Aplinkosaugos valdymas

TURINYS ĮVADAS 3 1.APLINKOS APSAUGA 4 2.APLINKOS APSAUGOS VALDYMAS 6 2.1. APLINKOS MINISTERIJA 6 2.2. 2005 METŲ APLINKOS MINISTERIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 7 2.3. ADMINISTRACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA 8 2.4. ORGANIZACIJOS BESIRŪPINANČIOS APLINKOSAUGA LIETUVOJE 9 2.4.1. VALSTYBINĖS ORGANIZACIJOS 9 2.4.2. NEVALSTYBINĖS ORGANIZACIJOS 9 3.IŠVADOS 10 4.LITERATŪRA 11 ĮVADAS Paskutiniu laiku … Daugiau…

Saugos darbe reikšmė ir uždaviniai

TURINYS ĮVADAS 3 1. Darbų saugos reikšmė 4 2. Saugos darbe uždaviniai 4 2.1 Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai 5 2.2 Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių 6 2.3 Jauni asmenys, moteris ir invalidai 6 2.4 Veiksmai pavojaus atveju 7 IŠVADOS 8 LITERATŪRA 9 ĮVADAS Darbuotojų saugos problema ypač aktuali … Daugiau…

Tas saldus žodis – laisvė

TAS SALDUS ŽODIS – „LAISVĖ“ Robertas Dailidonis Kasmet mokyklos išleidžia tūkstančius abiturientų,kurių dauguma toliau bando skintis kelią į savo gyvenimo svajones. Jie bando ieškoti tolimesnių galimybių kelti kvalifikaciją.Geriausias būdas to pasiekti – universitetas.Kaip mokyklos kasmet sulaukia pirmokų, taip universitetai ir kolegijos – pirmakursių.“Univerai“ be „barakų“ netenka prasmės. Įsėdus i 19 … Daugiau…

Zuvų pralaidų projektavimas

ĮVADASDarbo tikslas: 1. Turint individualius duomenis reikia atlikti žuvų pralaidos hidraulinius skaičiavimus ir pagal jų duomenis suprojektuoti žuvitakį pasirinktai žuviai (šlakis 1pav.). 2. Reikia išdėstyti problemą, kodėl ir kam yra reikalingos žuvų pralaidos. Pastaruoju metu Aplinkos ministerija (AM) parengė teisės aktus varžančius hidrotechninę statybą, ketina visiškai uždrausti bet kokių užtvankų … Daugiau…

Jonizuojanti spinduliuotė

Turinys 1. Įvadas 3 2. Jonizuojančiosios spinduliuotės biologinis poveikis 4 3. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys 5 4. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 6 5. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 7 6. Pavojingumo kategorijos 8 7. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės 9 8. Literatūra 10 Įvadas Radiacija (jonizuojantysis spinduliavimas) buvo visuomet: ji buvo prieš daugelį amžių, yra dabar … Daugiau…

Ekologijos

Ekologines problemas pasaulyje pagimde: ekonomiskai issivysciusiu valstybiu pletra; demografinis sprogimas ypac 3 pasaulio salyse; gamtiniu resursu problema; gamtines aplinkos aplinka; didelis netolygumas vartojimo srityse. Ekologiniu desningumu zinojimas leidzia sekmingiau pletoti augalininkyste, gyvuliniyste, miskininkyste, medziokles ūkį,žvejybą ir t.t Ekologines zinios turi padeti zmonijai ir jos ukiai turi sutvarkyti pramone taip, kad … Daugiau…

Atliekos

TURINYSĮŽANGA IR TIKSLAS 3 ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR JŲ KELIAMAS PAVOJUS 4 ATLIEKŲ TVARKYMO PRINCIPAI 7 ATLIEKŲ RUŠIAVIMO PRADŽIAMOKSLIS 10 ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖ IR SVEIKATOS POLITIKA 11 PAKUOČIŲ ATLIEKOS 13 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ KELIAMOS RIZIKOS TYRIMAS 15 BUITINIŲ ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS IR ALTERNATYVŪS 18 JŲ PANAUDOJIMO BŪDAI 18 IŠVADOS 22 LITERATŪROS SĄRAŠAS 23 … Daugiau…

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės poveikis aplinkai

TurinysĮvadas 3psl. 1. Įmonės UAB “Ivega“ ir Ko gamybinė veikla 4-5psl. 1.1 Istorija ir pranašumai 4psl. 1.2 Pagrindinės veiklos sritys 5psl. 2. Aplinkosauginė situacija įmonėje 6psl. 3. ES aplinkosauginė politika tekstilės pramonėje 7-14psl. 3.1 “Žaliasis dokumentas” verslo įmonėms 8-9psl. 3.2 “Baltasis popierius” 9psl. 3.3 Integruota produkto politika (IPP) 9-10psl. 3.4 Direktyva 9661EC “Integruota taršos prevencija ir kontrolė” 10-11psl. … Daugiau…

Zmogaus įtaka gamtai

TurinysŽmonių populiacija ir pramonės plėtra 2 Oro švarumo problemos 2 Globaliniai pakitimai: šiltnamio reiškinys 2 Rūgštieji lietūs 3 Smogas 4 Paviršiniai, požeminiai vandenys ir vandenynai 4 Dirvos erozija, dykumėjimas ir miškų nykimas 5 Išvados 6 Žmonių populiacija ir pramonės plėtra Per pirmuosius kelis milijonus žmonių egzistavimo metų jų buvo nedaug, todėl ir įtaka aplinkai buvo nedidelė. Po XVIII … Daugiau…

Medienos kuras Lietuvos energetikos ūkyje

MG 2001/12 Medienos kuras Lietuvos energetikos ūkyje NERIJUS PEDIŠIUS Lietuvos energetikos institutas Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra reikšmingi sprendžiant energetinių išteklių problemas ne tik dabar, bet ir ateityje. Lietuva turi labai ribotus vietinio iškastinio kuro šaltinius ir didžiąją dalį jo įsiveža iš užsienio: Rusijos, Kazachstano, Ukrainos ir Lenkijos. Be to, šiuo … Daugiau…

Elektroninės atliekos

Elektroninės atliekos Mūsų gamta – pavojuje! Elektroninės atliekos sparčiausiai auganti atliekų rūšis Vakarų pasaulyje. Nereikalinga elektronika šiuo metu dažniausiai keliauja į sąvartynus (galbūt dėl to, kad trūksta informacijos, kur galima būtų perdirbti šią techniką, o gal dėl žmonių abejingumo). Joje yra sunkiųjų metalų ir chemikalų, kurie netinkamai išmesti gali būti … Daugiau…

Armalis

vAplinkosauga Tai žmogaus santykis su aplinka( gamtą teršia vartotojas, o ne chemikas).Kaip taikiai sugyvent su aplinka („Common sense not so common“). EPA- teisingai informuoti. Teisingus sprendimus priima politikai. Žmonės įkvepia įvairias dujas, visas maistas oksiduojamas, kai kas iškvepiama( pvz.CO du, CH keturi). Dozė- sukauptas medžiagos kiekis per laiko vienetą.Norma- leidžiama … Daugiau…

Globalinis klimato atšilimas priežastys ir pasekmės

GLOBALINIS KLIMATO ATŠILIMAS, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS 1. ĮVADAS Vis dažniau ir dažniau yra susimąstoma ir kalbama apie globalinį atšilimą, jo priežastis ir svarbiausia, kas laukia ateityje, jei mieli žmonės nesustos teršia motinos gamtos, kuri jau pati nebesugeba išsivalyti iš visų purvų, šiukšlių ir t.t. Gerai, kad yra vadinamųjų „žaliukų“, kurie … Daugiau…

Rekreacinė gamtinė aplinka palangos botanikos parkas

TURINYSĮvadas————————————————————————————————————3 Trijų rekreacinės aplinkos terminų analizė —————————————————————-4 Palangos botanikos parko rekreacinės veiklos poreikis aplinkai—————————————-5 Palangos botanikos parko antropoklimatinės sąlygos apibūdinimas ir rekreacinių orų grafikas—-5 Palangos botanikos parko rekreacinio tinkamumo suvokiamumas————————————–6 Palangos botanikos parko aplinkai, naudojamai rekreacijai, keliami reikalavimai——————–12 Palangos botanikos parko teritorijos rekreacinė aplinka ir priemonės jai formuoti——————–12 Literatūros sąrašas———————————————————————————————-14ĮVADAS … Daugiau…

Atliekos1

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Verslo vadybos fakultetas Verslo technologijų katedra ATLIEKOS Referatas Studentė: Dėstytoja:Vilnius, 2005 TURINYSĮVADAS 2 ATLIEKŲ ŠALTINIAI 3 Nepavojingos atliekos 6 Pavojingos atliekos 7 ATLIEKŲ SUDĖTIS 8 ATLIEKŲ SAVYBĖS 9 Atliekų fizinės savybės 9 Atliekų cheminės savybės 9 Atliekų biologinės savybės 10 ATLIEKŲ ATSIRADIMO GREITIS 11 ATLIEKŲ RINKIMAS … Daugiau…

Zmonių apsauga nuo radiacijos

TURINYS Turinys 2 Įvadas 31. Radiacijos atradimo istorija 4 2. Kas yra radiacija? 4 3. Kas gali atsitikti įvykus avarijai? 5 4. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui 6 5. Gyventojų perspėjimas ir informavimas 6 6. Gyventojų apsaugos priemonės 7 7. Maisto atsargų paruošimas 8 8. Simptomai pasireiškiantys po radiacinės apšvitos … Daugiau…

Iluminė tarša

ŠILUMINĖ TARŠA Šiluminės ir atominės elektrines, kitos elektros energiją bei šilumą tiekiančios ir naudojančios įmonės į aplinką išskiria daug šilumos. Paprastai elektrinių agregatams vėsinti naudojamas natūralių gamtinių telkinių vanduo, kuris vėliau į juos gražinamas. Į tuos telkinius (jie vadinami aušintuvais) išleidžiamas šiltas vanduo, ypač jei jame esti biogeninių, toksinių ir … Daugiau…

Klimato kaita jos priežastys ir sprendimo būdai

Turinys Įvadas 3 1. ŠILTNAMIO EFEKTAS 4 1.1. KLIMATO ATŠILIMO ŽEMĖJE PRIEŽASTYS 4 1.2 LAUKIAMOS KLIMATO KAITOS PASEKMĖS PASAULYJE 6 2. KLIMATO KAITOS POLITIKA 8 2.1 JUNGTINIŲ TAUTŲ BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJA 8 2.2 KIJOTO PROTOKOLAS 8 3. APLINKĄ TAUSOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS 11 IŠVADOS 13 Literatūra 14 Įvadas Mokslininkai vieningai … Daugiau…

Energetikos sukeliama tarša ir jos poveikis žmogui

TURINYS 1. Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai 2 psl. 2. Ekologinė situacija energetikoje 5 psl. 3. Ekologinės situacijos gerinimas energetikoje 8 psl. 4. Naudotos literatūros sąrašas 9 psl. 1. ŽMOGAUS APLINKA IR JOS POVEIKIS SVEIKATAIŽmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei didelę įtaką turi žmonių veiklos harmonija … Daugiau…

Kraštovaizdžio kompozicinis vertinimas užstatymo aspektu

Turinys 1 psl. Įvadas. 2 psl. Reikšmingiausios kraštovaizdžio erdvinės struktūros kompozicinės sąvybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. 4 psl. Reikšmingiausios kraštovaizdžio fizinių elementų kompozicinės sąvybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. Išvados 7 psl. Literatūros sąrašas Įvadas Analizuojant neurbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų psichologinį – estetinį potencialą susiduriama su problema dėl objektyvaus ir subjektyvaus kraštovaizdžio … Daugiau…

Iluminė aplinka

Darbo aplinka      Tarp žmogaus darbą lemiančių veiksnių svarbią vietą užima gamybos aplinka. Tai gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, pedagoginių, psichologinių, kultūrinių ir kt. sąlygų visuma. Palanki darbo aplinka sąlygoja optimalų žmogaus funkcionavimą, gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybinius darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.      Prie kenksmingų veiksnių, … Daugiau…

Narkotikai

Narkotikai Kas yra narkotikai? NARKOTIKAI – tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga, vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis. Toks narkotikų apibrėžimas pateikiamas žodyne, tačiau jis dar ne visas. Tai kas tada yra narkotikai? Kas jums pirmiausia ateina į galvą, kai pagalvojate apie narkotikus? Heroinas, kokainas, kanapės, „Ecstasy“ ? … Daugiau…

Narkotikai žalingi įpročiai

Panevėžio „Ąžuoloo“ vidurinės mokyklos VIII a klasės mokinio Lino Benaičio referatas 2005 m. gruodžio 27 d. Daugiausia piktnaudžiaujama ne draudžiamomis narkotinėmis medžiagomis, kaip heroinas ar kokainas, o lengvai prieinamomis, paprastai nedraudžiamais stimuliatoriais: alkoholiu, tabaku, kofeinu. Vakaruose žmonės suserga ir anksti miršta nuo vėžio bei širdies ligų daugiausia dėl cigarečių rūkymo. … Daugiau…

Nuotekų valymo stoties rekonstrukcija

TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI Nuotekos Išleitas, namų ūkyje ar gamyboje vartotas arba gamintas atsiradęs vanduo, įskaitant pašalinius vandens, o mišriajame nuotakyne – paviršines nuotekas. Dumblas Vandens ir drumzlių mišinys, išsiskyręs arba išskirtas iš nuotekų. Ekvivalentinis gyventojų skaičius (EGS) Gamybinių nuotekų rodiklis, apskaičiuojamas palyginant gamybinių ir buitinių nuotekų arba jų teršalų paros … Daugiau…

Dirvožemio nualinimo priežastys ir pasekmės

Dirvožemis – itin sudėtingas ir nuolat besivystantis aplinkos komponentas. Žemės ūkio naudmenoms tinkamos žemės planetoje yra tik apie 10,1% sausumos ploto. Dirvožemiai tampa derlingi per daugelį šimtmečių, o netekti derlingumo gali labai greitai. Į neigiamą žemės ūkio veiklos poveikį dirvožemiui labai ilgai nebuvo atsižvelgiama. Žemės ūkio paskirties žemė buvo be … Daugiau…

Ekologijos mokslo raida

I .EKOLOGIJOS MOKSLO RAIDAŽmonijos kelias į moksliškai pagrįstą žmogaus ir aplinkos santykių principų nustatymą buvo ilgas ir netolygus. Žmogų supanti aplinka visais laikais buvo neatsiejama nuo namų ( gr. Oikos) sąvokos. Ši sąvoka ir lėmė mokslo , nagrinėjančio gyvųjų būtybių ir jų aplinkos tarpusavio sąveiką, pavadinimą ekologijos mokslu. Ekologija yra … Daugiau…

Radiacijos poveikis žmogui gyvūnams gamtai

3.3. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai Įvykus atominėje elektrinėje avarijai arba sprogus branduoliniam užtaisui, kai radionuklidai išsiveržia į atmosferą, galima: 1) išorinė apšvita iš praslenkančio radioaktyviojo debesies; 2) vidinė apšvita, įkvepiant radioaktyviuosius aerozolius (inhaliacinis pavojus) vartojant vandenį ir vietinius maisto produktus, užterštus radionuklidais; 3) kontaktinė apšvita, radionuklidams patekus ant atvirų … Daugiau…

Oro taršos šaltiniai situacija Lietuvoje

1. Įvadas. Šis referatas skirtas moksleiviams, tačiau svarbios informcijos ras ir vyresni. Pasirinkau šią temą, nes pats norėjau daugiau sužinoti apie šią didelę problemą. Kokios oro taršos priežastys ir kaip jos skirstomos? Kokios pasekmės ir kas daroma (nedaroma), kad jų išvengtume? Pagaliau, kokia, šiuo aspektu, padėtis lietuvoje? Tai, mano manymu, … Daugiau…

Nuotėkų valykla

TURINYS I. KURSINIO PROJEKTO UŽDUOTIS II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS III. SKAIČIAVIMAI 1. Nuotekų debitų nustatymas 1.1 Nuotekų debitų skaičiavimai 1.2 Skaičiuojamieji nuotekų debitai 1.3 Nuotekų užterštumų skaičiavimas 1.4 Teršalų masės nustatymas 2. Valymo įrenginių projektavimas 2.1 Technologinės schemos parinkimas 2.2 Mechaninio valymo įrenginiai 2.2.1 Ramintuvas 2.2.2 Latako parinkimas 2.2.3 Grotos 2.2.4 … Daugiau…

Energetika

ENERGETIKA Energetikos apžvalga Lietuva paveldėjo didelę ir gerai išplėtotą energetikos infrastruktūrą, kuri buvo skirta tarnauti daug platesnio masto ūkio sričiai, ne tiktai vidaus reikmėms, ir kuriai modemizuoti reikia daug investicijų ir laiko. Lietuvoje egzistuoja gerai išplėtota gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo sistema, taip pat didžiulė ir pakankamai moderni naftos perdirbimo … Daugiau…