURINYS ĮVADAS 3 1. ATMOSFERA IR ORO TARŠA 4 1. 1. Atmosfera 4 1. 2. Atmosferos ir oro taršos įtaka sveikatai 6 2. ES ORO APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮTAKA LIETUVAI 10 2. 1. ES oro apsaugos politikos įtaka Lietuvai 10 2. 2. Aplinkos oro kokybę … Daugiau…

Nemuno kilpų regioninis parkas

TURINYS1. NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS 2 2. Literatūra: 12 NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS Pirmosios mintys saugoti unikalų Punios šilą, sukuriant čia Tautos parką siekia prieškario laikus. Tačiau tik 1960 metais įkuriamas Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis. 1989 metais Vyriausybė priėmė nutarimą įsteigti Nemuno nacionalinį parką. Tačiau toks parkas įkurtas nebuvo! Vietoj … Daugiau…

Zemės drebėjimai Lietuvoje

Seisminių procesų pasireiškimų sritys nėra vienodai pasiskirsčiusios Žemėje. Dažniausiai tektoniniai žemės drebėjimai vyksta neseniai susidariusiose kalnuotose srityse (Alpės, Karpatai, Kaukazas ir kt.) ir ten, kur Žemės plutą yra suskaldę tektoniai lūžiai ir plyšiai. Yra stabilių Žemės plutos sričių, kuriose žemės drebėjimų beveik nebūna, arba jie juntami labai retai ir silpnai, … Daugiau…

Ae radiacinė sauga

Turinys ĮVADAS I. AE KATASTROFOS 4 RADIACINIAI ŠALTINIAI IR JŲ POVEIKIS 5 RADIACINĖ SAUGA 6 1. Darbuotojai 6 2. Gyventojai 6 RADIACINĖS SAUGOS ISTORIJA 7 II. ATOMINĖ ENERGIJA IR APLINKA 7 PRIEMONĖS ĮVYKUS REAKTORIAUS AVARIJAI 8 IŠVADOS LITERATŪRA ĮVADAS XX a. į žmonijos istorija įeis ne tik kaip kosmoso užkariavimo … Daugiau…

Es aplinkosaugos politika

ĮvadasDarbo tikslas – pateikti išsamią informaciją apie ES aplinkos apsaugos politiką ir jos įtaką Lietuvos aplinkos apsaugos politikos formavimuisi. Uždaviniai: 1. Aptarti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raidą 2. Apžvelgti ES aplinkos apsaugos valdymo bendruosius sektorius 3. Susipažinti su ES atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai 4. Aptarti ES … Daugiau…

Sapropelis ir jo panaudojimas

REFERATAS Ežerų dumblio – sapropelio panaujino galimybės TURINYS Įvadas. 4 Sapropelio gavyba. 4 Sapropelio apibudinimas 5 Sapropelio gavybos darbų organizavimas 7 Sapropelio cheminė sudėtis 7 Sapropelio panaudojimo galimybės 8 Literatūra. 15 Įvadas Sapropelis – tai biologinių procesų medžiaga, susiformavusi ežerų dugne per tūkstančius metų nuo paskutinio apledėjimo. Jis turi koloidinę drebučių pavidalo struktūrą. Labai … Daugiau…

Krėvos unija ir jos vertinimas istoriografijoje

TURINYS ĮVADAS 3 1. LIETUVOS POLITINĖ PADĖTIS X IV A 4 2. KRĖVOS SUTARTIES PASIRAŠYMO TIKSLAI 4 3. KRĖVOS SUTARTIES DOKUMENTO TURINYS 5 4. KRĖVOS AKTO PRASMĖ 7 5. KRĖVOS SUTARTIES PADARINIAI 7 6. 1387M. LIETUVOS KRIKŠTAS 7 7. IŠVADOS 9 8. LITERATŪRA 10 ĮVADAS Po Mirties 1377m. Algirdas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą paliko savo sūnui Jogailai. Išlaikyti … Daugiau…

Zemes drebejimai

ĮvadasŽemės drebėjimas – tai staigus žemės paviršiaus judėjimas. Žemės drebėjimas yra staigaus energijos išsilaisvinimo, kurį spinduliuoja seisminės bangos, pasekmė.Visi reiškiniai, kurie vyksta žemei drebant yra – seisminiai. Mokslas tiriantis žemės drebėjimus vadinasi seismologija. Dažniausiai seismines bangas sukelia litosferos plokščių judėjimas. Litosferos plokštės juda viena kitos atžvilgiu. Šis judėjimas yra ne … Daugiau…

Civilinė sauga

Civilinės saugos testas „Avarijos ir katastrofos“ 1. Avarija tai…. A) Netikėtas gedimas susijęs su dideliais nuostoliais B) Kova su gaivalinėmis nelaimėmis C) Darbai ekstremaliomis situacijomis 2.Avarijų lygmenys yra šie: A) Avarinė situacija, ribota avarija, miesto avarija, regiono avarija B) Regioninė avarija, vietinė evarija, miesto avarija, ribota avarija C) Avarinė situacija, … Daugiau…

Aplinka ir zmogus

1.Biosferos sandara Erdvė kurioje egzistuoja gyvybe vadinama biosfera. Biosfera yra žemės dalis,t.y. gyvųjų organizmų egzistavimo sritis. Biosfera susidarė prieš 3.4 – 4.5 mln. metų. Susideda iš litosferos(viršutinio žemės sluoksnio), hidrosferos(vandenų, jūrų, upių) ir atmosferos dalies- troposferos(oro). Litosfroje gyvybė aptinkama 2-3 km storyje, atmosferoje – iki 10-15 km aukščio, o hidrosferoje-visoje … Daugiau…

Zmogus ir gamta

Visos ekosistemos pasižymi glaudžiais ryšiais tarp gyvosios ir negyvosios gamtos komponentų užimamoje erdvėje.Ekologinė niša – tai biotinių ir abiotinių veiksnių, nuo kurių priklauso organizmo vieta biocenozėje ir ekosistemoje, kompleksas. Svarbiausias globalines problemas galima suskirstyti į 3 grupes: 1. techninės- ekonominės, susijusios su musu planetos gamtos išteklių išeikvojimu. 2. ekologinės, kylančias … Daugiau…

Ozono sluoksnis ir mūsų sveikata

Pastaraisiais metais, ypač pavasarį, vis dažniau girdime apie nuolat mažėjantį ozono sluoksnį virš mūsų galvų. Ši problema darosi globalinė, aktuali visiems žemės rutulio gyventojams. Biuras, renkantis duomenis apie ozono sluoksnio kitimą, įsikūręs Ženevoje. Ten suplaukia duomenys iš daugiau kaip 140 stočių, esančių skirtingose planetos vietose. Nuo 1978 metų šie duomenys … Daugiau…

Civilinė sauga

CIVILINĖ SAUGA – tai valstybinės ginybos sistemos dalis, turinti apsaugoti civiliniuc gyventojus karo ir taikos metu. UŽDAVINIAI: 1. rūpntis civiliniais gyventojais karo, diversijų metu. 2. Šalinti avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių darinius. 3. laiku įspėti gyventojus apie artėjančią ekstremalią būklę. 4. organizuoti ir atlikti evoliuciją. 5. Aprūpinti gyventojus individualiomis ir kolektyvinėmis … Daugiau…

Klimato atsilimas gamtos katastrofos ir zmonija

1.Klimato atšilimas XIX a. pab. prasidėjęs Žemės klimato atšilimas XX šimtmetyje įgavo dar spartesnius tempus. Per XX a. globalinė Žemės troposferos oro temperatūra pakilo 0,5 °C. Svarbiausia priežastis, dėl kurios prasidėjo visuotinis klimato atšilimas – šiltnamio efektą stiprinančių priemaišų (anglies dioksido, anglies monoksido, metano, azoto suboksido, azoto oksidų, vandenilio chloridų, … Daugiau…