Popiežius jonas paulius ii

TurinysĮvadas 3 1 Popiežiaus biografiniai faktai 4 1.1Karolis Jozefas Wojtyla 4 1.2Testamentas 5 2Popiežius palieka šį pasaulį 7 2.1Pasaulis atsisveikina su žmonių popiežiumi 7 2.2Maldininkai nebetelpa Romoje 8 2.3Didžiausios istorijoje laidotuvės 8 2.4Atsisveikina Lenkija 9 2.5Pasauliui išlydint popiežių, ašaras braukė ir klaipėdiečiai 10 2.6Laidotuves stebėjo namuose 10 2.7Verkė ir sapnavo 11 2.8Daug jaunimo 11 2.9Šilti prisiminimai stabdo ašaras 11 Išvados 13 Literatūra 14 Įvadas Noriu Jus … Daugiau…

Apie judaizmą

1. Apibūdinimas Judaizmas atspindi žydų tautos religiją ir kultūrą, ypatingai, nuo Babilono nelaisvės laikų, 535 prieš K., iki šių dienų. Taip, kaip Kristaus laikais judaizme buvo įvairių sektų, tokių, kaip fariziejai, sadukėjai ir Esėjai, taip ir šiandien jame yra daug skirtingų atšakų (pvz., ortodoksai, Chasidai, reformatai, konservatoriai ir pan.). Ko … Daugiau…

Religijos

SATANIZMAS 1. „Būsite, kaip dievai!“ Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą katę arba nekaltą mergelę, o visa tai vainikuoja „iškilminga“ seksualine orgija velnio garbei. Neretai satanizmui priskiriama ir tokia atributika, kaip ilgi vyrų plaukai, … Daugiau…

Rytų religijos

Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais.Rytų valstybės išsidėsčiusios šiaurės Afrikoje ir vakarų Azijoje. Labai priklauso nuo to, kokiu požiūriu remiamasi.Rytų šalys turi daug bendrų bruožų, tačiau ir didelių skirtumų.Dabar Rytuose … Daugiau…

Zydu šventės

Šabas ir dauguma kitų religinių švenčių žydų buvo švenčiamos nuo seniausių Izraelio istorijos laikų. Tačiau dvi čia aprašytos šventės įvestos daug vėliau – Purimas ir Pašventinimo šventė. Svarbiausios Izraelio religinės šventės susijusios su metų laikais ir žemdirbystės ciklu Kanaane. Švenčiama būdavo pavasarį, vasaros pradžioje ir rudenį. Tada žmonės eidavo į … Daugiau…

Sventasis raStas

ŠVENTASIS RAŠTAS Šventasis Raštas (gr. graphai (hagiai) / hiera grammata, lot. sacra scriptura / sancta scriptura), arba Biblija (gr. biblia (hagia), lot. biblia (sacra)), ekumeniniame leidime apimantis septyniasdešimt penkias knygas, nuo III a. krikščionių tradicijoje dalijamas į dvi dalis: Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą. Tai knygų rinkinys, I a. po … Daugiau…

Didziosios pasaulio religijos

PASAULIO RELIGIJOS TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų mokymų apie Dievą ir jo ryšius su mirtinguoju žmogumi rinkinį. Ganidas įdarbino daugiau negu šešias dešimtis mokytų vertėjų tam, jog būtų … Daugiau…

Tridento susirinkimas

Įvadas Sušauktas Tridento susirinkimas sieke pašalinti iš Bažnyčios jos konkrečias negales. Buvo vaisingas naujais įstatymais, ir reforma senųjų. Bet to neužteko kad Bažnyčioje būtų padarytą daug esminiu pakeitimu veikimo struktūrose. Todėl pasikeitimams turėjo svarba popiežius. Bet tokio susirinkimo būtinybes nesuprato popiežius Leonas X, kuris buvo ką tik uždaręs 1517 Laterano … Daugiau…

Satanizmas Lietuvoje

Satanizmo apraiškų Lietuvoje istorinė perspektyva. Devintajame dešimtmetyje atgavus sąžinės ir tikėjimo laisvę Lietuvoje pradėjo kurtis įvairios religinės bendruomenės, tačiau iki 1993 metų satanistinių grupių egzistavimas mūsų visuomenėje buvo tik hipotetinis. Būtent tais metais pasirodė pirmoji publikacija apie satanistų grupę viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Vėliau pasirodė daugiau panašių publikacijų, kuriose … Daugiau…

Tarptautinės sutartys

Paveikslų sąrašas1.1 paveikslas. Lietuvos Respublikos sutartys, sudarytos 1990 – 2002 metais 17 1.2 paveikslas. Tarptautinės sutartys, kurių dalyve yra Lietuvos Respublika 1990 – 2002 metais 23 ĮVADAS Tarptautinės sutartys šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje traktuojamos kaip pagrindiniai šios savarankiškos teisės sistemos šaltiniai. Ne tik pastebimai išaugo tarptautinių sutarčių skaičius, bet kai kurios … Daugiau…

Skorina

Medicinos fak. 3 Grupė Referatas Pranciškus Skorina Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaustuvininkas 2003 Pranciškus Skorina žmonijos atmintyjeKaip ir garsaus “Juodojo meno” išradėjo Johano Gutenbergo taip ir jo darbų tęsėjo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečio Pranciškaus Skorinos biografijoje yra nemaža spragų. Tyrinėjant P.Skorinos gyvenimą ir veiklą, daug prisidėjo įvairių šalių, ypač Baltarusijos … Daugiau…

Gerio ir blogio kova

ĮVADAS Bloganoriškumas. Temos pavadinimas aiškus ir konkretus, labai daug ką pasakantis. Jau tiesiogiai galima suprasti, kad tai blogio linkėjimas ir troškimas kitam žmogui. Nejau slapta niekad nepalinkėjai kam nors blogo? Nesvarbu kas tas žmogus bebūtų: ar kaimynė, ar artima draugė, ar aršiausias priešas, ar gatvėje tave užkliudęs praeivis, ar net … Daugiau…

Mirties psichologija

1. ĮvadasŽmonės yra būtybės, kurios suvokia savo pačių būtį. Žino, kas esa, žino, kad slypi kažkas kas sieja juos su pasauliu. Žino kai ką patys apie save – apie savo asmenybę, savo mąstymą, veiksmus ir poelgius, apie savo emocijas. Žino, kad yra susieti su pasauliu. Mes tai pat žinome, nors … Daugiau…

Krikštas pirmaisiais amžiais

Krikštas atleidžia gimtąją nuodėmę, suteikia pašvenčiamąją malonę ir padaro žmogų Dievo vaiku, Bažnyčios nariu. Jis duoda teisę priimti kitus sakramentus. Tai tikras dvasinis gimimas, viso krikščioniškojo gyvenimo pradžia. Krikštas egzistuoja jau nuo Jėzaus Kristaus laikų. Kristus yra pasakęs: “man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano … Daugiau…

Eutanazija už ir prieš

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos pozicija eutanazijos (eutanazija -gr. lengva mirtis) klausimu visada buvo vienareikšmė – visi žmonės turi teisę mirti kiek įmanoma oriau. Juk mirtis yra ne natūrali gyvenimo pabaiga, bet laikotarpis, kurį nepagydoma liga sergantys žmonės praleidžia ligoninėse socialiai ir emocionaliai izoliuoti. Žmonėms būtina suteikti galimybę, jei tik įmanoma, mirti … Daugiau…

Popiežius pakeitęs pasaulio veidą

Popiežius, pakeitęs pasaulio veidą (KAP) 1978 m. spalio 16 d. kardinolas Pericle Felici iš Šv. Petro bazilikos vidurinės lodžijos Šv. Petro aikštėje susirinkusiems nustebusiems tikintiesiems paskelbia: “Habemus Papam – Carolum Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtylam”. “Kuris pasirinko Jono Pauliaus II vardą”, – priduria jis. Pasigirsta mandagūs aplodismentai “užsieniečiui”. Tiktai po … Daugiau…

Religijos filosofija

Kas yra religijos filosofija? – Atsakyti į šį klausimą reikia spręsti daug žadančią, sykiu ir gana painią filosofinę užduotį: ji gali atskleisti mums nelauktų akiračių, bet ji gali įvilioti mus ir į nebeišbrendamus klystkelius. Religija, kaip ją vadina F. Heileris, yra “bendravimas su giliausia bei galutine tikrove”. Kas ši tikrovė … Daugiau…

Seima

„Kai kas sako, kad kunigystė – tai garbingas, daug aukos ir atsižadėjimo reikalaujantis pašaukimus. Tai tiesa, – sako kun. R.Jurkevičius.- Bet juk šeima – irgi yra garbingas, reikalaujantis aukos, atsidavimo ir atsižadėjimo pašaukimas. Jeigu jaunavedžiai vestuvių dieną stovėdami prie altoriaus suvoks, ką pasižada ir prisiekia, o negalvos apie netrukus prasidėsiančią … Daugiau…

Viskas po lygiai islamo religijoje

Viskas po lygiai, išskyrus meilę Taip liepia pranašas Muhamedas Leonidas SIUKIJAINENAS Juridinių mokslų daktaras Ar daugelis iš mūsų įsivaizduoja, ką musulmonams reiškia vedybos ir šeima? Aš ne kartą įsitikinau, kad daugeliui nenusimanančių – tai kažkas keisto, kas vadinama “daugpatystė” (kartais haremas), kur griežtai nustatyti veikiančių personažų vaidmenys. Vyras – savim … Daugiau…

Tikėjimas ir realigija

Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje (kasdienybėje): kodėl gyvename, kenčiame, mirštame?; kodėl vyksta karai, nelaimės?; kodėl žūsta nekalti žmonės?; kodėl tiek neteisybės pasaulyje? ir pan.Rašau būtuoju laiku (“padėdavo”, “atsakydavo”) ne todėl, … Daugiau…

Kristaus istoriskumas

PlanasI. Įvadas 1. Jėzus Kristus ir šiandiena 2. Jo santykis su istorija II. Jėzaus Kristaus pažinimo šaltiniai: 1. Pagonių pasisakymai 2. Žydų liudijimai: a) Juozapas Flavijus b) rabinų literatūra c) Negyvosios jūros ritiniai III. Daiktiniai Kristų gyvenus įrodymai: 1. Turino drobulė: a) jos istorija b) ką apie tai sako mokslas … Daugiau…

Liturginės spalvos

Yra 6 liturginės spalvos. Kiekvienos spalvos drabužiai dėviami per tam tikras šventes. 1 spalva- aukso spalva. Liturginių spalvų įvairovė kilo iš spalvai teikiamos simbolinės ir mistinės reikšmės, tačiau liturginės aukso spalvos drabužiai ir reikmenys gali pakeisti baltos, žalios, raudonos, violetinės spalvos drabužius.2 spalva- balta spalva. Balta liturginė spalva simbolizuoja šviesą, … Daugiau…

Slovinimo malda

TURINYS ĮVADAS 2 1. „Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.“ (Ps 103, 31) 3 2. DIEVO ŠLOVINIMAS – GYVENIMAS MALDOJE DIEVUI 4 3. ŠVENTOSIOS DVASIOS VAIDMUO ŠLOVINIME 5 4. ŠLOVINIMAS SENAJAME TESTAMENTE. PSALMĖS 7 5. GIEDOJIMAS IR MUZIKA KATALIKŲ BAŽNYČIOS LITURGIJOJE 9 IŠVADOS 12 ŠALTINIAI 13 LITERATŪRA 13ĮVADAS … Daugiau…

Pagonybė senovės Lietuvoje

Senovės lietuviai buvo pagonys. Būdami pagonys, jie turėjo daug dievų. Dažnai vienur daugiau buvo garbinami vieni dievai, kitur kiti dievai, bet pats religijos pobūdis visur buvo vienodas: visi jie garbino gamtą ir visus nesuprantamus jos reiškinius laikė nežemiškomis jėgomis.Kas pagonims buvo nesuprantama ir žavinga, tas buvo dievu laikoma.Pagonis labiausiai stebino … Daugiau…

Dvasingumo samprata ivairiose religijose

Dvasingumo samprata ivairiose religijose Pasaulyje žinomos penkios pagrindinės religinės tradicijos: krikščionybės, islamo, judaizmo, budizmo, induizmo. Hinduizmo ir budizmo tradicijos čia yra apjungtos patogumo dėlei, taip pat padaryta ir su islamo bei judaizmo tradicijomis. Krikščionybė: Krikščionybė – monoteistinė, labiausiai paplitusi pasaulio religijų (apie 2 mlrd. tikinčiųjų), atsiradusi prieš 2 tūkst. Metų … Daugiau…

Socialiniai vaidmenys dokumentas

Socialiniai vaidmenys visuomenėje ir bažnyčioje Tikybos Savarankiškas darbas 2006 Literatūra 1. Aistė Diržytė , Nerijus Šlepetys , Rasa Žemaitienė , Saulena Žiugždaitė ,,Paslapties link“ Socialiniai vaidmenys šeimoje 1. Sūnus 2. Brolis Socialiniai vaidmenys mokykloje 1. Mokinys 2. Draugas 3. Sportininkas Socialiniai vaidmenys einant gatve 1. Pėstysis 2. Eismo dalyvis Asmens … Daugiau…

Budizmo paplitimas japonijoje

Budizmo plitimas Japonijoje – Budizmo plitimas Japonijoje vyko trimis etapais: pirmiausiai paplito “ezoterinis” budizmas, pabrėžęs magiškas formules ir ritualus. Vėliau, pradedant Kamakuros epocha (1192-1333), įsigali Budos Amidos garbinimas ir galiausiai atsiranda zen budizmas. Kioto regione iškilusi stipri genčių sąjunga IV a. pajungią centrinę šalies dalį ir įkurią galingą Yamato valstybę, … Daugiau…

Sąžinė

SĄŽINĖ Moralinius priesakus kaip objektyvias moralės normas galima palyginti su kelrodžiais ženklais, nurodančiais kryptį, kurią turi pasirinkti keliautojas, kad pasiektų savo tikslą. Tačiau norint padėti žmonėms jų kelyje, vien kelrodžių nepakanka. Žmonėms reikia išminties , kad suprastų ženklus, pajautimus, kad atrinktų tinkamus, ir reikia pagalbos ten, kur jų nėra. Ši … Daugiau…

Zmogus ir kūrėjas

Žmogus ir Kūrėjas Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir nesvarbu, kaip jį bepavadinsime, šis vardas atspindės, kaip mes Jį suvokiame, o ne Jį patį. Pavyzdžiui, aukštesnis mūsų atžvilgiu yra Kūrėjas, nes sukūrė mus. Ši … Daugiau…

Didieji filosofai

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAI Aristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004 SOKRATAS Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur klestėjo sofistika, atsirado mąstytojas, kuris, priešingai sofistų reliatyvizmui, stengėsi surasti visuotinius gyvenimo ir veiklos principus. Tas mąstytojas buvo Sokratas.GYVENIMAS. Sokratas (469-399) gimė Atėnuose ir … Daugiau…