Pardavimų programa uab idėja pavyzdžiu

TURINYS ĮVADAS ……6 1. TYRIMO OBJEKTAS 8 1.1. UAB ,,Idėja” charakteristika 8 1.2. UAB ,,Idėja” organizacinė valdymo struktūra 8 1.3. UAB ,,Idėja” prekių asortimentas ir kaina 10 1.4. UAB ,,Idėja” konkurentai 11 1.5. UAB “Idėjos” pateikimo kanalai 14 1.6. UAB ,,Idėja” prekių pardavimo organizavimas 14 2. PARDAVIMŲ PROGRAMOS 18 … Daugiau…

Finansinės analizės

1.1. Finansinės analizės vieta ir reikšmė 1 paveiksle įmonių veiklos finansinė analizė pateikta, naudojant trijų pagrindinių disciplinų blokus: ekonomikos teorijos, statistikos ir buhalterinės apskaitos. Toks ryšys susiformavo tiek istoriniu , tiek metodologiniu požiūriu. 1 pav. Finansų analizės vieta ekonominės analizės sistemoje Ekonomikos teorija būdama visų kitų ekonomikos mokslų (statistikos, buhalterinės … Daugiau…

Lietuvos kapitalo rinkos vystimasis

Kapitalo rinkos vystymasis Lietuvos kapitalo rinkos užuomazgomis gali būti laikoma kooperatyvų veiklos pradžia 1987 m., TSRS įteisinus kooperatyvų steigimą ir veiklą. Pagal kooperatyvų skaičių ir veiklos apimtis Lietuva pirmavo visoje Tarybų Sąjungoje. Ir nors oficiali privataus kapitalo dalis visame atkurtos nepriklausomos Lietuvos respublikos ūkyje buvo nežymi, tačiau būtent kooperatyvų veikloje … Daugiau…

Savivaldybių biudžeto formavimas

TURINYS Įvadas 2 1. Vietos valdžia Lietuvoje 4 1.1. Vietos valdžios samprata 4 1.2. Savivaldos organizavimo principai 5 2. Biudžetinis procesas 6 3. Savivaldybių biudžetai 7 3.1. Samprata ir biudžetų rengimo principai 7 3.2. Savivaldybių biudžetų pajamos 10 3.3. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai) ir asignavimų valdytojai 13 3.4. Pajamų paskirstymas … Daugiau…

Imonės vernitas veiklos analizė

1. Įmonės charakteristika 2 2. Ilgalaikio turto apskaita 2 3. Piniginių lėšų apskaita 2 4. Atsargų apskaita 2 5. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita 2 6. Pirkimo ir pardavimo apskaita 2 7. Išlaidų apskaita 2 8. Finansinė atskaitomybė 2 Išvados 2 Naudota literatūra 2 1. Įmonės charakteristika AB “Vernitas” Stoties … Daugiau…

Vietimo finansavimas ir jo problemos

TURINYSĮVADAS 3 MOKSLEIVIO KREPŠELIS 4 I. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai 4 II. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika 6 III. Moksleivio krepšelio įvedimo etapai 7 IV. Laukiamas rezultatas 7 V. Moksleivio krepšelio pranašumai ir trūkumai 8 VI. Priešmokyklinuko krepšelis 9 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ FINANSAVIMAS 10 PROFESINIO MOKYMO FINANSAVIMAS 14 NEFORMALIOJO … Daugiau…

Finansinė kontrolė

FINANSINĖ KONTROLĖ1. Finansų kontrolės norminiai teisės aktai. Finansų kontrolė – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens ūkinės veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo – laikymąsi. Norminiai teisės aktai: LR Valstybės kontrolės įstatymas – reglamentuoja LR … Daugiau…

Finansų pagrindindų kenspektas

Finansų esme, rūsys ir funkcijos. Finansai – ekonominiai santykiai, kurių pagalba, paskirstant ir perskirstant bendrąjį vidaus produktą ir nacionalines pajamas, yra sudaromi bei panaudojami centralizuoti ir decentralizuoti pinigų fondai, siekiant vykdyti valstybės funkcijas ir užtikrinti ekonomikos plėtros sąlygas. Finansai skirstomi į centralizuotus (bendravalstybinius) ir decentralizuotus (įmonių, įstaigų, organizacijų).Finansai atlieka šias … Daugiau…

Monės veiklos finansinė analizė

Įmonės finansinės veiklos analizė 1.2 Veiklos finansinė analizė Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda … Daugiau…

Monių rūšys ir finansinės ataskaitos

ĮVADAS Visame pasaulyje smulkusis verslas įgyja vis didesnę reikšmę. Mažųjų įmonių gausa – tai sėkmingai besiplėtojančios ekonomikos požymis. Verslininkai iš pradžių kuria nedideles įmones, kuriose veiksmingiausiai naudoja turimą nedidelį kapitalą Didelė įmonių įvairovė reikalauja kiek galima tiksliau apibrėžti tiriamąjį objektą. Kiekviena nuosavybės forma, kaip ir kiekvienas įmonės tipas, turi savo … Daugiau…

Snaige

TURINYSĮVADAS 3 1. AB „Snaigė“ charakteristika 4 2. Graikijos rinkos situacijos aprašymas 5 2.1. Geopolitinė šalies situacija 5 2.2. Ekonominė šalies situacija 5 3. Veikla Graikijos rinkoje 6 3.1. Produktas 6 3.2. Rėmimas 6 3.3. Pateikimas 7 3.4. Kainodara 7 3.5. Atsiskaitymas 7 IŠVADOS 8 LITERATŪROS ŠALTINIAI 9 ĮVADAS Eksportas … Daugiau…

Telekomo balanso analizė

Turinys Turinys 1 Įvadas 3 “Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai 4 1. Pajamos 4 1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis 4 1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 5 1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas 6 1.4 Didėjimo tempas 6 1.5 Vidutinis pajamų didėjimo tempas 7 1.6 Padidėjimo tempas 7 Grandininis pajamų … Daugiau…

Finansų kontrolės teisinis reglamentavimas

Įvadas Finansų kontrolė yra neatskiriama valstybės ir savivaldybių finansinės veiklos dalis. Finansų kontrolė – tai visų ekonominių subjektų finansinės veiklos kontrolė, vykdoma įstatymų leidžiamosios ir vykdmosios valdžios organų, taip pat specialiai tam sukurtų institucijų. Finansų kontrolės turinį sudaro organizacijų ir piliečių pareigų, valstybės ir savivaldybės atžvilgiu, laikimosi patikrinimas, valstybės institucijoms … Daugiau…

Mokėjimo kortelės imparcard

MOKĖJIMO KORTELĖS „IMPARCard“ VERSLO APLINKA Turinys Įvadas 3 1.IMPARCard atsiradimo prielaidos Lietuvoje 7 2. IMPARCard kaip naujos elektroninės atsiskaitymo Lietuvoje priemonės charakteristika 9 2.1. Techninė charakteristika 10 2.2. Įsigyjimo sąlygos 12 3. Konkurencinės aplinkos analizė 15 3.1 Artimiausio funkcinio konkurento paligynamoji analizė 21 4. Panaudojimo galimybės 23 Literatūros sąrašas 27 … Daugiau…

X ir y įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė

X ir Y įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė 2005 TURINYS ĮVADAS 3 TURTO KLASIFIKAVIMAS 5 ILGALAIKIS TURTAS 7 a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 7 b) Ilgalaikis materialusis turtas 8 c) Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 10 TRUMPALAIKIS TURTAS 13 SANTYKINIŲ TURTO VALDYMO RODIKLIŲ ANALIZĖ 14 ĮMONIŲ “VILNIAUS DEGTINĖ” IR “ANYKŠČIŲ VYNAS” TURTO VALDYMO SANTYKINIAI RODIKLIAI IR JŲ ANALIZĖ 16 ĮMONIŲ “VILNIAUS … Daugiau…

Ilgalaikio turto vertinimo ir skaičiavimo metodai

TURINYSĮVADAS 3 ĮMONĖS TURTO STRUKTŪRA 4 NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO METODAI 5-7 SPECIFINIAI TURTO VERTINIMO METODAI 8-9 TURTO VERTINIMO TEORINIAI PAGRINDAI 10 IŠVADOS 11 LITERATŪRA 12 ĮVADAS Turto ir įmonės vertė yra vienas iš svarbiausių kriterijų, lemiančių imonės patikimumą, likvidumą, krizinės situacijos gilumą. Įmonės veikla priklauso nuo daugelio veiksnių. Tačiau pagrindinis trūkumas tas, … Daugiau…

Lietuvos bankų sistema

Lietuvos Respublikos bankų sistemą sudaro centrinis bankas ir komerciniai bankai. Lietuvos bankas Lietuvos bankas yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas. Jo pagrindinis tikslas – siekti kainų stabilumo. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas: 1. Vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją. 2. Formuoja ir vykdo pinigų politiką. 3. Nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir … Daugiau…

Kainų nuolaidų taikymas įmonėje

Kainų nuolaidų taikymas įmonėje ĮVADAS Kainų nustatymas – tai uždavinys, kurį sprendžia visos įmonės be išimties. Nuo to priklauso visi įmonės veiklos rezultatai. Daugelyje situacijų įmonės, besilaikydamos fiksuotų kainų, praranda ne tik dalį pelno, bet ir nesugeba išsilaikyti konkurencinėje rinkoje. Tad kiekvienai įmonei kyla būtinybė iš esmės pervertinti savąją kainodaros … Daugiau…

Faktoringas privalumai ir trukumai

ĮVADAS 3 1. FAKTORINGO SĄVOKA. RŪŠYS. 4 2. FAKTORINGO PROCESAS. 5 Schema Nr. 1. Faktoringo procesas 6 3. FAKTORINGO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI. 7 4. FAKTORINGO SUTARTIES SUDARYMAS 9 5. RIZIKA, SUSIJUSI SU MOKĖJIMO REIKALAVIMŲ APMOKĖJIMU. 9 6. FAKTORINGO PRIVALUMAI 10 Lentelė Nr. 1. Vidutinė mokėjimų įvykdymo trukmė Europos šalyse … Daugiau…

Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai

Pirmaisiais vertybiniais popieriais galima laikyti Babilono molines lenteles, kai, sumokėjęs įnašą, žmogus gaudavo lentelę su užrašu, kuriuo būdavo patvirtinama, kad lentelės turėtojas sumokėjo įnašą prekybinio laivo savininkui ir yra atitinkamos laivo dalies savininkas. Dalininkas prisiimdavo visą riziką ir atsakomybę (laivo sudužimo ar paėmimo į nelaisvę atveju jis neturėdavo teisės reikalauti … Daugiau…

Finansai

TURINYS 1. Finansų samprata ir funkcijos 1 1.1 Finansų esmė ir kilmė 1 1.2 Finansų politika ir taktika 2 1.3 Finansų sistema 3 1.3.1. Finansų sistema ir jos grandys 3 1.3.2 Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos 5 1.3.3 Valstybės biudžetas, jo esmė 6 2. Kreditas ir kredito sistema ‘. … Daugiau…

Lizingo bendrovių teikiamų paslaugų lyginamoji analizė

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS FINANSŲ KATEDRALIZINGO BENDROVIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ Modulio S181B010 “Finansinių paslaugų infrastruktūra” INDIVIDUALUS NAMŲ DARBAS Kaunas, 2005 TURINYS1.Įvadas 42.UAB „VB lizingas“ teikiamos paslaugos 5 2.1. UAB „VB lizingas“ lengvųjų bei krovininių automoblių išsimokėtinai įsigijimo sąlygos 5 2.2. UAB „VB lizingas“ biuro įrangos lizingo sąlygos 6 2.3. UAB … Daugiau…

Finansai jų reikšmė ekonomikoje

Turinys TURINYS ĮVADAS 1. Finansų apibūdinimas 3 2. Finansų sudėtis 4 3. Finansų sistemos grandys 4 4. Finansų valdymo institucijos 6 5. Finansų sistema ir ekonomika 6 6. Finansų sistemos vaidmuo ekonomikoje 9 7. Rinkų tipai ir finansų sistemų funkcijos ekonominėje sistemoje 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 Įvadas Šio referato … Daugiau…

Komercinių bankų funkcijos

KOMERCINIŲ BANKŲ FUNKCIJOS Komerciniai bankai Lietuvoje iš esmės atsirado atkūrus Nepriklausomybę, kai perimti į Lietuvos banko struktūrą buvusių TSRS pramonės ir statybos bei TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymosi bankų skyriai penkiose miestuose buvo sujungti į vieno banko skyrių, o kiti banko skyriai banko skyriai reorganizuoti į atskirus komercinius … Daugiau…

Audito etapai reikalavimai audito dokumentams

ĮŽANGA Audito darbo reikalavimai nustato paskyrimo, planavimo, vidaus kontrolės ir jos rizikos vertinimo, audito įrodymų rinkimo, priežiūros ir peržiūros, darbo dokumentų rengimo, atitinkamų sričių specialistų ir audito įstaigų, kai atliekamas specifinių sričių auditas, pasitelkimo ir vėlesnių įvykių įvertinimo tvarką. 1. AUDITO ETAPAI Audito procesas – visi audito etapai, apimantys planavimą, … Daugiau…

Finansų sistemos šperikė

Finansų sistema: Sudaro 2 dalys: Įmonių finansai Valstybiniai finansai. Finansų sistema: tai sistema finansų rinkų , institucijų, finansinių priemonių , taisyklių ir metodų. Rinka- tai visuomenės Sukurta institucija, pas kirstanti turimus išteklius pagal paklausą. Finansų sistemų f-cijos. Kaupimo, vertes issau gojimo,likvidavimo, kreditavimo, atsiskaitymo, rizikos, reguliavimo. Rinkų tipai: Išteklių, gaminių ir … Daugiau…

Vertybiniai popieriai

VERTYBINIAI POPIERIAI I . ĮVADASTik primityvioje ekonomikoje pinigai yra vienintelis arba vyraujantis finansinis turtas. Visos ekonomiškai išsivysčiusios ir dauguma silpnos ekonomikos šalių turi kompleksinę finansų sistemą, kurioje pinigai yra tik viena iš daugelio finansinio turto formų. Vyrauja dar ir tokios finansų formos, kaip akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie … Daugiau…

Tarptautinės finansų institucijos

Turinys 1. Įvadas 3p. 2. Tarptautinės finansų institucijos 4p. 3. Globalinės institucijos 5p. I. Tarptautinis valiutos fondas 5p. II. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas – vadinamas Pasaulio banku 13p. III. Tarptautinių atsiskaitymų bankas 15p. 3. Regioninės institucijos 17p. I. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 17p. II. Europos investicijų bankas … Daugiau…

Kainodara x įmonėje

Turinys Įvadas 2 I Teorinė dalis 3 1. Aplinkos analizė 3 2. Kainodaros tikslai 3 3. Pagrindinės kainodaros strategijos 5 4. Kainos nustatymo metodai 6 4.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. 6 4.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas. 8 4.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas. 8 II … Daugiau…