Siltnamiai jų įrengimas naujausia auginimo technologija Siltnamyje

Turinys Įvadas 2 Šiltnamio įrengimo technologijos 3 Papildoma šiltnamio įranga 4 Pažangiausia augalų auginimo technologija 8 Šiltnamyje auginamos kultūros 11 Išvados 16 Naudota literatūra 17 Įvadas Šiltnamiai – tai tvirta profilinė konstrukcija – profiliai kampuose sujungiami, o šonuose papildomai sutvirtinami. Stogo tvirtumą užtikrina papildomi profiliai, jungiantys viršutinį stogo profilį su … Daugiau…

Vermikompostai

ĮvadasVermikompostavimas – procesas, kurio metu sliekai organines medžiagas tokias kaip mėšlas, kanalizacijų dumblas, lapai ir maisto atliekas paverčia žemės pavidalui panašią medžiaga kuri vadinama biohumusu. Vermikompostavimas ir vermikomposto naudojimas siūlo keleta naudų įskaitant mėšlo tvarkymo gerinimą, didinant žemės purumą ir derlingumą, sumažina aplinkos taršą. Vermikompostavimo metu gaminasi šiluma, kurios pagalba … Daugiau…

Išsklaidytos žemės ūkio taršos įvertinimas

Lietuva- ežerų ir upių kraštas. Tačiau beveik 70% visų jos vandenų yra užteršti organinėmis medžiagomis, kurių kiekis siekia nuo2,0 iki 4,0 mg O2/l. Cheminės medžiagos patenka į atvirus vandens telkiniu, tik kartu su paviršiniais arba drenažo vandenimis, todel hidrologinis ciklas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis biogeninių medžiagų apykaitą dirvoje bei jų … Daugiau…

Vytauto didziojo gimnazijos aplinkos ir tikslų analizė

TURINYS ĮVADAS 3 1. ORGANIZACIJOS APLINKOS IR TIKSLŲ TEORINIAI ASPEKTAI 4 1.1. Organizacijos aplinkos analizė 4 1.1.1. Organizacijos išorinė aplinka 4 1.1.2. Organizacijos vidinė aplinka 8 1.2. Organizacijos strategija 10 1.2.1. Strateginis planavimas 11 1.3. Tikslų svarba organizacijos veiklai 12 2. VšĮ KLAIPĖDOS „VYTAUTO DIDŽIOJO“ GIMNAZIJOS APLINKOS IR TIKSLŲ ANALIZĖ … Daugiau…

Arbata

Arbatos Istorija VII m. e. a. kinų poetas Lu Tongas rašė apie arbatą. Arbatos tėvynė – Kinija. Apie stimuliuojantį gėrimą, vėliau pavadintą arbata, pirmą kartą užsiminta 2700 m. pr. m. e. kinų metraščiuose. Iki III m. e. a. arbata dažniausiai buvo vartojama tik kaip vaistas ar tonizuojantis gėrimas, ruošiamas iš … Daugiau…

Pievų ir ganyklų atnaujinimas

Pievų ir ganyklų įrengymas Atnaujinti seną arba įsėti naują žolyną reikėtų tada, kai labai suprastėja senojo žolyno kokybė: sumažėja derlingumas arba gyvuliai nebeėda, po nuganymo palieka daug nenuėstos žolės likučių. Viena pagrindinių derlingumo sumažėjimo priežasčių dažnai būna žolyno botaninės sudėties pakitimas, – priželia daug prastos kokybės žolių ir neėdamų piktžolių. … Daugiau…

Zmogaus sauga darbe

Energetikos įmonė – ūkinis vienetas, įsteigtas ir įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo ir nustatyta tvarka įsteigta elektros ir šilumos gamybos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklai. Energetikos įrenginiai, tai gamybos, perdavimo ir skirstymo priemonės (katilai, turbinis, generatoriai, transformatoriai, vamzdynai ir visi kiti pagalbiniai mechanizmai). Energetinė veikla – tai veikla, susijusi su … Daugiau…

Agroserviso sistema ir jos formavimosiypatumai poreforminiu laikotarpiu

1. Įžanga 3 2. Esamų agroserviso įmonių veikla 4 3. Agroserviso įmonių mašinų sistema ir jų poreikis 5 4. Lėšų poreikis ir agroserviso plėtojimo programos realizavimo finansavimas 5 5. Moksliniai tyrimai agroserviso programai įgyvendinti 5 6. Išvados 7 7. Literatūra 8ĮŽANGA Agroservisas – tai paslaugos, teikiamos žemės ūkio sektoriaus ūkiniams vienetams. Dar 1993 m. rugsėjo 9 … Daugiau…

Nekilnojamo turto registro centro n įmonės veiklos

TURINYS PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 3 ĮVADAS 4 1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 5-6 2. INTERNETINIAI UŽSAKYMAI 7-8 3. VĮ REGISTRŲ CENTRO N FILIALO ĮMONĖS VEIKLA 9-10 IŠVADOS 11 LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI 12 PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 1pav.Įmonės struktūros schema 6 2pav.Internetinis užsakymų priėmimo langas 8ĮVADAS Kiekvieno žmogaus gyvenime didelę svarbą turi kokybiškas paslaugos tiekimas.Šiandieniniame gyvenime mes negalėtume išsiversti be vienos, ar kitos … Daugiau…

Augalininkystės

ĮVADAS Augalininkystės produktai yra svarbus maisto ir pašarų šaltinis, žaliava daugeliui pramonės šakų. Jų augimas sezoninis, o vartojimas tunka visus metus, todėl didelę produkcijos dalį tenka kurį laiką išlaikyti ir perdirbti. Augalininkystės produkcijos išlaikymas ne ką mažiau svarbus kaip ir išauginimas – laikymo nuostoliai daro didžiulę žalą ūkio ir visos … Daugiau…

Braškių auginimas

Įžanga Įsigilinant į rinkos ekonomika Lietuvoje,neišvengiamai intensyvės žemės ūkio gamyba,gilės specializacija.Patyrimas rodo,kad specializuoti ūkiai racionaliau ūkininkauja,žymiai lengviau perima intensyvias kultūrinių augalų auginimo technologijas.Tai ypač aktualu šiuolaikiniame žemės ūkyje,kur didžioji dalis ūkių smulkūs,kaime yra daug laisvos darbo jėgos,kurią galima panaudoti diegiant imlias darbo jėgai,tačiau nereikalaujančias didžiulių investicijų,žemės ūkio technologijas.Viena tokių yra … Daugiau…

Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje1. Anketa 2. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui darbo procesas; Sandėlininko darbų saugos instrukcija DARBŲ IR CIVILINĖS SAUGOS KONTROLINIS DARBAS Atliko: agronomijos specialybės II k. 2 gr. studentė Lendrina Tilvytytė Kaunas – Akademija 2004 m.1. … Daugiau…

Gyvuliai

Turinys 1. GRYNASIS VEISIMAS 3 2. PAŠARŲ ĮTAKA KIAULIENOS KOKYBEI IR APYKAITOS ENERGIJOS (AE) APSKAIČIAVIMAS 5 2.1 Šėrimo įtaka skerdienos ir mėsos kokybei 5 2.2 Apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas 7 3. VIŠTŲ DEDEKLIŲ IR BROILERIŲ KROSAI 8 3.1Dėsliųjų vištų linijos ir krosai 8 3.2 Mėsinių vištų krosai 9 LITERATŪRA 11 … Daugiau…

Kukurūzų aprašymas

Įvadas 3 1. Analitinė dalis 5 1.1. Bendros žinios apie augalą ir jo agrochemiją. 5 Botaninės savybės 5 Dirvos parinkimas 7 Dirvos ruošimas ir tręšimas 7 Veislės 8 Sėklos paruošimas sėjai 9 Sėja 9 Kukurūzų tankumas 10 Pasėlių priežiūra 10 Piktžolių ir kenkėjų kontrolė 10 Derliaus nuėmimas 10 Kukurūzų reikšmė … Daugiau…

Miškai

ĮvadasEnergijos srautas, maisto medžiagų apytaka, populiacijos augimas ir vystymasis – tai svarbiausios ekosistemų savybės. Nė vienas ekologinių procesų nevyksta izoliuotai. Kiekvienas iš jų pasireiškia skirtingų rūšių populiacijos grupėse tam tikromis fizinėmis ir cheminėmis sąlygomis. Nuo kranto link atvirų ežero ar tvenkinio vandenų augalija nuosekliai kinta. Tokią klimato seką gali sudaryti … Daugiau…

Kaimo turizmas

1.SITUACIJOS VERTINIMAS Norint teisingai nustatyti kainas ir sėkmingai dirbti, būtina turėti informacijos apie klijentų perkamają galią, apie pasiūlą, kitų viešbučių kainas, numatomus renginius ir t.t. Papraščiou tariant, norint sėkmingai dirbti, būtina įvertinti visą gaunamą informaciją. Viešbučiai nuolat konkuruoja tarpusavyje, todėl būtina studijuoti rinką ir klijentų poreikius. Rinkodaros skyriaus darbuotojai turi … Daugiau…

Skuodo raj savivaldybės žemės ūkio raida 1990-2003

TURINYSĮVADAS 1 1. BENDRA SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS APŽVALGA 1 2. ŽEMĖS ŪKIO VYSTYMĄ LEMIANTYS FAKTORIAI 1 2.1. Gamtiniai faktoriai 2 2.3. Istoriniai faktoriai 2 2.4. Socioekonominiai faktoriai 3 3. ŽEMĖS ŪKIO GAMYBA 3 3.1. Žemės fondas 3 3.2. Augalininkystė 4 3.3. Gyvulininkystė 9 4. ŪKININKAVIMO FORMOS IR ŪKIO DYDIS 11 IŠVADOS 13 LITERATŪRA 14 Įvadas Po nepriklausomybės atgavimo 1990 metais Lietuvos žemės ūkyje … Daugiau…

Amoniako reikšmė ir jo nustatymo ore metodai

AMONIAKO REIKŠMĖ IR JO NUSTATYMO ORE METODAI Amoniakas ir jo reikšmė Amoniakas – tai bespalvės, aitraus kvapo dujos, stipriai dirginančios gleivinę. susidaro pūvant tvarte įvairioms organinėms medžiagoms (šlapimui, mėšlui, pakratams, pašaro likučiams), turinčioms azoto. Kai oras labai drėgnas, o temperatūra sumažėjusi, amoniakas ištirpsta kondensate, jį absorbuoja statybinės konstrukcijos, taip pat … Daugiau…

Ekologinis ūkininkavimas

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMASKokia ekologinio ūkininkavimo esmė? Ekologinis žemės ūkis pagrįstas moderniomis, aplinkai palankiomis technologijomis. Jame naudojamos ne sintetinės cheminės medžiagos (trąšos, pesticidai, vaistai, augimo skatintojai ir kt.), o natūralios organinės ir mineralinės medžiagos. Naudojamasi sėjomainomis, ūkyje sukauptomis organinėmis trąšomis (augalų liekanomis, gyvulių mėšlu, ankštiniais augalais, žaliąja trąša), kenkėjų, ligų ir piktžolių … Daugiau…

Es struktūrinių fondų paramos administravimo Lietuvoje dokumentas

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE INSTITUCINĖS SISTEMA Būsimai struktūrinių fondų įgyvendinimo sistemai keliami šie pagrindiniai uždaviniai: 1. Sistema turi garantuoti efektyvų ES lėšų įsisavinimą. Dabartinių ES šalių narių patirtis rodo, jog net esant paprastesnei acquis tokios turtingos ir turinčios pajėgią administraciją šalys kaip Suomija, Švedija ir Austrija pirmaisiais keliais … Daugiau…

Lietuvos žemės ūkis

TURINYS1. Įvadas 3 2. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje 4 3. Žemės ūkio pokyčiai 5 4. Nedarbo problemos kaime 6 4.1. Skurdas kaime 7 4.2. Kodėl didėja nedarbas kaime? 7 4.3. Ką reikėtų daryti? 8 4.4. Kaip padėti ūkininkams? 8 5. Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos 10 6. Ekonominės politikos bruožai 10 7. Visuotinis žemės ūkio surašymas 11 7.1. Kokius duomenis reikia … Daugiau…

Javų grūdų savybės

1. Varpinių javų grūdų struktūra, cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Javų grūdas yra sausas, uždaras vaisius. Skirstomi į tikruosius ir netikruosius vaisius. Tikrasis – sėklos susidaryme dalyvauja sėklapradis ir mezginė (kviečiai ir rugiai), kai dar dalyvauja žiedažvyniai – netikrasis vaisius – lukštagrūdis (miežiai, avižos). Grūdo dalys: 1) Luobelė, kuri dengia … Daugiau…

Gražiai žydinčios kambarinės gėlės garždenis lotus berthelotii streptokarpas streptocarpus jų auginimas priežiūra pritaikymas

Garždenis (lotus berthelotii)Garždenis yra puikus puošnuos svyrantis daugiametis augalas, pavasarį dažnai aptinkamas parduotuvėse. Tai – keras, prie žemės išleidžia medėjančias, gulsčias arba svyrančias šakas su smulkiais, iki 2 cm ilgio, sidabriniais plaukeliais apaugusiais lapais. Maždaug 3 cm ilgio ir dažniausiai ryškiai raudoni žiedai skleidžiasi šakų galuose. Šeima: ankštiniai (leguminosae). Tėvynė: … Daugiau…

Zemdirbyste 2

1.Žemės ūkio gamybos ypatumai 1) Žemės ūkio gamybai reikalinga didelė teritorija 2) Ž.ū. gamyba yra sezoninė. Sezoniškumas sąlygoja perkrovimus darbymečio metu, netolygų technikos panaudojimą. 3) Ž.ū. pagaminamas produkcijos kiekis svyruoja, nes gamyba priklauso nuo oro sąlygų. 4) Žemės ūkyje nėra pastovios technologijos, jas reikia nuolat kurti ir tobulinti darbo eigoje. … Daugiau…

Zemės ūkio infrastruktūra

Žemės ūkio infrastruktūra Esmė ir skirstymas Infrastruktūra – ž.ū. infrastruktūra apima šakas, aptarnaujančias gamybos procesą. Tikslas – gauti kuo daugiau galutinės produkcijos. Infrastruktūra: 1) gamybinė sudaro šakos, tiesiogiai aptarnaujančios gamybą (gamybinis transportas, elektros tiekimo linijos, agroservisas, remonto dirbtuvės, saugyklos) 2) socialinė – vet.tarnyba, melioracija. Gamybinės infrastruktūros tikslas gauti kuo daugiau … Daugiau…

Bitės

Apie bites Man patinka bitės. Jos, kaip ir mes, nors visos yra bites, bet visos skirtingos. Senas bitininkas pasakodamas apie savo bites nurodys ne tik rases, bet ir kiekvienos šeimos charakterio ypatumus. Bitininkas apie bites kalba ko gero su didesne liepsna nei meškeriotojas apie žvejybą . BIČIŲ RASĖS BEGELUONINĖS BITĖS(Melipona … Daugiau…

Sodininkystės ir uogininkystės ekonomika ir plėtros problemos

Sodininkystės ir uogininkystės ekonomika ir plėtros problemos Zemes ukio ekonomika TURINYS ĮVADAS 3 1. VERSLINĖS SODININKYSTĖS BŪKLĖ LIETUVOJE 4 2. PRODUKCIJOS SUPIRKIMAS PERDIRBIMAS IR PARDAVIMAS 6 3. PARAMA IR EKONOMIKA 8 4. SODO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA 9 5. RINKOS ORGANIZAVIMO IR ORGANIZACIJŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE…..11 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15ĮVADAS Lietuva puoselėja gilias sodininkystės tradicijas. Augintojai naudoja mažiau augalų … Daugiau…

Cukriniai runkeliai

Įvadas Šiame darbe išnagrinėta cukrinių runkelių auginimo įpatumai.Trėšimo įtaka cukrinių runkelių derliui ir cukringumui.Taipat susipažinta su dirvos tinkamumu ir paruošimu cukrinių runkelių auginimui. Pasėlių priežiūra,kenkėjų bei ligų naikinimu.Taipat pažymeta žemės dirbimo darbai bei jų atlikimo laikas ir agrotechniniai reikalavimai. Turinys Reikšmė 1 Botaninis apibūdinimas 2 Šaknevaisio cheminė sudėtis 4 Augimo sąlygos 5 Technologinių elementų … Daugiau…