Bankų kredito

TURINYS Įvadas 1 TEORINĖ DALIS 1.Kredito rizikos valdymas 2 1.1.Kredito rizikos prisiėmimo principai 2 1.2.Kredito rizikos valdymo priemonės 2 1.3.Kredito normavimas 2 1.4.Banko paskolų portfelio diversifikavimas 3 1.5.Pagrindiniai paskolų suteikimo principai 3 1.6.Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką 3 1.7.Abejotinų aktyvų vertinimas ir grupavimas bei spec. atidėjimų sudarymas 4 2.Klientų … Daugiau…

Ab likvidavimas verslo ekonomikos

Įvadas Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Taip įmonę apibrėžia Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Įmonės yra skirstomos į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmones. … Daugiau…

Darbuotojų motyvacija x imonėje

Turinys Įvadas Motyvacija yra viena iš svarbiausių veiksnių, į kurį turėtų atkreipti dėmesį organizacijų vadovai, kadangi nuo to tiesiogiai priklauso organizacijos veiklos rezultatai. Nesvarbi ar organizacija didelė, ar maža, kokia naudojama technologija ar kokie įrengimai, kokie naudojami ištekliai – organizacijos mechanizme vaidina žmogus t.y. darbuotojas. Labai svarbu kaip darbuotojas pats … Daugiau…

Herzbergas1

TURINYSĮVADAS 3 I. Žmogiškųjų santykių mokykla 4 II. F.Herzbergo biografija 5 III. Herzbergo pasitenkinimo darbu teorija 7 IV. Motyvacija ir higieniniai veiksniai 10 V. Pasitenkinimo ir nepasitenkinimo santykis 11 VI. Motyvacija ir veiksmas 12 IŠVADOS 15 LITERATŪRA 16ĮVADAS Tiek didesnių, tiek vidutinių įmonių vadovams kasdien iškyla eilė klausimų dėl žmogiškųjų … Daugiau…

Komunikacija ir įvaizdžio formavimas įmonėje tele2

TURINYS ĮVADAS 3 1. KOMUNIKACIJA IR ĮVAIZDIS 4 1.1. Komunikacija 4 1.2. Įvaizdis 5 2. PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR VARTOTOJŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS 6 2.1. Pagrindinės komunikacijos priemonės 6 2.2. Sudėtingesnės komunikacijos priemonės 8 3. KOMUNIKACIJOS TIKSLAI SKIRTINGOSE PASLAUGŲ VARTOJIMO FAZĖSE 10 3.1. Prieš vartojimą 10 3.2. Vartojant paslaugas 10 3.3. Po … Daugiau…

Interesų grupės ir lobizmas Lietuvoje

TURINYSĮVADAS 2 1. INTERESŲ GRUPIŲ SAMPRATA 3 1.1. Interesų grupių įtaka 6 1.2. Interesų grupių vaidmuo ES 8 2. LOBIZMO SAMPRATA 11 2.1. Lobistų veiklos formos ir priemonės 12 2.2. Lobizmas Lietuvoje 14 2.3. Lobistinės veiklos reglamentavimas Lietuvoje ir principai 15 2.4. Lobistai Lietuvoje 16 APIBENDRINIMAS 19 LITERATŪRA 20 ĮVADAS … Daugiau…

Didmeninė prekyba

TURINYS 1. Įvadas 3 2. Didmeninės Prekybos Struktūra 4 3. Didmeninės prekybos funkcijos 5 4. Didmeniniai prekybininkai 6 4.1. Didmeniniai prekybininkai 6 4.2. Brokeriai ir agentai. 7 4.3. Gamintojų didmeniniai skyriai ir kontoros. 8 4.4. Specializuoti didmenininkai. 8 5. Didmeninės prekybos įmonių rūšys ir pardavimo formos 9 6. Didmeninės prekybos … Daugiau…

Darbo drausme ir jos uztikrinimo budai

Pastaruoju metu pamiršta yra darbo drausmės tema. Tačiau ji yra aktuali, ir šioje srityje daroma daug klaidų bei pažeidimų. Darbo drausmė grindžiama sąžininga dirbančiųjų pažiūra į darbą, moraliniu ir materialiniu suinteresuotumu ją stiprinti. Darbo drausmę galima apibūdinti kaip tam tikrą įmonėje, istaigoje, organizacijoje nustatytą tvarka, kuriai privalo paklusti visi kolektyvo … Daugiau…

Darbuotojų karjeros planavimas ir realizavimas

TURINYSĮVADAS 3 TEORINĖ DALIS 4 KARJEROS PLANAVIMO ASPEKTAI 4 PERSONALO KARJEROS KONCEPCIJŲ ANALIZĖ 6 KARJEROS PLANAVIMO IR REALIZAVIMO PROCESO ETAPAI 8 TIPINIIAI DARBUOTOJŲ KARJEROS PLANAI 10 KARJERĄ PLANUOJANČIO DARBUOTOJO SAVĘS ĮVERTINIMAS. 12 INDIVIDUALI KARJERA IR JOS REALIZAVIMO PLANAVIMAS. 12 KARJEROS PLANO SUDARYMAS, TAIKANT SCENARIJŲ METODĄ. 15 KARJEROS PLANAVIMO IR REALIZAVIMO … Daugiau…

Kokybės vadyba

KOKYBĖS VADYBOS EVOLIUCIJA Kokybės vadybos kursinis darbas TURINYS1. KOKYBĖS VADYBOS SAMPRATA 4 1.1 KOKYBĖS SAMPRATA 4 1.2 KOKYBĖS VADYBOS PRIEMONĖS 4 2. KOKYBĖS VADYBOS VYSTYMOSI YPATUMAI 6 2.1 KOKYBĖS VADYBOS RAIDA 6 2.1.1 Japonijoje vykdomi kokybės vadybos perversmai 6 2.1.2 JAV kokybės vadybos raida 6 2.1.3 Prancūzijos vaidmuo tobulinant kokybę … Daugiau…

Darbuotoju motyvavimas

ĮVADASKalbėdami apie savo atžalą, tėvai jau daugelį metų taip dažnai kartoja frazę: ,,Jis arba ji turi gabumų, tačiau jų nepanaudoja“, kad ji virto kliše. Nedaugelis iš mūsų visiškai arba net iš dalies išnaudoja savo potencialą, todėl su šiuo teiginiu sutiksime. Tomas Edisonas pabrėždavo atkaklaus darbo svarbą siekiant sėkmės, sakydamas: ,,Genijus … Daugiau…

Draudimo brokeriu imones

Rizika – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Jos jausmas yra susijęs su baime dėl gyvybės, turto. Beveik neįmanoma nuspėti, kada gali būti padaryta žala, kokio ji bus dydžio ir kaip atsilieps tolesnei ūkio subjekto veiklai. Draudimas gali padėti išvengti ar bent sumažinti nuostolius ar praradimus. Draudimo veikla tai ūkinė komercinė veikla, … Daugiau…

Darbuotojų kompetencijos vertinimo metodologija

TURINYS ANOTACIJA 4 SUMMARY 5 ĮVADAS 6 1.KOMPETENCIJOS VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI 8 1.1. Kompetencijos samprata ir ypatumai paslaugų įmonėse 8 1.1.1. Kompetencijos samprata 9 1.1.2 Kompetencijos svarba ir specifika paslaugų įmonėse 11 1.2. Kompetencijos valdymas personalo vadybos kontekste 18 1.2.1. Personalo poreikio planavimas 20 1.2.2 Personalo atranka 21 1.2.3. Personalo adaptavimas 22 1.2.4. Personalo kompetencijos vertinimas 23 1.2.5. Personalo ugdymas 30 1.2.6. Karjeros … Daugiau…

Ab alita mikro bei makro aplinkos analizė

TURINYSĮVADAS 3 1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4 1.1 Įmonės veikla 4 1.2 Įmonės istorija 6 2. APLINKOS ANALIZĖ 9 2.1 Įmonės aplinkos skirstymas 9 2.2 Mikro aplinka 12 2.3 Makro aplinka 18 IŠVADOS 20 LITERATŪROS SĄRAŠAS 22 ĮVADAS Kiekviena įmonė veikia tam tikroje aplinkoje. Tarp įmonės ir aplinkos vyksta nuolatinė sąveika. … Daugiau…

Derybu poreikiai ir sprendimai

TURINYS ĮVADAS———————————————————————————–2 1. KODĖL REIKIA DERĖTIS———————————————————3 2. KLIŪTYS, TRUKDANČIOS DERYBOMS————————————–4 3. UŽTVARAS GRIAUNANTI STRATEGIJA————————————-5 3.1.NEREAGUOKITE: IŠEIKITE Į BALKONĄ———————————————-6 3.2.NESIGINČYKITE: ŽENKITE JŲ PUSĖN————————————————-9 3.3.NEATMESKITE: PAKEISKITE RĖMUS—————————————————13 3.4.NEATSTUMKITE: PASTATYKITE JIEMS AUKSINĮ TILTĄ————————-15 3.5.NEESKALUOKITE: JĖGĄ PANAUDOKITE AUKLĖJIMUI————————-174. DEVYNI BŪDAI KAIP DERĖTIS NESUKELIANT PASIPIKTINIMO——————————————————————–19 IŠVADOS———————————————————————————-22 NAUDOTA LITERATŪRA————————————————————23 ĮVADAS “ DIPLOMATIJA – TAI MENAS LEISTI … Daugiau…

Ab snaigė veiklos pasikeitimas per 5 metus

Turinys: Įvadas 3 Apie AB „Snaigė“ 4 Apyvarta 4 Investicijos 4 Rinkos 4 Technologijos 4 Kompanijos „snaigė“ prioritetas – aplinkosauga 5 Saugo išteklius 5 Projektuoja ir tobulina gaminį 5 Tinkamų medžiagų parinkimas 5 Ne tik ekologiški, bet ir ekonomiški 6 Privalumai ir stiprybės 6 Kokybės vadybos sistema ISO 9001 6 … Daugiau…

Asmeninės ir bendros reputacijos ryšiai

VADYBOS REFERATAS ASMENINĖS IR BENDROS REPUTACIJOS RYŠIAI ĮžangaNeseniai išleistas Europos Marketingo Žurnalo straipsnis iliustruoja, kaip psichologinės sąvokos ir metodai įtakoja dabartinius bendros tapatybės ir reputacijos tyrimus. Skaitytojai jau yra susipažinę su kasdieniniu asmenybės reputacijos fenomenu. Tačiau jie gali nežinoti pastaruoju metu McAdamo ir Broml’io atliktų tyrimų techninių smulkmenų. Faktoriai kurie … Daugiau…

Klasikinės vadybos mokyklos apžvalga ir atstovai

ĮvadasValdymas ir organizacijos – savo istorinių laikų ir socialinės santvarkos bei vietos produktai. Tad vadybos teorijos raidą įmanoma suvokti kaip žmonių mėginimus sutvarkyti santykius atitinkamu istorijos laikotarpiu. Vadovams nuo senovės reikėjo efektyvios planavimo, organizavimo, personalo, sprendimų vykdymų ir kontrolės sistemos, bet ilgą laiką nebuvo jokio centralizuoto žinių šaltinio. Nebuvo jokių … Daugiau…

Grupiniai sprendimų priėmimo būdai

GRUPINIAI SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BŪDAI Turinys Įvadas 3 Grupiniai sprendimų priėmimo būdai 4 Grupinis protinis sprendimo darbas 4 Grupės narių parinkimas 5 Grupinio darbo aplinkos veiksniai ir jų įtaka 6 Vadovo ir darbuotojų bendradarbiavimo formos 7 Grupiniai sprendimų priėmimo būdai 9 Išvados12 Literatūra 13 Įvadas Kiekvieną dieną mes susiduriame su daugybe … Daugiau…

Graikų mitologijos reikšmė antikos kultūrai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ mokslų fakultetas FILOSOFIJOS IR KULTŪROLOGIJOS katedra GRAIKŲ MITOLOGIJOS REIKŠMĖ ANTIKOS KULTŪRAI Referatas Atliko ……… gr.stud. Vadovė Docentė Janina JanuškevičiūtėKAUNAS, 2004 TURINYSĮžanga 3 1. Mitai ir mitologija 4 2. Mitai ir dievai senovės graikų gyvenime 6 2.1.Mitų realumas 6 2.2. Mitai ir dievai žmogaus gyvenime 6 … Daugiau…

Derybinis skyrius mokesčiai pvm ir akcizo mokesčiai

TurinysĮvadas 3 1. Pridėtinės vertės mokesčios tarifas ES 4 2. Mokesčių taisyklių derinimas 4 3. Netiesioginiai mokesčiai 6 4. Konkurencija mokesčių srityje 9 5. Mokesčių diferencijavimas 11 6. Naujasis PVM įstatymas 12 7. Naujasis Akcizų įstatymas 14 8. Pasėkmės taikant naujuosius įstatymus 14 9. Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM? 16 … Daugiau…

Staigos valdymas ir jos struktūra

TURINYSĮVADAS 3 ĮSTAIGOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA 4 Linijinė valdymo struktūra 5 Funkcinė valdymo struktūra 8 Linijinė-funkcinė valdymo struktūra 11 UAB „KELETA“ VALDYMAS IR STRUKTŪRA 13 Trumpas įmonės aprašymas 13 Įmonės valdymo struktūra 14 Valdymas ir veikla 15 Įmonės veiklos planavimas 16 IŠVADOS 17 NAUDOTŲ LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 18 ĮVADAS Mano … Daugiau…

Atsiskaitymai už studijų modulius1

TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. BENDROJI DALIS 4 2.1. STUDIJŲ MODULIAI 4 2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS 4 2.3. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJŲ MODULIUS 6 2.4. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA 7 2.5. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI 8 2.6. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS 9 3. IŠVADOS … Daugiau…

Atsakymai draudimo egzaminui

Turinys 1. Draudimo esmė. Istorija. 2 3. Turto draudimas. Turto draudimo sudarymo sąlygos 2 7. Pagrindiniai draudimo veiklos požymiai. 2 8. Draudikas. Draudėjas. Apdraustasis 3 9. Kreditų draudimas. Šio draudimo svarba prekyboje su užsienio partneriais. Šio draudimo veikimo principas 4 10. Privalomojo draudimo principai 5 11. Studijų draudimas 5 12. … Daugiau…

Informacinių resursų vadybos strateginis planas

ĮžangaTai turėtų būti penkmečio strateginis planas organizacijai (mano atveju tai butų kokia AB) vystančiai savo verslą kompiuterinių pramogų sferoje. Pavadinkime ją “Iliuzijų labirintai” arba IL. Tai firma užsiimanti legalių kompiuterinių žaidimų importu, žaidybinių platformų bei jų priedų mažmenine prekyba savo salonuose. Tai pat interneto kavinių bei žaidimų salonų steigimu. Į … Daugiau…

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Įvadas Dalį dienos kiekvienas iš mūsų praleidžia padidintos rizikos zonose. Kas galėtų paneigti, kad kai kam tai gali būti jo darbovietė, gatvė, sporto salė ar net nuosava lova (pavyzdžiui, jei virš jos kabo gėlių vazonėlis…). Joks draudimas neapsaugos nuo nelaimingų atsitikimų ir nepakiš pagalvėlės ten, kur Jums pasitaikys kristi. Bet … Daugiau…

Darbuotojų motyvaciaja by arūnas dokumentas

TURINYSĮVADAS 3 UAB „INGMAN LEDAI 4 AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“ 5 UAB „INGMAN LEDAI“ darbuotojų anketų analizė 6 AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“- FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“ 6 darbuotojų anketų analizė 6 PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI 7 Išvados 8 ĮVADAS Darbo tema – darbuotojų motyvavimas. Darbo objektas – UAB „INGMAN LEDAI“, … Daugiau…

Kauno baldų verslo planas

Turinys Įvadas 2 1. Bendra įmonės charakteristika 2 2. Organizacinė aplinka 4 3. Politinė aplinka 7 4. Technologinė aplinka 8 5. Teisinė ir finansinė aplinkos 10 6. Ekonominė aplinka 13 Išvados 17 Literatūra 18 ĮvadasPramonės įmonė dažniausiai apibūdinama kaip pramonės produkcijos gamintoja, turinti techninį, organizacinį ir ūkinį vieningumą. Ji, kaip … Daugiau…